Harvia toetab puidu puhtamat põlemist

Harvia kujundab ja valmistab oma tooteid vastutustundlikult, austades loodust ja inimesi. Traditsioone austava saunade ja saunakeriste tootjana on Harvia vastutanud oma tegevuse ja toodete eest 1950. aastast alates. Teeme pidevalt arendus- ja uurimistööd, et tagada oma toodete ohutu ja tervislik kasutamine ning suurendada toodete kasutajate heaolu.

Harvia Legend GreenFlame

Toodete kvaliteet, ohutus ja töökindlus on Harvia jaoks kõige olulisemad. Kõik meie poolt toodetavad saunakerised vastavad sihtturgudel kehtivate standardite ja õigusaktide nõuetele. Harvia osaleb aktiivselt ka rahvusvahelises standardimises. Tegeleme muuhulgas tooteohutuse, energiatõhususe, puuküttega küttekehade efektiivsuse tõstmise ja peente tahkete osakeste heitkoguste vähendamisega. Harvia on tahkete osakeste heitkoguste vähendamisel tööstusharu esirinnas, tuues juba 2009. aastal turule madala emissiooniga Harvia Green Flame kerised.

Üks teema, mis arenguga seoses alati päevakorrale tõuseb, on puuküttega küttekehade tekitatud heitmed. Harvia puuküttega kerised vastavad juba praegu neile seatud nõuetele ja standarditele. Oleme aktiivne ekspert-osaline püüdlustes määrata ja defineerida ahjude tahkete osakeste heitkogustele võrreldavad mõõtmismeetodid. Teeme tihedat koostööd näiteks keskkonnaministeeriumi, ehitustoodete tööstuse ja mitmete rahvusvaheliste testimisasutustega. Juhendame ja õpetame oma kliente keriseid ja muid tooteid õigesti ja ohutult kasutama ning töötame välja uusi lahendusi, mis suurendavad toodete ohutust ja soodustavad säästvat arengut.

Näpunäiteid puidu paremaks põletamiseks

  • Puidu puhast põlemist saab mõjutada puuküttega kerises õige tule süütamisega.

  • Selleks, et saada värvitu, vähese emissiooniga suits, tuleb tuhakast enne tule süütamist kindlasti tühjendada.

  • Kasutage ainult kuiva puitu. Ärge kasutage märga ega värsket puitu.

  • Vältige prügi põletamist tulekambris ja läitke tuli kiiresti, kasutades hakatuseks kõige kuivemaid puuhalge.

  • Küttepuid tuleks põletada mitme väiksema osana, alustades esmalt väiksematest puudest.

  • Teise koguse küttepuude lisamiseks oodake, kuni leegid vaibuvad ja ärge unustage reguleerida ka õhuvoolu kolderesti all. Samuti tuleb regulaarselt puhastada korstna lõõri.

Choose location and language

Available products depend on your location.