Korduma kippuvad küsimused

Sauna projekteerimine ja ehitamine

Hakkan oma sauna seestpoolt laudisega katma – millega peaksin arvestama?

1. Kui olete valinud seinale paigaldatava kerise, peab voodrilaudade taga olema sobiv tugikonstruktsioon. Ainult voodrilauad kinnituskruve kinni ei pea ja keris võib põrandale kukkuda. Praktikas piisab tugikonstruktsiooniks tugevatest plaatidest või muust sarnasest lahendusest. Kinnituskruvide asukohad leiate kütteseadme kasutusjuhendist.
2. Tutvuge valgustite, kerise ja juhtpaneeli (kui see on kasutusel) jaoks vajalike juhtmetega ja otsustage, kas soovite, et juhtmed jookseksid voodrilaudade all või peal.

A. Juhtmed kerise temperatuuri- ja/või niiskusandurite jaoks
B. Kerise elektrijuhtmestik
C. Saunavalgustite juhtmestik
D. Muu juhtmestik (spetsiaalsed tuled jne)

3. Arvestage, et ka saunalava vajab seintele tugesid. Saunalava jaoks peavad olema voodrilaudade taha kinnitatud tugevad tugikonstruktsioonid.

Sauna ventilatsioon

ELEKTRIKERISEGA SAUN

Sauna õhk peaks tunni jooksul vahetuma kuus korda.

A. Sissepuhkeõhu ventilatsiooniava paigutus. Kui kasutate mehaanilist väljatõmbeventilatsiooni, asetage sissepuhkeõhu ava kütteseadme kohale. Kui kasutatakse gravitatsioonil põhinevat väljatõmbeventilatsiooni, paigutage sissepuhkeõhu ava kütteseadme alla või kõrvale. Sissepuhke õhutoru läbimõõt peab olema 50–100 mm. Eraldi temperatuurianduriga kerised: sauna sissepuhke õhuava ei tohi olla temperatuurianduri läheduses! Täpsemad juhised leiate kerise paigaldusjuhendist.

B. Väljatõmbeõhu ventilatsiooniava. Paigutage väljatõmbe õhuava põranda lähedale, kütteseadmest võimalikult kaugele. Väljatõmbe õhutoru läbimõõt peaks olema sissepuhke õhutoru läbimõõdust kaks korda suurem.

C. Valikuline tuulutusava saunaruumi kuivatamiseks (kütmise ja sauna kasutamise ajal suletud). Sauna saab kuivatada ka nii, et jätate pärast sauna kasutamist saunaukse lahti.

D. Kui väljatõmbe õhuava asub pesemisruumis, peab saunaukse alla jääma vahe vähemalt 100 mm. Sellisel juhul tuleb kasutada mehaanilist väljatõmbeventilatsiooni.

PUUKÜTTEGA KERISEGA SAUN

Gravitatsioonil põhinev ventilatsioon

A. Värske õhu sisselaskeava tuleb paigaldada põranda lähedale kerise juurde ja
B. väljalaskeava peaks asetsema kerisest võimalikult kaugel ja lae all. Keris ise tsirkuleerib samuti tõhusalt õhku. Väljalaskeava peamine eesmärk on niiskuse eemaldamine pärast sauna kasutamist.

Mehaaniline ventilatsioon

A. Värske õhu sisselaskeava peab olema kerisest u 500 mm kõrgusel ja
B. väljalaskeava peaks olema põranda lähedal, nt saunalava all.

Kuidas valida sobiva võimsusega keris?

Kerise võimsus valitakse sauna mahu ja konstruktsioonide alusel. Ühe kuupmeetri saunamahu kohta arvestatakse keskmiselt 1 kW kerise võimsust. Võimsusvajadus suureneb, kui saunas on aknaid või soojust salvestavaid pindu, näiteks telliskivi, betoon või massiivsed palgid.

Üks ruutmeeter kivist, klaasist vms materjalist isoleerimata pinda suurendab kerise võimsusvajadust sama palju kui 1,2 kuupmeetrit sauna mahtu. Kui saunaruumi siseseinad on soojustamata palkidest, on vastav tegur 1,5.

Kui küttevõimsus on liiga väike, tuleb kerist kauem ja intensiivsemalt soojendada, mis lühendab selle kasutusiga.

Arvutage kerise võimsusvajadus siin

Kui palju ruumi keris enda ümber vajab?

Kõikidel keristel on kindlad ohutuskaugused, mis määravad ära, kui lähedale tohib kerise süttivast materjalidest seintele ja lavale paigaldada. Suurem kerise võimsus nõuab sageli ka suuremat ohutuskaugust. Ohutuskauguse väärtused leiate kerise andmesildilt, paigaldusjuhistest, brošüürist ja veebipõhiselt tootelehelt.

Tulekahju vältimiseks tuleb minimaalsetest ohutuskaugustest alati kinni pidada!

Kerise juhtimismeetodi valimine

Elektrikerise valikul tuleks lisaks visuaalsele välimusele ja küttevõimsusele pöörata tähelepanu ka juhtseadmetele ja kasutajasõbralikkusele. Harvia kerisemudelite juures on kasutusel kolm erinevat juhtimismeetodit:

 • paigaldatud juhtnupud

 • digitaalne juhtpaneel

 • väline juhtseade, mis mille kaudu saab reguleerida kerise toitesisendit

Mehaanilised lülitid on paigaldatud kerise küljele, üla- või alaossa.

Kui soovite vältida kummardamist või teie lavalahendus takistab käsitsi ligipääsu kerisele, saate valida kerise mudeli, mis on varustatud välise juhtpaneeli või juhtseadmega. Välise juhtpaneeli saab paigaldada näiteks riietusruumi, kus see näitab ka sauna temperatuuri.

Välised juhtseadmed on vajalikud avalikes teenindusasutustes kasutatavate suurte keriste puhul, aga sobivad hästi ka koduseks kasutamiseks (pidage esmalt nõu elektrikuga).

Millise juhtseadme peaksin valima?

Välised juhtseadmed on vajalikud avalikes teenindusasutustes kasutatavate suurte keriste puhul, aga need sobivad hästi ka koduseks kasutamiseks, kui sauna planeerimisel on arvestatud vajalike elektri- ja anduri juhtmestikega.

Paljud koduseks kasutamiseks mõeldud küttekehad on saadaval ka niinimetatud E-mudelitena, mis kasutavad kerise lülitite asemel juhtseadet. See on eriti mugav siis, kui keris on süvistatud saunalava sisse.

Elektrikerised

Kuidas valida sobiva võimsusega keris?

Kerise võimsus valitakse sauna mahu ja konstruktsioonide alusel. Ühe kuupmeetri saunamahu kohta arvestatakse keskmiselt 1 kW kerise võimsust. Võimsusvajadus suureneb, kui saunas on aknaid või soojust salvestavaid pindu, näiteks telliskivi, betoon või massiivsed palgid.

Üks ruutmeeter kivist, klaasist vms materjalist isoleerimata pinda suurendab kerise võimsusvajadust sama palju kui 1,2 kuupmeetrit sauna mahtu. Kui saunaruumi siseseinad on soojustamata palkidest, on vastav tegur 1,5.

Kui küttevõimsus on liiga väike, tuleb kerist kauem ja intensiivsemalt soojendada, mis lühendab selle kasutusiga.

Arvutage kerise võimsusvajadus siin

Millise juhtseadme peaksin valima?

Välised juhtseadmed on vajalikud avalikes teenindusasutustes kasutatavate suurte keriste puhul, aga need sobivad hästi ka koduseks kasutamiseks, kui sauna planeerimisel on arvestatud vajalike elektri- ja anduri juhtmestikega.

Paljud koduseks kasutamiseks mõeldud küttekehad on saadaval ka niinimetatud E-mudelitena, mis kasutavad kerise lülitite asemel juhtseadet. See on eriti mugav siis, kui keris on süvistatud saunalava sisse.

Kui palju ruumi keris enda ümber vajab?

Kõikidel keristel on kindlad ohutuskaugused, mis määravad ära, kui lähedale tohib kerise süttivast materjalidest seintele ja lavale paigaldada. Suurem kerise võimsus nõuab sageli ka suuremat ohutuskaugust. Ohutuskauguse väärtused leiate kerise andmesildilt, paigaldusjuhistest, brošüürist ja veebipõhiselt tootelehelt.

Tulekahju vältimiseks tuleb minimaalsetest ohutuskaugustest alati kinni pidada!

Kerise juhtimismeetodi valimine

Elektrikerise valikul tuleks lisaks visuaalsele välimusele ja küttevõimsusele pöörata tähelepanu ka juhtseadmetele ja kasutajasõbralikkusele. Harvia kerisemudelite juures on kasutusel kolm erinevat juhtimismeetodit:

 • paigaldatud juhtnupud

 • digitaalne juhtpaneel

 • väline juhtseade, mis mille kaudu saab reguleerida kerise toitesisendit

Mehaanilised lülitid on paigaldatud kerise küljele, üla- või alaossa.

Kui soovite vältida kummardamist või teie lavalahendus takistab käsitsi ligipääsu kerisele, saate valida kerise mudeli, mis on varustatud välise juhtpaneeli või juhtseadmega. Välise juhtpaneeli saab paigaldada näiteks riietusruumi, kus see näitab ka sauna temperatuuri.

Välised juhtseadmed on vajalikud avalikes teenindusasutustes kasutatavate suurte keriste puhul, aga sobivad hästi ka koduseks kasutamiseks (pidage esmalt nõu elektrikuga).

Kas igaüks võib elektrikerist vooluvõrku ühendada?

Ohtlike pingealuste komponentidega kokkupuutumist vältiva kruvidega kinnitatava kaitsekorpusega varustatud elektriseadmeid peab kehtivate eeskirjade alusel paigaldama ja hooldama professionaalne kvalifitseeritud elektrik või mõni muu vastavate oskuste ja teadmistega isik.

Kes oskab vahetada katki läinud kütteelementi?

Ohtlike pingealuste komponentidega kokkupuutumist vältiva kruvidega kinnitatava kaitsekorpusega varustatud elektriseadmeid peab kehtivate eeskirjade alusel paigaldama ja hooldama professionaalne kvalifitseeritud elektrik või mõni muu vastavate oskuste ja teadmistega isik.

Miks ei ole kerisega kaasas ühenduskaablit?

Kerisega ei ole kaasas sauna seinal oleva harukarbi ja kerise klemmliistu vahelist ühenduskaablit. Kerist paigaldav elektrik hangib ise sobiva kaabli. Ühenduskaabli info leiate kerise ja/või juhtseadme paigaldusjuhendist.

Kuhu võiks paigaldada kütteseadme digitaalse juhtpaneeli?

Juhtpaneel on pritsmekindel ja töötab madalpingega. Selle võib paigaldada näiteks pesemisruumi, riietusruumi või eluruumidesse. Kui juhtpaneel on paigaldatud sauna, ei tohiks see asuda kerisele lähemal kui minimaalne ohutuskaugus ja põrandast mitte kõrgemal kui üks meeter. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kas elektrikerisega saab ühendada mobiiltelefoniga kaugjuhitava paneeli?

Saun tuleb enne kerise sisselülitamist alati üle kontrollida. Sellega tagate, et kerise läheduses või peal ei ole süttivaid esemeid. Kui soovite sauna kiiresti kuumaks saada, soovitame kasutada soojust salvestavat Forte kerist.

Kas kerise elektrisüsteemi saab varustada rikkevoolukaitsmega?

Kerise elektriahelasse ei tohi paigaldada rikkevoolukaitset, kuna maandatud on kütteseade piisavalt kaitstud. Rikkevoolukaitsmed on mõeldud väikeste elektriseadmete, näiteks kohvimasina ohutuse tagamiseks.

Anduri kaabli pikendamine

Anduriga kaasas olev silikoonkaabel talub temperatuuri kuni 170 °C. Kaablit tohib pikendada samaväärse ristlõikega madalama temperatuuriväärtusega kaabliga eeldusel, et kaablile mõjuv temperatuur pärast ühendamist ei ületa 80 °C.

Kuhu temperatuuriandur paigutada

Kerise korrektse töö tagamiseks tuleb andur paigaldada täpselt nii, nagu kasutusjuhendis on ette nähtud.

Pange tähele! Sauna sissepuhke õhuava ei tohi olla temperatuurianduri läheduses! Ventilatsiooniava lähedal olev õhuvool jahutab andurit, mille tulemusena saadab andur juhtseadmele eksliku temperatuuriteabe. See võib põhjustada küttekeha ülekuumenemist. Minimaalne kaugus sissepuhkeõhu ventilatsiooniava ja temperatuurianduri vahel:

 • mittesuunatud ventilatsiooniavad: 1000 mm.

 • andurist eemale suunatud õhutusava: 500 mm

Kui minimaalsest kaugusest ei ole võimalik kinni pidada, tuleb muuta ventilatsioonisüsteemi.

Puuküttega kerise ja elektrikerise paigaldamine ühte sauna

Ka kõige väiksemad puuküttega kerised vastavad küttevõimsuse poolest 13 kW elektrikerisele. Kui soovite oma sauna lisaks puuküttega kerisele paigaldada ka elektrikerise, tuleb kerise võimsus valida hoolikalt, järgides tehase juhiseid.

KÜTTEKEHADE OHUTUSKAUGUS SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

Ohutuskauguse nõuded peavad olema täidetud nii elektrikerise kui ka puuküttega kerise puhul. Ohutuskauguse nõuded leiate küttekeha paigaldusjuhendist.

OHUTUSKAUGUS ELEKTRI- JA PUUKERISE VAHEL

Küttekehade vaheline kaugus peab vastama kokkuliidetud ohutuskaugustele, kuid see ei tohi olla väiksem kui 600 mm. Sellist ohutuskaugust saab vähendada puukerise kaitseseina abil.

Juhtpaneelil kuvatakse veateade ja keris ei kuumene

VEATEADE ER1

Forte: Termopaari ahel on katki.
Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Temperatuurianduri mõõteahel on katki. Võtke ühendust remonditeenusega.

VEATEADE ER2

Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Lühiühendus temperatuurianduri mõõteahelas. Võtke ühendust remonditeenusega.

VEATEADE ER3

Forte: Ülekuumenemiskaitse mõõteahel on katki.

VEATEADE ER4

Forte: Ühenduse katkemine alumise ja ülemise mooduli vahel.

VEATEADE ER5

Forte: Juhtpaneeli ümbritsev temperatuur on liiga kõrge.

Saun läheb aeglaselt kuumaks

Kerisele visatud vesi jahutab kivid kiiresti maha.

 • Veenduge, et elektrikilbis olevad küttekeha kaitsmed/kaitselülitid oleksid töökorras. Arvestage, et elektrikilbis on olenevalt küttekeha mudelist ja elektrisüsteemist üks kuni kolm kaitset/kaitselülitit.

 • Kontrollige, kas kõik kütteelemendid hõõguvad, kui kütteseade on sisse lülitatud.

 • Seadistage kõrgem temperatuur.

 • Veenduge, et kütteseade oleks piisava võimsusega.

 • Kontrollige kerise kive. Kui kivid on laotud liiga tihedalt, aja jooksul ise kokku vajunud või valet liiki, võib see takistada õhuringlust kerises, mis omakorda vähendab küttevõimsust.

 • Veenduge, et sauna ventilatsioon toimiks õigesti.

 • Kontrollige, kas termostaat töötab õigesti:

 1. Eemaldage kerisest kivid, kuni näete kõigi kütteelementide otsi.

 2. Lülitage keris sisse. Kütteelemendid hakkavad hõõguma. Kui kütteelement ei hõõgu, tuleb see välja vahetada. Ärge unustage kütmise ajal sauna ust sulgeda.

 3. Jälgige, millal kütteelemendid välja lülituvad. See peab juhtuma siis, kui sauna temperatuur on saavutanud termostaadiga määratud temperatuuri. Tavaliselt saavutatakse soovitud temperatuur pärast kerise sisselülitamist 35–45 minutiga. Kui soovitud temperatuurini jõudmine võtab oluliselt kauem aega, võib temperatuuriandur olla valesti paigutatud, küttekehal ei pruugi olla piisavalt võimsust või termostaat võib olla rikkis.

Kütteseadme juhtpaneel ei tööta korralikult.

Kontrollige andmekaablit ja selle ühendusi.

Saun läheb kiiresti soojaks, aga kivid pole piisavalt kuumad

Kerisele visatud vesi ei aurustu ja jookseb läbi kivikambri.

 • Seadistage madalam temperatuur.

 • Veenduge, et kütteseade ei oleks teie sauna jaoks liiga võimas.

 • Veenduge, et sauna ventilatsioon toimiks õigesti.

Kerise läheduses olevad voodrilauad või muud materjalid tumenevad kiiresti

 • Veenduge, et ohutuskauguse nõuded oleksid täidetud.

 • Kontrollige kerise kive. Kui kivid on laotud liiga tihedalt, aja jooksul kokku vajunud või valet liiki, võib see tõkestada õhuringlust kerises, mis omakorda põhjustab konstruktsioonide ülekuumenemist (eriti elektrikerise puhul).

 • On täiesti normaalne, et sauna puitpinnad aja jooksul tumenevad. Tumenemist võib kiirendada
  – päikesevalgus
  – küttekeha soojus
  – kaitseained seintel (kaitseainetel on halb kuumuskindlus)
  – kerisekividelt õhuvoolu tõttu lenduvad peened osakesed

 • Puuküttega saunades tekib suitsu, mis satub sauna näiteks küttepuude lisamisel

Keris eritab lõhnu

 • Kui kütteseade on uus, võib sellel olla tootmisprotsessist jäänud kaitseainete jääke. Tehke esimene kütmine korralikult ventileeritavas ruumis.

 • Kuum keris võib ka esile tuua õhuga segunenud lõhnu, mis ei ole pärit saunast või kerisest. Näiteks värvid, liimid, kütteõli, vürtsid.

Kerisest kostub helisid

 • Taimer on mehaaniline seade, mis tekitab tavapärasel töötamisel tiksuvat heli. Kui kuulete tiksumist, kuigi kütteseade on välja lülitatud, kontrollige taimeri ühendusi.

 • Aeg-ajalt esinevad paugud tekivad tavaliselt kuumuse mõjul lõhenevatest kividest.

 • Ka kerise osade soojuspaisumine võib kuumenemisel helisid tekitada.

Infrapunasaun

Mis on infrapunasaun?

Infrapunasauna mõju tervisele on võrreldav treenimisega. Paljud inimesed kasutavad enda lõõgastamiseks ja lihaste taastamiseks infrapunasauna.

Põhjamaalastel võib olla raske uskuda, et maailma mastaabis müüakse infrapunasaunu rohkem kui traditsioonilisi saunu. Infrapunakuumuse tervendav mõju näib koguvat maailmas kasvavat populaarsust, nõnda ka Soomes.

Infrapunasaunad leiavad kasutust teenindusasutustes nagu näiteks spaad, hotellid ja ilusalongid, aga üha enam ka kodudes. Infrapunasauna saab hõlpsasti paigaldada ilma eraldi ehitusloata mistahes kuiva ruumi, nt korteri magamistuppa.

Tavapärasel saunal ja infrapunasaunal on palju ühiseid tegureid, nagu näiteks see, et mõlemat kasutatakse higistamiseks ja lõõgastumiseks. Kuid neil on ka palju erinevusi. Mõnede uuringute kohaselt tekitavad infrapunasaunad tavaliste saunadega võrreldes kolm korda tugevama higistamise. Seda seetõttu, et infrapunakiirgurist tulev pikalaineline soojus jõuab umbes nelja sentimeetri sügavusele kudedesse, põhjustades higistamist sügavalt kudede seest. Tavasaunas kandub soojus inimkehale õhu kaudu. Infrapunasaunas soojendab infrapunakiirgus aga otseselt keha kudesid.

Jaapani leiutis

Infrapunasauna juured asuvad 20. sajandi alguse Ameerikas, kuid kaasaegse infrapunasauna kontseptsioon loodi Jaapanis 1965. aastal. Jaapani ja Hiina teadlased on viimastel aastakümnetel infrapunakiirguse kasutamist põhjalikult uurinud.

Soomes on infrapunasaunade kohta suhteliselt vähe uuringuid tehtud, kuid teave infrapunakiirguse tervisemõjude kohta on jõudnud ka Soome. Tänapäeval on veel üksikuid inimesi, kes ekslikult arvavad, et infrapunakiirgusel on midagi ühist kahjuliku ultraviolettkiirgusega. Infrapunakiirguse kasutamine seostub lihaste lõdvestamise, ainevahetuse ja vereringe paranemise ning jääkainete väljutamise ja tselluliidi vähendamisega.

Paljud inimesed on üllatunud, kui kuulevad, et erinevalt tavapärasest saunast, mis on paljude jaoks loomulik uneabi, mõjub infrapuna energiat andvalt. Väidetavalt võib infrapunasauna kasutamisel 30 minutit põletada 300–600 kalorit.

Infrapunasoojus võib aidata ka paljude haigussümptomite korral. Eriti artriidi ja fibromüalgia all kannatavad inimesed on leidnud leevendust infrapunakuumusest. Hiljutine Ameerikas läbi viidud uuring* näitab, et nii reumatoidartriidi kui ka anküloseeriva spondüliidi all kannatavatel inimestel esines infrapuna kuumuse tõttu vähem valusid ja liigeste jäikust. Ka nahahaigusi ravitakse sageli just infrapunasauna abil.

On ilmnenud, et infrapunasoojus võib muu hulgas aidata kehal võidelda ka gripiviirustega. Infrapunakabiini sügavale mõjuv kuumus tõstab kasutaja kehatemperatuuri, tekitades omamoodi kunstliku palaviku. Palavik on teadaolevalt keha loomulik reaktsioon infektsioonile.

* Clin Rheumatol DOI 10.1007/s10067-008-0977-y: Infrapunasauna kasutamine reumatoidartriidi ja anküloseeriva spondüliidiga patsientide puhul, 2008

Populaarne tippsportlaste seas

Kuna infrapunasoojus annab energiat ja kiirendab elutähtsaid funktsioone, on see suurepärane viis treeningule eelnevaks soojenduseks. Pärast treeningut aitab infrapunasoojus lihastel taastuda ja lõõgastuda. Üks sportlane, kes kasutab pärast rasket treeningut taastumiseks infrapunasauna, on endine sprinter ja praegune aktiivne treenija Johanna Manninen.

„Infrapunasoojus tungib sügavale lihastesse ja lõdvestab neid treeningu pingest. Olen märganud, et see vähendab lihaste valulikkust ja leevendab valusid. Tunnen, et infrapunasoojus kiirendab ka ainevahetust ja puhastab keha,“ räägib Johanna.

Johanna kodus on nii infrapunakabiin kui ka soojust salvestava kerisega saun. Tal on ka traditsiooniline puuküttega järveäärne saun. Infrapunasaun pole tema jaoks traditsioonilist sauna asendanud.

„Infrapunasaun on suurepärane lisa soome saunakultuurile. Selle eeliseks on ka fakt, et tegemist on kuiva ruumiga, nii et sinna on lihtne korraks isegi spordiriietes sisse hüpata, et enne jooksma minekut lihased soojaks saada. Jooksujärgset venitust on samuti mõnus teha just infrapunakabiinis.“

„Istun infrapunakabiinis umbes pool tundi. Vaatan telekat, loen naisteajakirju ja venitan lihaseid. Kuumus ajab higiseks. Oluline on meeles pidada, et enne ja pärast infrapunasauna kasutamist tuleb vett juua, et vedeliku tase kehas ei langeks.“

Infrapunasoojusel on tervist ja heaolu toetav mõju. Selle mõju võib inimeste lõikes erineda. Positiivsed mõjud:

 • eemaldab kehast jääkaineid

 • põletab kaloreid

 • vähendab tselluliiti

 • parandab seedimist

 • vähendab lihaste valulikkust

 • leevendab liigesepõletikke

 • parandab perifeerset vereringet

 • alandab vererõhku

 • avaldab positiivset mõju naha tervisele ja elastsusele

 • vähendab stressi

 • värskendab meelt

 • leevendab peavalu

 • vähendab väsimust

 • tekitab heaolutunde

Kuidas infrapunasauna kasutada?

Infrapunasaun on kasutusvalmis vähem kui 10 minutiga.

Kaitske infrapunakabiini pinke ja põrandat rätikutega, sest higistate ohtralt.

Infrapunasoojus mõjub kõige paremini paljale nahale. Näiteks rätiku kandmine takistab osaliselt soojuse kandumist teie kudedesse.

Kuna vedeliku aurustumine ja kõrgemal temperatuuril higistamine on infrapunakabiinis tugev, jooge enne ja pärast infrapunasauna kasutamist kindlasti rohkesti vett.

Olenevalt eelistustest võite infrapunasauna ohutult kasutada kasvõi iga päev.

Arutage oma arstiga infrapunakabiini kasutamist, kui olete rase või teil on terviseprobleeme (või südamestimulaator, kunstliiges või muu kirurgiline implantaat).

Puuküttega ahjud

Keris ei tõmba, vaid ajab suitsu sisse

 • Telliskividest korsten on külm. Tõmbe tekitamiseks põletage korstna alumises puhastusavas paar ajalehepaberit.

 • Ruumis valitseb madal õhurõhk, mis on põhjustatud tõmbeventilaatorist, teisest küttekehast või muust seadmest. Tagage piisavas koguses põlemisõhu kättesaadavus. Tule süütamisel seisake väljatõmbeventilaator/mehaaniline ventilatsioon või avage aken.

 • Tuharuum on täis. Täis tuharuum takistab õhu ringlust ahju sees. Tühjendage tuharuum.

 • Lõõride ühendustes esineb lekkeid. Tihendage ühendused.

 • Kerise suitsulõõrid on ummistunud. Puhastage suitsulõõrid ahju pühkimisavade kaudu.

 • Lõõri ühendustoru asub liiga sügaval lõõris. Lühendage lõõri ühendustoru ja/või tõmmake keris ja suitsutoru lõõrist kaugemale.

Saun ei kuumene

 • Saun on kerise küttevõimsuse suhtes liiga suur. Vaata kerise valimise juhiseid.

 • Saunas on palju soojustamata seinapinda. Vaata kerise valimise juhiseid.

 • Küttematerjal on niiske või on selle kvaliteet muul põhjusel madal.

 • Lõõril pole head tõmmet.

 • Kerise suitsulõõrid on ummistunud. Puhastage suitsulõõrid.

Kerisekivid ei kuumene

 • Saun on ahju küttevõimsuse jaoks liiga väike. Vaata kerise valimise juhiseid.

 • Lõõril pole head tõmmet.

 • Küttematerjal on niiske või on selle kvaliteet muul põhjusel madal.

 • Kerise suitsulõõrid on ummistunud. Puhastage suitsulõõrid.

 • Kontrollige, kuidas kivid on laotud. Eemaldage kivikambrist väikesed kivitükid ja kivid, mille läbimõõt on alla 10 cm. Asendage lagunenud kivid suuremate ja kahjustamata kividega.

Keris eritab lõhnu

 • Kui ahi on uus, võib selle korpusel olla veel kaitsevärvi jääke. Tehke esimene kütmine õues. Täpsem info ahju paigaldus- ja kasutusjuhendist.

 • Kuum keris võib esile tuua õhus segunenud lõhnu, mis ei ole pärit saunast või kerisest. Näiteks värvid, liimid, kütteõli, vürtsid.

Kerisest kostub helisid

 • Aeg-ajalt esinevad paugud tekivad tavaliselt kuumuse mõjul lõhenevatest kividest.

 • Ka kerise osade soojuspaisumine võib kuumenemisel helisid tekitada.

Juhtseadmed

Millise juhtseadme peaksin valima?

Välised juhtseadmed on vajalikud avalikes teenindusasutustes kasutatavate suurte keriste puhul, aga need sobivad hästi ka koduseks kasutamiseks, kui sauna planeerimisel on arvestatud vajalike elektri- ja anduri juhtmestikega.

Paljud koduseks kasutamiseks mõeldud küttekehad on saadaval ka niinimetatud E-mudelitena, mis kasutavad kerise lülitite asemel juhtseadet. See on eriti mugav siis, kui keris on süvistatud saunalava sisse.

Juhtpaneelil kuvatakse veateade ja keris ei kuumene

VEATEADE ER1

Forte: Termopaari ahel on katki.
Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Temperatuurianduri mõõteahel on katki. Võtke ühendust remonditeenusega.

VEATEADE ER2

Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Lühiühendus temperatuurianduri mõõteahelas. Võtke ühendust remonditeenusega.

VEATEADE ER3

Forte: Ülekuumenemiskaitse mõõteahel on katki.

VEATEADE ER4

Forte: Ühenduse katkemine alumise ja ülemise mooduli vahel.

VEATEADE ER5

Forte: Juhtpaneeli ümbritsev temperatuur on liiga kõrge.

Kasutamine ja hooldus

Kas kerisekividena tohib kasutada igasuguseid kive?

Kerisekivid peaksid olema võimalikult raskest materjalist, tumedat värvi ja suurte mõõtmetega, et need suudaksid salvestada võimalikult palju soojusenergiat. Kerisetootjad müüvad spetsiaalselt kerisekivideks mõeldud kive, mis on pärit tuntud tarnijatelt, seetõttu on nende koostis ja sobivus garanteeritud. Keristel kasutamiseks sobivad kivimaterjalid on näiteks peridotiit, oliviin ja oliviindiabaas. Loodusest kogutud maakivid ei sobi kerisel kasutamiseks.

Keraamilisi “kive” ja pehmeid nt steatiidist kive kasutada ei tohi. Need ei salvesta kerise kütmisel piisavalt soojust. Selle tagajärjeks võib olla kerise ülekuumenemine, mis omakorda viib kütteelementide purunemiseni.

Kerisekivid tuleb kerisesse laduda vastavalt kerise paigaldus- ja kasutusjuhendile. Kerisekivid on saadaval kahes suuruses.

Kui tihti tuleks peresaunas kerisekive vahetada?

Vahetamise sagedus sõltub suuresti sellest, kui sageli kerist kasutatakse. Kui sauna köetakse keskmiselt kaks korda nädalas, tuleks kive vahetada kord aastas. Kive tuleks aeg-ajalt uuesti laduda, kuna need murenevad kasutamisel ja tõmbuvad kivikambris kokku, vähendades sel moel õhu ringlemist. Hea õhuringlus tagab korraliku saunaelamuse. Hea õhuringluse korral kestavad ka kütteelemendid kauem.

Mida teha, kui kütteelement puruneb?

Katkine kütteelement tuleks kohe välja vahetada, sest need kütteelemendid, mis on veel terved, peavad kauem töös olema ja ka mõni seni terve kütteelement võib mõne aja pärast puruneda. Kütteelemendi võib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.

Mis on õige sauna temperatuur?

Sauna temperatuur tuleb seada nii, et kasutaja hakkaks laval istudes higistama ja tunneks end mõnusalt. Ei ole olemas õiget või valet sauna temperatuuri, kuna kõigil on vanust ja tervislikku seisundit arvestades erinevad eelistused.

 • Kui saunas on kõrge temperatuur (80–100 °C), võib õhk tunduda kuiv, isegi kui seda leili visates niisutatakse. Leiliaur tundub terav.

 • Madalamatel saunatemperatuuridel (50–60 °C) võib visata rohkelt leili. Õhk tundub niiske ja pehme. Madala temperatuuri ja rohke vee kombinatsioon töötab kõige paremini suure kivikogusega keriste puhul.

Miks tundub aur mu nahal kuum?

Kerisekividele visatakse vett, et saavutada saunas mõnus niiskustase. Mõnikord, kui saun on väga kuum, võib kerisest väljuv leil saunaliseni jõudes tunduda liiga kuum.

Kas kerise materjalid võivad põhjustada ebameeldivat lõhna?

Elektrikerise esmakordsel kütmisel eemalduvad erinevate tööetappide käigus kerisele jäänud kaitse- ja muud ained. Need võivad tekitada ebameeldivat lõhna ja isegi suitsu, mistõttu peaks sauna esimese kütmise ajal korralikult ventileerima. Võimalike ebameeldivate lõhnade tõttu ei ole pärast esmakordset kütmist soovitatav saunas käia.

Katlakivi eemaldamine

Saunavees sisalduv kaltsium võib aja jooksul kerise või ahju pinnale valgeid plekke tekitada. Plekid saab eemaldada sidrunhappe lahusega.

 1. Ostke näiteks apteegist sidrunhapet.

 2. Segage umbes kaks supilusikatäit sidrunhappe pulbrit 500 ml vees.

 3. Pühkige plekke lahuses niisutatud lapiga. Kasutage kummikindaid, kuna sidrunhape võib nahka ärritada.

 4. Loputage ja kuivatage, kui on vaja.

Elektrikerise tuleohutus

Keris on valmistatud metallist ja on seetõttu mittesüttiv. Kui keris on paigaldatud vastavalt juhistele, ei tekita keris saunas tuleohtu. Süttida võivad küttekehale kukkuvad või sinna pandud esemed.

Küttekehale kukkuvad või sinna pandud esemed võivad süttida.

Ettevaatusabinõud:

 • Ärge kunagi kuivatage saunas pesu.

 • Kontrollige saun alati enne kütmise alustamist üle.

 • Veenduge, et sauna suitsuandurid oleksid alati töökorras.

Kui tekib põleng ja te avastate selle kiiresti:

 • Kustutage tulekahju elektritulekahju jaoks sobiva kuivpulberkustutiga.

 • Kui sobivat tulekustutit pole käepärast, lülitage esmalt maja või korteri elektrikilbist kerise voolutoide välja, seejärel kustutage tulekahju veega. Arvestage, et elektrikilbis on olenevalt küttekeha mudelist ja elektrisüsteemist üks kuni kolm kaitset/kaitselülitit.

 • Tulekustutustekk aitab harva, sest tuli saab kerise alt õhku juurde.

 • Mis ka ei juhtuks, ärge kunagi seadke end ohtu.

Kui juhtub õnnetus ja tuld ei ole võimalik ohjeldada:

 • Helistage hädaabinumbril 112.

 • Väljuge hoonest ja aidake ka teistel väljuda.

 • Väljumisel sulgege kõik uksed ja aknad.

Kas elektrikerisest võib saada elektrilööki?

Õigesti paigaldatud elektriliste küttekehade kasutamine on ohutu. Küttekehad ühendatakse elektrivõrku nii, et kasutaja puudutatavad metallosad on maandatud. Pinge all olevate osade vastu puutumist takistab küttekeha konstruktsioon.

Sauna korrashoid

ENNE SAUNA ESMAKORDSET KASUTAMIST

Saunalava töötlemiseks soovitame kasutada parafiinõli. Teisi sauna puitosi nagu uksepiit, puidust ukselink ja voodrilauad ei pea tingimata töötlema, kuid kui soovite neid kaitsta niiskuse ja mustuse imendumise eest, tuleb töötlemine läbi viia spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud ainentega. Laki kasutamine sauna sisepindadel on rangelt keelatud.

Sauna puitpindade töötlemiseks mõeldud Harvia hoolduskomplekti kuulub 500 ml pudel parafiinõli, millest piisab 5‒10 m2 pinna töötlemiseks. Parafiinõliga töötlemine toob välja ka puidu värvi. Katsetage õli lava varjatud pindadel, et näha, kuidas värv muutub ja kas uus värv meeldib teile.

SAUNA KASUTAMINE

Enne sauna minekut peske ennast. Kaitske lava alati rätiku või ühekordselt kasutatavate katetega. Puitpinnad taluvad tavaliselt hästi nahalt maha tilkuvat niiskust ilma jälgi jätmata.

Saunaaroomide, saunamee või muude hooldusvahendite kasutamisel olge ettevaatlik, et te puidupindu ära ei määriks. Puitpindadelt tuleb aeg-ajalt eemaldada ka saunavihalt eemaldunud lehed.

PÄRAST SAUNASKÄIKU

Eemaldage lavalaudade katted ja veeanum ning kuivatage kõik veepiisad. Kasutage puhastamiseks niisket lappi. Puitosade kuivatamiseks hoidke kerist veel umbes 10 minutit sisse lülitatuna. Veejäljed tuleks pärast kasutamist puhastada ka kerise nähtavatelt pindadelt.

Avage õhutusava ja jätke sauna uks pooleldi lahti. Külm välisõhk kuivamist ei soodusta. Seetõttu tuleks külmade ilmade korral aknad ja välisseina tehtud õhutusavad kuivamise ajaks sulgeda.

ÜLDPUHASTUS

Peresauna tuleks puhastada 1‒3 korda aastas mõõduka koguse vee ja pesuainega. Pesuaineks sobivad kergelt leeliselised (pH 8‒10) tooted. Pindu võib puhastada ka kergelt liivapaberiga lihvides.

Sauna kuivatamiseks tuleb kasutada kerist ja piisavat ventilatsiooni.

Leia lähim edasimüüja

Sind ootavad parimad sauna- ja spaaelamused.

Choose location and language

Available products depend on your location.