Aurusauna ehitamine

Käesolevas juhendis käsitletakse aurusauna ehitamise tähtsamaid aspekte

Sobiva võimsusega aurugeneraatori valimine

Aurugeneraatori võimsus tuleb valida Harvia juhiste järgi ja võimsus sõltub keskkonnast, kuhu generaator paigaldatakse. Liiga võimas aurugeneraator põhjustab ülikiire soojenemise, kuid samas vähendab pikemal kasutamisel aurusaunas nähtava auru kogust. Ideaalses aurusaunas valitseb aurugeneraatori võimsuse ja ruumi soojakao vahel tasakaal.

Sobiva võimsusega aurugeneraatori leidmiseks tutvuge Harvia aurugeneraatorite kataloogiga.

Aurugeneraatori paigalduskoht

Aurugeneraator tuleb paigaldada põrandatrapi või sellega samalaadse äravoolukohaga ruumi kuiva kohta, kus on piisav ventilatsioon.

Soovitame paigaldada aurugeneraatori aurusaunaga samale tasapinnale ja soovitavalt aurusaunast kuni 6 meetri kaugusele, kuid kindlasti mitte kaugemale kui 10 meetrit. Kui kaugus ületab siiski 10 meetrit, peab kasutama suurema läbimõõduga aurutoru. Toru suurem diameeter vähendab voolutakistust.

Aurugeneraatori vee sisselaskeava

Vee sisselaskeaval peab olema sulgurklapp. Vee sisselaskeava peab olema tehtud painduvast teraskarkassiga voolikust, millele on paigaldatud ¾-tolline keermestatud ühendusdetail. Painduva vooliku kasutamine vähendab hüdraulilise ülerõhu mõju ühenduskohale. Painduv voolik võimaldab teostada sobiva paigalduse ka kitsamas ruumis, kus jäiga toru kasutamine on keeruline. Aurugeneraatorisse tohib lasta ainult külma kraanivett. Vee surve ja vooluhulk peab vastama valmistaja spetsifikatsioonidele.

Aurutoru mõõtmed

 • Aurutoru mõõtmed on määratud kindlaks toote tarnija juhistes. Kui aurugeneraatori võimsus on <10 kW, cu22 mm; 10...20 kW, cu28; >20 kW, cu35 mm. Aurutorus ei tohi esineda väikese raadiusega 90-kraadiseid nurki. Nurga väikseim lubatud raadius toru keskjoonest on R75.

 • Aurutoru materjaliks võib olla kuumaveetorudele sobiv vask või happekindel roostevaba teras.

 • Aurutoru läbiviik peab olema tihendatud nt Armaflexi torutihendiga, millel on pidev kuumakindlus 145 °C. Läbiviik peab olema veekindel, et takistada niiskuse levimist hoone konstruktsioonidesse. Tihendamiseks võib kasutada läbiviigukraed, mis tihendatakse vähemalt 145 °C kuumakindlusega hermeetikuga.

 • Aurutoru peab olema paigaldatud generaatorist kuni aurusaunani kerge kaldega viimase suunas. Horisontaalseid torulõike ei tohi esineda, sest neis hakkab vesi kondenseeruma. Kui aga toru peab kulgema aurugeneraatorist auruotsikuni nt läbi lae, siis peab aurutoru tõusma kõrgeima kohani kohe pärast aurugeneraatorist väljumist ning seejärel laskuma kogu tee kuni auruotsikuni.

 • Aurutoru läbiviik peab olema tihendatud nt Armaflexi torutihendi või muu samaväärse tootega, millel on pidev kuumakindlus vähemalt 145 °C. Kui aurutoru algusots liigub üles, peab toruga ühendatud lõhnaaine pump asuma selliselt, et lõhnaaine ei voolaks läbi aurutoru generaatorisse.

Lõhnaaine pumba ühendamine aurutoruga

Lõhnaaine pumba lõhnavedeliku toru ühendatakse aurutoruga valmistaja tarnitud tarvikute abil ja selle sobiv asukoht on aurutoru väljumiskoha lähedal.

Lahendused vee puhastamiseks

Puhta vee kasutamine on oluline mitte ainult sauna ja spa kasutajatele, vaid ka auruseadmetele. Kaltsiumi, magneesiumi, lubja ja teiste mineraalide suur sisaldus vees ei ole aurugeneraatoritele pikemas perspektiivis hea. Kui aurugeneraatorid mineraalidega pikemat aega kokku puutuvad, võivad veepaak või kütteelemendid kahjustuda ja aurusaunas võib tekkida ebameeldiv lõhn. Sellepärast soovitame kasutada veepuhastajat või veepehmendajat, mis pikendab aurugeneraatori kasutusiga.

Auruotsik

Parima kasutuskogemuse saamiseks soovitame kasutada mõnda Harvia auruotsikut, nt meie vaikset auruotsikut Silent. Kui ruumi on, soovitame kasutada auruotsiku asemel spetsiaalset aurukaevu. Kui aurutoru väljalaskeava on jalgade kõrgusel pinkide allosas, võib otsiku ühendada happekindla roostevabast terasest toru külge diameetriga 42 mm. Torusse tuleb puurida 8 mm augud umbes iga 300 mm tagant ja suunaga põrandale. Toru ülemise sisseehitatud osa ja põranda vahe peab olema umbes 150 mm.

Aurusauna valgustus

Aurusauna saab valgustada Harvia fiiberoptiliste valgustitega. Fiiberoptilised valgustid paigaldatakse lakke selliselt, et need valgustavad aurusauna ja/või pinkide esiosa, et põrand oleks valgustatud ja inimesed näeksid, kus põrand lõpeb ja algavad istepingid ning kuhu nad istuma mahuvad. Võib kasutada ka teisi valguslahendusi, mis sobivad kasutamiseks niisketes ruumides (IP65). Koduseks kasutamiseks (avalikes aurusaunades on see kohustuslik) soovitame samuti paigaldada eraldi valgusti, mis on abiks aurusauna puhastamisel.

Aurusauna konstruktsioon

 • Aurusauna saab ehitada Harvia Spa moodulitest, veekindlatest plaatidest või ehituskividest. Aurusaunas peab olema põrandatrapp või peab saunaruumi põrand olema kogu ulatuses sellise kallakuga, mis suunab vee läbi ukseava trapiga kõrvalruumi. Aurugeneraatori võimsust mõjutavad nii aurusauna konstruktsioon kui ka kasutatavad materjalid. Vt arvestamise juhiseid.

 • Soovitame valmistada aurusauna sisepinnad täielikult veekindlana. Selleks järgige kohalikke ehitusnõudeid. Täitke veekindlate materjalide valmistajate juhiseid. Kõikide veekindlate materjalide kuumuskindlus peab olema vähemalt 80 °C.

 • Aurusaunas võib kasutada tavalisi vannitoa plaate, kuid vältida tuleks poorseid looduslikke materjale või siis tuleb arvestada nende võimalikku erosiooni. Poorsete pinnakattematerjalide poolt absorbeeritud aur lühendab nende kasutusiga.

 • Aurusauna plaadid tuleb paigaldada plaadiseguga, mille kuumakindlus on 80 °C.

 • Kodustes aurusaunades võib kasutada tavalist plaadisegu, kuid soovitame siiski eelistada epoksiidisisaldusega segusid. Avalikes aurusaunades tohib kasutada ainult epoksiidisisaldusega plaadisegu. Tavalised plaadisegud on poorsed, mistõttu need ei ole avalike aurusaunade jaoks piisavalt vastupidavad ning hakkavad murenema.

 • Aurusaunades on keelatud kasutada orgaanilisi ehitusmaterjale nagu nt puit.

Aurusauna lagi

Aurusauna lagi peab olema kumer või ühtlase, vähemalt 15 kraadise kaldega. Lagi võib olla ka astmeline. Lae katmiseks kasutatud väikesed plaadid suurendavad kondensaadi ja veetilkade teket.

Aurusauna pingid

Pingid võib paigaldada ühes või mitmes tasapinnas. Pingid peavad olema kaldega, et kondenseerunud vesi neilt maha valguks. Ergonoomilistelt pingiprofiilidelt tuleb vesi eemaldada sügavamatest kohtadest torude või soonte abil. Pinkidesse võib paigaldada soojenduse või jahutuse. Pinke saab soojendada sisse ehitatud soojenduskaabli, kütteelemendi või vee ringvoolu torudega. Küttesüsteemil peab olema eraldi termostaat ja küttesüsteem peab olema reguleeritud selliselt, et pinkide temperatuur ei ületaks kunagi 50 °C.

Aurusauna uks

Aurusauna uks peab olema valmistatud 8 mm karastatud klaasist või kahekordsest 8 mm lamineeritud ja karastatud klaasist või polükarbonaatplastikust (PC). Ukselengid peavad olema alumiiniumist või roostevabast terasest. Uksehinged on happekindlast roostevabast terasest või muust pidevale niiskusele vastupidavast materjalist. Käepide on plastikust, terasest või alumiiniumist. Soovitame kasutada uksetihendit ja jätta põranda ja ukse alumise osa vahele 15 mm vahe.

Aurusauna ventilatsioon

Eramajades asuvatel aurusaunadel ei pea olema eraldi ventilatsioonisüseemi tingimusel, et kõrvalasuvas märgruumis on mehaaniline sundventilatsioon. Sellegipoolest on ka aurusaunas soovitatav kasutada sundventilatsiooni. Sundventilatsiooni torudena tuleks eelistada plasttorusid. Ventilatsioonisüsteemi sobivust peab kontrollima süsteemi valmistaja või kvalifitseeritud spetsialist. Sundventilatsiooni puhul peavad värske õhu sissepuhketorud asetsema auruotsikule võimalikult lähedal, aurukaevu kasutamisel aga põranda kõrgusel. Väljatõmbeõhu ventilatsiooniava tehakse värske õhu avaga seina vastasseina, umbes 500 mm laest allapoole. Ventilatsioon reguleeritakse negatiivse rõhu peale ja vahetuva õhu kogus võib olla sama nagu tavasaunades (3–7 l/s/m²). Avalikes aurusaunades on sundventilatsiooni kasutamine kohustuslik.

Aurusauna temperatuuri reguleerimine

Temperatuuriandur paigaldatakse aurusaunas umbes 1600 mm kõrgusele ja õhu sissepuhkeavast vähemalt 500 mm kaugusele. Temperatuurianduri kaabel isoleeritakse sobiva isolatsioonivahendiga. Harvia temperatuurianduri jaoks puuritakse 8 mm ava ja andur paigaldatakse plaadi sisse selliselt, et andurist jääb aurusaunas nähtavale u 5 mm. Aurusauna sobiv temperatuur on 45–50 °C.

Aurugeneraatori süsteemi komponendid

1. Juhtpaneel

2. Temperatuuriandur

3. Aurutoru

4. Auruotsik

5. Veetoru

6. Veetoru klapp

7. Väljuva vee toru

8a. Manuaalne tühjendusklapp

8b. Automaatne tühjendusklapp (valikuline)

9. Põrandatrapp

10. Ülerõhu kaitseklapp

11. Ühenduskaabel

12. Lõhnaaine pump (valikuline)

13. Settetops

Muud artiklid

Choose location and language

Available products depend on your location.