Harvia Logo
Harvia Cilindro Pro heating elements
  • Harvia Cilindro Pro heating elements
  • Harvia Cilindro Pro PC100E/135E Black Steel

Elaggregat E | Cilindro Pro

Elaggregat E Cilindro Pro HPCE1322M


Artikelnummer Harvia
HPCE1322
Typkod
PC132E
Certifikat
CEย 
Room volume
11ย mยณ
-
20ย mยณ