man sitting inside of sauna looking into camera

Sauna tehostaa liikunnan vaikutuksia

Kuten tiedämme, sauna on osa terveellistä elämäntapaa ja saunan tiedetään lievittävän lihaskireyttä, puhdistavan ihoa, lievittävän päänsärkyä, vähentävän flunssan oireita, vahvistavan immuunijärjestelmää, parantavan unen laatua ja paljon muuta. Vaikka sauna on ollut käytössä vuosisatojen ajan, niin sen käyttöä tukevista, vakuuttavista ja systemaattisista tutkimustuloksista on edelleen pulaa. Uuden suomalaisen tutkimuksen tulokset tuovat esille saunan vaikutukset verenkiertoelimistöön.

1940-luvulla varhaiset saksalaiset tutkijat arvelivat, että saunominen voisi saada aikaan hyödyllistä toimintaa useissa sydän- ja verisuonitoiminnoissa, mikä parantaa yleistä terveyttä ja vahvistaa siten kehon puolustusjärjestelmiä [1].

Valitettavasti ajan kuluessa kuitenkin sydän- ja verisuoniterveys on heikentynyt ja sydän- ja verisuonitaudit ovat yleistyneet, koska suuri osa aikuisista, nuorista ja lapsista ei ole fyysisesti tarpeeksi aktiivisia [2] saavuttaakseen liikunnan terveyshyötyjä, vaikka niiden tuomat edut onkin dokumentoitu hyvin [3, 4]. Lisäksi kouluttamattomilla ja paljon istuvilla yksilöillä ja väestöillä, joilla on alhainen liikuntakyky, ei välttämättä ole riittävää motivaatiota, sietokykyä ja/tai kardiorespiratorisen kunnon (CRF) tasoa, joita tarvitaan harjoittelun hyötyjen saavuttamiseksi [5], mikä korostaa kiireellistä tarvetta mahdollisille vaihtoehdoille sekä liikunnan lisänä että mahdollisena porttina parempaan sydän- ja verisuoniterveyteen ja elämäntapoihin.

Uusi tutkimus viittaa kuitenkin siihen, että sauna yhdessä liikunnan kanssa vahvistaa keskivertoväestön sydän- ja verisuonitoimintoja tehokkaammin kuin pelkkä liikunta.

Jyväskylän yliopiston liikuntalääke- ja terveystieteen tutkija, tohtori Earric Lee, johti tutkimusta, joka julkaistiin American Journal of Physiology-Regulatory, Intergrative and Comprative Physiology -lehdessä.

Kohokohdat

  • Sydän- ja hengityselinten sairaus on maailmanlaajuisesti edelleen yksi suurimmista kuolinsyistä

  • Säännöllinen saunominen pienentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä

  • Uusi tutkimus osoittaa, että liikunta ja sauna yhdessä vähentävät valtimosairauksien riskiä parantamalla kestävyyttä sekä alentamalla verenpainetta ja kolesterolitasoja

man sitting inside light colored sauna

Otin saunomisen osaksi palautumista ja lihasten rentoutumista pari vuosikymmentä sitten, kun olin vielä kilpaurheilija. Silloin en aavistanut, että sauna on peräisin Suomesta. Urheilijaurani päätyttyä en päässyt käymään säännöllisesti saunassa, mutta saunoin aina, kun siihen oli mahdollisuus. Tulin Suomeen vuonna 2015 ja tajusin, että saunoja on kaikkialla, joten aloin käymään niissä useammin.

toht. Earric Lee, liikuntalääke- ja terveystieteen tutkija

Earricin viimeisimpien tutkimusten löydökset ovat osoittaneet liikunnan ja saunan yhdistämisen tuovan merkittäviä hyötyjä verenkiertoelimistölle, kun ne otetaan osaksi keskivertoihmisen viikkorutiineja.

Hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto on usein keskeisessä roolissa keskivertoliikkujalle, joka haluaa parantaa yleistä terveyttään ja elämänlaatuaan. Hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto lasketaan yleisesti maksimaalisen hapenottokyvyn mittauksella (VO2MAX), jolla tarkoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistön kykyä kuljettaa happea kehossa ja lihasten kykyä käyttää sitä energiantuotantoon maksimaalisen rasituksen aikana [6]. Verenkiertojärjestelmän optimaalisen toiminnan ylläpitämiseen liittyy kuitenkin muita keskeisiä tekijöitä, kuten verenpaine ja lipidit, jotka ovat myös sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä.

toht. Earric Lee

Näihin mittareihin löytyi parannuksia Earricin viimeisimmässä tutkimuksessa, jossa tutkittiin saunomisen vaikutuksia kahdeksan viikon ajan. Tutkimuksen kohderyhmät koostuivat epäsäännöllisesti saunovista henkilöistä, jotka istuivat paljon ja joilla oli vähintään yksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. Tutkimuksen osallistujat jaettiin satunnaisesti joko istuvaan kontrolliryhmään, harjoitusinterventioryhmään (EXE) tai ryhmään, joka suoritti harjoitusintervention ja sen jälkeen kävivät perinteisessä saunassa saunomassa (EXS).

Säännöllisen saunomisen ja liikunnan vaikutukset sydän- ja verisuonitoimintoihin: satunnaistettu monihaarainen kontrolloitu tutkimus

Kaavio 1: Aerobinen kunto (VO2MAX)
Kaavio 2: Systolinen verenpaine
graph of total cholesterol levels
Kaavio 3: Kokonaiskolesterolitasot

Yhteenveto

Säännöllinen 15 minuutin saunominen liikuntasuorituksen jälkeen paransi merkittävästi aerobista kuntoa, alensi systolista verenpainetta ja alensi kokonaiskolesterolia verrattuna pelkkään liikuntaan.

Miksi näin?

Kirjallisuus toteaa, että harjoituksen jälkeinen ajanjakso on niin sanottu mahdollisuuksien ikkuna, jossa insuliiniherkkyys lisääntyy ja veren lipiditasot laskevat [7]. Lisäksi angiogeeniset kasvutekijät ovat kohonneet liikuntasuorituksen jälkeisenä aikana ja siten verenkierron tai hapen kuljetuksen muuttamisella liikunnan jälkeen voi olla lisäävä tai täydentävä vaikutus. Tämä on oletus, jota tutkimuksen tulokset tukevat. Saunomisen tiedetään muuttavan verenkiertoa melko rajusti, minkä vuoksi tutkimuksen tulokset tukevat, että säännöllinen saunominen liikuntasuorituksen jälkeen tuo lisähyötyä verrattuna pelkkään liikuntaan.

toht. Earric Lee

Saunan sisällyttäminen osaksi liikunnan jälkeisiä rutiineja voi auttaa tarjoamaan samanlaisia hyötyjä kuin Earricin tutkimuksessa. Monet tutkimukset osoittavat, että minimissään 2–3 kertaa saunominen viikoittain tuo terveysvaikutuksia keskivertoihmiselle. Jos olemme oppineet jotain viime vuosikymmenten tutkimuksista, niin ainakin sen, että terveytemme on omissa käsissämme ja se riippuu päivittäisistä tavoistamme.

Saunomisen ollessa turvallista, yksinkertaista ja miellyttävää, ei ole ihme, että se saa edelleen tieteellistä tukea rutiininomaisena hyvinvointiharrastuksena.

Vastuuvapauslauseke: Harvian ja kenenkään tutkimuksen tutkimusryhmän jäsenen välillä ei ole taloudellista tai muuta suhdetta. Harvia tai mikään muukaan saunaan liittyvä yritys ei ole tukenut tutkimusta tai tutkimuksen päätekijää, Earric Leetä millään tavalla. Näin ollen eturistiriitaa ei ole.


Lue Leen tutkimusartikkeli täältä.

Muut viittaukset:

[1] Ernst, E. (1989). Sauna - a hobby or for health?. Journal of the Royal Society of Medicine, 82(11), 639-639. 

[2] World Health Organization (2020). Physical activity: Fact sheet. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity (5th May 2022) 

[3] Fried L. P. (2016). Interventions for Human Frailty: Physical Activity as a Model. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 6(6), a025916. 

[4] Warburton, D. E., Nicol, C. W., & Bredin, S. S. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ : Canadian Medical Association Journal, 174(6), 801–809. 

[5] National Center for Health Statistics (US) (2017). Health, United States, 2016: With Chartbook on Long-term Trends in Health. National Center for Health Statistics (US). 

[6] Poole, D., Wilkerson, D., Jones, A., (2008). Validity of criteria for establishing maximal O2 uptake during ramp exercise tests. European Journal of Applied Physiology. 102:403-410. DOI 10.1007/s00421-007-0596-3 

[7] Luttrell MJ and Halliwill JR (2015). Recovery from exercise: vulnerable state, window of opportunity, or crystal ball? Front. Physiol. 6:204. doi: 10.3389/fphys.2015.00204 

Sauna edistää terveyttä

Tiesitkö, että saunalla on paljon terveysvaikutuksia? Lämpö tarjoaa sinulle monia terveyshyötyjä: parantaa verenkiertoa ja vastustuskykyä, helpottaa lihaskipuja, lievittää stressiä sekä tuo fyysistä ja henkistä rentoutusta.

Choose location and language

Available products depend on your location.