Harvia Logo

KKK sauna kasutamise energiakulu kohta
- Vastab meie tehnoloogiajuht Timo Harvia

Tuleval talvel suhtub suur osa Euroopast ja muust maailmast hindadesse ja energia kasutamisse konservatiivsemalt kui varasematel aastatel. Paljud inimesed ilmselt arvavad, et saunaskäimine on üks asi, mille osas tuleks elektrit kokku hoida. Soovitame saunas käimise energiakulu üksikasjalikumalt vaadata, kuna seda mõjutavad mitmed asjaolud – soovitud temperatuur, saunaskäigu aeg, saunakonstruktsiooni materjalid, kerise võimsuse ja sauna mahu suhe, ventilatsiooni toimimine ja nii edasi. Saunas käimise energiakulu on võimalik paljude lihtsate näpunäidete abil oluliselt vähendada. Lisaks on hea meeles pidada, et suurem osa leiliruumi soojusest jääb ju hoonesse.

Meie tehnoloogiajuht Timo Harvia lükkab ümber suurimad väärarusaamad ja annab näpunäiteid energiasäästlikumaks saunaskäimiseks koos vastustega kõige tavalisematele sauna energiatarbimisega seotud küsimustele.

1. Kuidas saun energiat kasutab ja mis sellest energiast pärast saunaskäiku saab?

2. Kui palju keris energiat tarbib?

3. Kui palju saunaskäik maksab?

4. Mida saab sauna energiatarbimise vähendamiseks ette võtta?

5. Mida olete koduse energiatarbimise vähendamiseks teinud?

Olulisim

  • Suurem osa kerise tekitatavast soojusest kandub üle korteri teistesse osadesse ja aitab kodu soojana hoida

  • Kerise võimsus (kW) ei näita otseselt maksimaalset energiatarbimist tunni kohta. Soovitud temperatuuri hoidmisel kasutatakse vähem kui 50% maksimaalsest võimsusest.

  • Leiliruumi energiakulu vähendamiseks on mitmeid lihtsaid ja nutikaid viise, alates kerisekivide uuesti ladumisest kuni leiliruumi temperatuuri alandamiseni.

  • Saunaskäimine võib vähendada sooja vee tarbimist, kuna väheneb sooja duši võtmise vajadus. Dušivee soojendamine on tavaliselt väga energiakulukas ja kogu soe vesi läheb kanalisatsiooni.

1. Kuidas saun energiat kasutab ja mis sellest energiast pärast saunaskäiku saab?

Sauna energiakulust rääkides on hea meelde tuletada üks keemia ja füüsika põhiseadus energia jäävuse kohta.  Energia ei teki ega kao iseenesest, ta võib vaid muunduda ühest liigist teise või kanduda ühelt kehalt teisele.

Elektrikerised muudavad kogu elektrienergia soojuseks. Kerise termostaat reguleerib kütteelemente sisse ja välja lülitumist nii, et need hoiavad küttekeha kuumana vastavalt soovitud temperatuurile.

Sauna kütmise ja kasutamise ajal soojendab keris lisaks õhule ka kive, seina- ja laepaneele, ust ja saunalava. Saunaskäigu ajal kasutatakse energiat ka vee aurustamiseks, s.o leili tekitamiseks. Suurem osa leiliruumi soojusest kandub läbi ukse ja sauna konstruktsioonide ülejäänud hoonesse. Saunast ülejäänud korterisse (näiteks kõrvalasuvasse vannituppa) kanduv soojusenergia vähendab vajadust muude kütteallikate järele. Seega on sauna külmematel kuudel teiseseks kütteallikaks. Kui kasutatakse soojustagastusega ventilatsiooni või väljalaskeõhu soojuspumpa, saab suuremat osa ventilatsioonist saadavast soojusest kasutada hoone kütmiseks.

What happens to energy in sauna?
1. pilt. Mis juhtub energiaga saunas?

2. Kui palju keris energiat tarbib?

Kerise võimsus kilovattides x tööaeg ei näita otseselt saunaskäigu energiakulu kilovatt-tundides. Pärast leiliruumi sihttemperatuuri saavutamist hakkab kerise termostaat kerise kütteelementidele minevat elektrit vähendama. Küttefaasis töötab keris täisvõimsusel esimesed 30–40 minutit, olenevalt sauna suurusest, isolatsioonist ja seatud temperatuurist. Pärast seda on võimsuse tase leiliruumi soovitud temperatuuri hoidmiseks umbes 50% maksimumist.

Võtame näiteks 6 kWh kerisega 3-4 inimesele mõeldud traditsioonilise Soome peresauna. Tavaliselt köetakse sauna alguses umbes tund, misjärel on küttekeha veel tund aega sees. Sellisel juhul kulutab 6-kilovatine küttekeha esimesel tunnil 4-5 kilovatt-tundi ja järgmisel tunnil 3-4 kilovatt-tundi. Kokku kulutab küttekeha kahe tunni jooksul umbes 7-9 kilovatt-tundi. Tarbimisnäitajad põhinevad leiliruumi suurusele sobiva kerisega soojustatud saunal.

Graph showing information how much one hour of sauna bathing consumpts energy
2. pilt. Sauna energiatarbimise näide

Sauna kasutamist muutes on parimal juhul võimalik säästa mitu kilovatt-tundi – kui minna sauna kohe, kui see valmis on ja olla saunas vaid 15–20 minutit, millest piisab et saunasoojus tervisele positiivset mõju avaldada saaks. Kui käia saunas kolm korda nädalas, on aasta jooksul võimalik kokku hoida üle 500 kilovatt-tunni. Kui kerist hoitakse iga kord järel kaks tundi ja sauna köetakse 3 korda nädalas, on ülaltoodud näitesauna aastane energiatarbimine 1092–1404 kWh. Kui järgida alltoodud joonisel näidatud nutikat saunaskäimise viisi, jääb tarbimine kõvasti alla tuhande kilovatt-tunni (780 kWh). Seega tasub investeerida nutikatesse saunakasutusvõtetesse.

Graph showing information how much responsible sauna bathing consumpts energy
3. pilt. Vastutustundlikult saunas käimise energiatarbimise näide

3. Kui palju saunaskäik maksab?

Sauna kütmise mõju elektriarvele sõltub küttesüsteemi tüübist ja eluviisist. Kui korterile on sõlmitud fikseeritud elektrileping, ei põhjusta kütteperioodil saunaskäik otsese elektriküttega majapidamises lisakulusid. Suurem osa sauna soojusest jääb hoonesse. Öö- või börsielektri kasutamisel erineb sauna kütmise ajal kasutatava elektri hind küttesüsteemi töötamise ajal kehtivast elektri hinnast. Soojuspumbaga köetavates, kaug- või puuküttega kodudes oleneb sauna kasutamise mõju elektriarvele loomulikult erinevate kütteviiside kuludest võrreldes elektrihinnaga, kuid võib öelda, et saunal on kodu üldisele energiatarbimisele alati langetav mõju.

Elamuühistutes sisaldub kütmine tavaliselt hooldustasus ning sauna kütmine mõjutab otseselt elektriarvet. Kuid teisalt köetakse vannituba sageli põrandaküttega, mille vajadus väheneb tänu sauna kütmisele. Ja loomulikult on sauna kütmise mõju nähtav hooldustasu hilinemisega.

Saunakütmise maksumuse välja arvutamiseks valemit ei ole. Kui korterisse kasutusse jäävat soojust mitte arvestada, siis võib öelda, et saunaskäimise maksumus on paar eurot saunaskäigu kohta. Kui jagada maksumus saunaskäijate arvuga, on hind saunaskäimise kasutegureid arvestades üsna madal.

4. Mida saab sauna energiatarbimise vähendamiseks ette võtta?

Laduge kerisekivid uuesti vähemalt kord aastas ja asendage vajadusel vanad kivid uutega

Kivide välja vahetamine ja uuesti ladumine on üks tõhusamaid hooldusnippe energia säästmiseks. Kui õhk saab kerises korralikult ringelda, soojeneb saun kiiremini ja keris kulutab leiliruumi kütmisel vähem energiat.

Soovitame kivid vähemalt kord aastas uuesti laduda, aga sagedasel sauna kasutamisel oleks hea seda tihemini teha.. Suured temperatuurikõikumised põhjustavad sauna kasutamisel kerisekivide aeglast, kuid järk-järgulist lagunemist. Samal ajal eemaldatakse kerise põhjalt kõik kivitükid ja katkised kivid asendatakse uutega. Nii püsib kerise küttevõimsus optimaalne ja ei teki ülekuumenemise ohtu. Peaksite tutvuma oma kerise kasutusjuhendis ära toodud kivide ladumisjuhistega.

Seadistage keris madalamale temperatuurile – hea leil saavutatakse sageli 70 °C (158 °F) juures

Kõige olulisem on valida keris, mis sobib teie saunaeelistustega. Minu arvates on saunaline, kellel on suure kivihulgaga sammaskeris, sageli madalama temperatuuriga rohkem rahul. Suur kivimass annab mõnusa pehme leili. Suurema kivimahuga keristes, nagu Harvia Legend, Cilindro ja Glow kerised, hoiavad kivid soojust ja soojendavad ümbritsevat ruumi pikka aega pärast kerise väljalülitamist.

Kivide õhuline ladumine ja heas seisukorras kivid annavad ka parema leilielamuse ja kiirendavad leiliruumi soojenemist, kuna soe õhk kandub ümbritsevasse leiliruumi paremini.

Kõrgema temperatuuri nautijatele soovitan väiksema kivimassiga keriseid, mille headeks näideteks on Harvia Virta ja Wall kerised.

Veenduge, et kasutate õige võimsusega kerist

Oluline on valida kerise võimsus vastavalt leiliruumi mahule ja selles kasutatud materjalidele. Kui keris on sauna mahu jaoks liiga võimas, võib see küll leiliruumi kiiresti soojaks kütta, kuid see ei anna kividele piisavalt aega soojuse salvestamiseks, mis on oluline leili viskamisel. Sel juhul võtab kivide teistkordne soojendamine lisaaega. Kui keris on leiliruumi mahu jaoks liiga väike, võib soovitud temperatuurini jõudmine võtta liiga kaua ning kütteelemendid võivad liigse kasutamise tõttu kiiremini kuluda. Pikem kütmisaeg tähendab ka pikemaaegset energia leiliruumist eemaldumist, kuigi suur osa soojusest läheb mujale korterisse.

Veenduge, et sauna ventilatsioon oleks õigesti reguleeritud

Kõik saunad vajavad mingit ventilatsioonisüsteemi, et õhk saunas vahetuda/tsüklistuda saaks. Kui keegi saunas ei käi ja niiskust ei teki, pole ventilatsioon vajalik. Kui võimalik, hoidke ventilatsiooniavad sauna kütmise ajal suletuna. See aitab saunas soojust hoida ja soovitud temperatuur saavutatakse kiiremini. Sauna sisenedes ja leili visates tuleb ventilatsiooniavad värske õhu saamiseks avada. Liigne ventilatsioon võib tähendada, et soojus pääseb saunast liiga vara välja. Liiga vähene ventilatsioon võib raskendada hingamist. Samuti teeb ventilatsiooni puudumine sauna kuivatamise keeruliseks.

Vältige sauna tarbetut kütmist ja lühendage saunaskäigu aega

Minge sauna kohe, kui see on soovitud temperatuuri saavutanud ja lülitage saun kohe pärast leili võtmist välja. Tervisele positiivse mõju avaldamiseks piisab 15-minutisest saunaskäigust.

Ärge hoidke ust lahti kauem kui vaja

Saunaukse avamisel liigub soojus sealt ülejäänud korterisse. Ei tasu ust asjatult avada. Peale saunaskäiku võite saunaukse lahti jätta ja soojus kandub vannituppa ning võimaldab saunal samaaegselt kuivada..

Kõik need näpunäited kehtivad võrdselt puuküttega saunades ja säästavad loodust.

5. Mida olete koduse energiatarbimise vähendamiseks teinud?

Arvan, et peame keskenduma igapäevase energiatarbimise vähendamisele. Kodu temperatuuri langetamine kasvõi kraadi võrra ja sooja vee tarbimise vähendamine mõjutab energiakulu oluliselt rohkem kui saunas käimine. Üks minu järeldusi on ka see, et sauna kasutamine võib vähendada kuuma vee tarbimist, kuna väheneb vajadus kuuma duši järele. Kodudes kulutab dušivee soojendamine tavaliselt palju energiat ning kogu see soe vesi läheb kanalisatsiooni ja erinevalt saunasoojusest ei ole seda soojust võimalik muuks kasutada.

Lisaks reguleeritavale sisetemperatuurile keskendun seadmetele, mille energia läheb otse majast välja ja seda ei saa muuks kasutada. Lisaks kanalisatsiooni voolava sooja vee hulga vähendamisele olen pööranud tähelepanu ka pliidikubu õigeaegsele kasutamisele, kuna see puhub sooja õhu otse majast välja –söögitegemist lõpetades lülitan ma selle kohe välja. Uksi asjatult lahti ei hoita ja kontrollinud olen ka ukse- ja aknatihendite seisukorda. Lisaks olen kriitilise pilguga vaadanud välisvalgustust ja jõulutulesid, sest see energia läheb otse õue. Elektriseadmete kasutamise pärast ma nii palju ei muretse, sest nende tekitatav soojusenergia kasutatakse ära. Neile kehtivad samad seadused, mis kerisele, s.o soojus jääb elamusse. Nende hulka kuuluvad näiteks ahi ja siseruumides olevad lambid. Muidugi tuleb jälgida, et ükski seade ei oleks asjatult sisse lülitatud.

Lisaks soovitan üle vaadata kõik kodus olevad elektriseadmed, et veenduda nende heas töökorras. Seadmete (nt külmikud ja sügavkülmikud) hooldus võib oluliselt mõjutada nende energiatarbimist. Isegi väikesed liigutused võivad igapäevasele energiatarbimisele mõju avaldada.

Saunas käimise energiatõhususse investeerimine on kasulik nii rahakotile kui keskkonnale, kuid on eelkõige tark investeering enda tervise ja heaolu hoidmisse. Saunaskäimine on tervisele kasulik mitmel teaduslikult tõestatud moel. Regulaarne saunaskäimine on osa tervislikust ja heaolukesksest eluviisist. Saun pakub lõõgastavaid hetki, mis on tänapäeva pingelises maailmas hindamatud. Aga eelkõige on saunas käimine mõnus!

#healingwithheat

Timo Harvia , Harvia Grupi tehnoloogiajuht

Loe sauna ja energiatarbimise kohta lisaks

Jätkusuutlikkus ja ohutus

Sauna kütmine maksab vähem, kui arvatakse – tüüpilise peresauna kütmine maksab vähem kui 2 dollarit

Kui palju saunaskäimine tegelikult energiat kulutab ja mis on selle maksumus? Me arvutasime selle kokku, nii et teil ei pole seda vaja teha!

Jätkusuutlikkus ja ohutus

Näpunäiteid elektrikerise energia- ja keskkonnasäästlikuks kasutamiseks

Kuidas muuta elektrikerise kasutamine energiasäästlikumaks.