Jäätmekäitluse juhised
Kuidas vana kerist ja muid saunamaterjale taaskasutada

Kuhu peaksin oma vana saunakerise viima? Aga kerisekivid ja saunalava puitmaterjali? Kerise väljavahetamisel ja sauna renoveerimisel on oluline, et utiliseeriksite tooted ja materjalid vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele. Järgnevad juhised muudavad protsessi lihtsamaks.

Säästvad valikud ei ole kasulikud mitte ainult keskkonnale, vaid ka inimestele. Seetõttu on kõik Harvia tooted loodud kestma kaua ja need on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Meie tooted vastavad ka kõikidele EL-is kehtivatele ohtlike ainete kasutamise piirangutele (nt RoHS).

Saunaomanikel on oma ökoloogilise jalajälje vähendamisel oluline roll. Kui saabub aeg vahetada vana keris uue vastu või renoveerida saun täielikult, tuleb vanad tooted suunata taaskasutusse vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtivatele eeskirjadele. Tavaliselt ei või saunamaterjale olmejäätmete hulka visata.

Harvia tooted sisaldavad mh metalli, plastikut, elektroonikat, puitu ja klaasi. Sorteerides erinevaid materjale vastavalt oma kohalikele eeskirjadele ja soovitustele, saate tagada, et ükski väärtuslik materjal ei lähe raisku. See võimaldab suuremat osa materjalist taaskasutada.

Vaadake altpoolt täpsemaid juhiseid, kuidas sauna erinevaid osi ja materjale nutikalt utiliseerida.

Puuküttega keriste utiliseerimine

Puuküttega keristes kasutatavatest materjalidest moodustab üle 90% metall, mis sobib suurepäraselt taaskasutamiseks ja ringlusse võtmiseks. Vana puuküttega keris on suur tükk vanametalli, mille saate tagastada oma piirkonna vanametalli käitlejale.

Enne puuküttega kerise vanametalli kogumispunkti viimist tuleb eemaldada saunakivid, kuid peale selle pole vaja ahju muul moel lahti võtta ega materjale sorteerida. Näiteks kui teie vanal ahjul on klaasuks, võite selle külge jätta. Täpsemad utiliseerimise juhised saate kohalikust jäätmekäitluse ettevõttest.

Elektriliste saunakeriste, juhtseadmete ja elektroonika utiliseerimine

Elektrikerised ja muu elektroonika on elektroonikajäätmed. Tavaliselt pole seadet vaja enne utiliseerimist lahti võtta, kuid enne kerise viimist jäätmekäitluse ettevõttesse tuleb siiski eemaldada kerisekivid.

Meie elektrikeristes kasutatavatest materjalidest moodustab rohkem kui 90% metall. Erinevaid materjale saab purustamise teel kergesti kätte. Metalli saab kasutada mitu korda. Pöörduge täpsemate juhiste saamiseks kohaliku jäätmekäitluse ettevõtte poole ja uurige, kus asub lähim elektroonikajäätmete kogumispunkt.

Vanade kerisekivide utiliseerimine

Saunakive tuleks regulaarselt vahetada. Kui need on üle kahe aasta vanad või neil on pragusid, on aeg kivid välja vahetada.

Tavalised kerisekivid on looduslikud kivid, mida saab taaskasutada kasvõi oma hoovis. Tavalisse prügikonteinerisse tohib korraga visata maksimaalselt viis kilo kive. Kui kive on rohkem, saate täpsemad juhised kohalikult jäätmekäitlejalt ja teil on võimalus utiliseerida korraga kõik kerisekivid.

Saunalava, soojustuse ja teiste saunamaterjalide utiliseerimine

Sauna renoveerimisel tekib ka ehitusjäätmeid, nagu näiteks puit ja soojustusmaterjalid. Tavaliselt sellised jäätmed sorteeritakse ja suunatakse taaskasutusse sellisena, nagu nad on. Palun tutvuge oma elukohas kehtivate jäätmekäitluse eeskirjadega. See hõlbustab sorteerimisprotsessi ja võimaldab materjalide tõhusat taaskasutamist.

Kui pärast sauna remonti jääb üle kasutuskõlblikke materjale, nt terveid uksi või sisustust, siis tasub neid pakkuda taaskasutuskeskustesse või sotsiaalmeedia gruppide kaudu. Nende kanalite kaudu võivad materjalid saada uue elu mõne teise saunasõbra projektis.

Choose location and language

Available products depend on your location.