Harvia Spirit heater and Block Air sauna interior with infrared heaters

UKK

Saunan suunnittelu ja rakentaminen

Miten suunnittelen ja rakennan saunan?

Tämä ohje on tarkoitettu antamaan perustiedot saunan rakenteesta ja rakennusvaiheista. Ohjeessa sauna rakennetaan valmiiseen tilaan, jossa seinät on tehty betoniharkoista ja lattia on laatoitettu. Ilmanvaihto on koneellinen. Seinät paneloidaan kauttaaltaan, jotta kiuasteho voidaan pitää maltillisena. Lasiovi kuitenkin asennetaan – kiuasta mitoitettaessa siitä pitää laskea 1,5 lisäkuutiota saunan tilavuuteen.

Suunnitteluvaihe

Kiukaan asettamat vaatimukset

 • Tutustu kiukaan asennusohjeisiin ja erityisesti suojaetäisyyksiin. Suojaetäisyyksien sisäpuolella ei saa olla mitään palava-aineista materiaalia. Suojaetäisyyksistä tinkiminen aiheuttaa palovaaran. Puulämmitteisen kiukaan suojaetäisyyksiä voi pienentää lisäsuojauksilla (katso kiukaan asennusohje).

 • Jos sähkökiukaassa on ulkoinen anturi, se on voitava asentaa täsmälleen asennusohjeessa määrättyyn paikkaan.

 • Jos olet valinnut höyrystävän Combi-kiukaan, saunahuoneessa on oltava lattiakaivo. Jos valitset Combi-mallin, jossa on automaattinen vedensyöttö, kiukaan läheisyydessä on oltava vesipiste. Lisäksi on huomioitava sähköjohdotusta suunniteltaessa, että Combi-kiukaita ohjataan aina erillisellä ohjauskeskuksella.

Kaapelointi

Tutustu valaistuksen, kiukaan, antureiden ja ohjauspaneelin tai -keskuksen vaatimiin johdotuksiin ja päätä, haluatko viedä kaapelit paneelin alta vai päältä.

Saunasisustus
 • Harvia tarjoaa laajan valikoiman laudemalleja, tutustu tästä.

 • Huomioi laudetukien vaatima vahvistus seinissä. Tukien paikat riippuvat valitusta laudemallista.


Lattia ja ilmanvaihto

Lattia

Vesieristä lattia rakennusmääräysten mukaan. Huomioi lattiapäällysteen valinnassa se, että kiukaasta putoaa veden mukana kiviainesta, joka saattaa liata vaaleita materiaaleja. Suosi siis tummia lattiapäällysteitä. Pilarimallisten kiukaiden alla pitää olla palamaton lattia, sillä teräskehikon väleistä saattaa pudota kuumia kivenpalasia. Lattiapäällysteen tulee nousta seinälle 10–20 cm. Voit kiinnittää päällysteen joko suoraan seinään tai seinään kiinnitetyn vanerilevyn päälle.

Ilmanvaihto

A. Tuloilmaventtiilin sijoitusalue. Jos ilmanvaihto on koneellinen, sijoita tuloilmaventtiili kiukaan yläpuolelle. Jos ilmanvaihto on painovoimainen, sijoita tuloilmaventtiili kiukaan alapuolelle tai viereen. Tuloilmaputken halkaisijan tulee olla 50–100 mm. Erillisellä lämpöanturilla varustetut kiukaat: saunan tuloilmaventtiili ei saa olla lämpöanturin vieressä. B. Poistoilmaventtiili. Sijoita poistoilmaventtiili mahdollisimman kauas kiukaasta ja lähelle lattiaa. Poistoilmaputken halkaisijan tulisi olla kaksi kertaa tuloilmaputken halkaisijaa suurempi. Jos poistoilmaventtiili on pesuhuoneen puolella, saunan oven kynnysraon tulee olla vähintään 100 mm. Koneellinen poistoilmanvaihto on tällöin pakollinen. C. Mahdollinen kuivatusventtiili (suljettu lämmittämisen ja saunomisen aikana). Saunan voi kuivattaa myös jättämällä oven auki saunomisen jälkeen.


Koolaukset

 • Kiinnitä runkokoolaustolpat (50 x 50 mm) seiniin. Jako 600 mm tai eristeleveyden mukaan.

 • Kiinnitä katon koolaus seinien runkokoolaukseen. Saunan korkeus on tavallisesti 2100–2300 mm. Vähimmäiskorkeus riippuu kiukaasta. Ylälauteen ja katon välin tulisi olla enintään 1200 mm.


Lämpöeristys

 Aseta eristevillat koolausten väleihin. Huolehdi, ettei eristykseen jää rakoja. Katon eristäminen on energiatehokkuuden kannalta erityisen tärkeää, joten asenna kattoon kaksinkertainen eristys (vähintään 100 mm).


Kosteussulku (alumiinipaperi)

Kosteussulkuna käytettävän alumiinipaperin tehtävä on pitää kosteus saunan sisäpuolella. Kosteussulun on oltava kauttaaltaan tiivis, ettei kosteus pääse rakenteisiin. Alumiinipaperi kiinnitetään harvakseltaan esim. niiteillä. Aseta paperin kiiltävä puoli kohti saunan sisätilaa. 

 • Kiinnitä alumiinipaperi ensin kattoon ja taita sen reunat seinille, jotta seinille tuleva paperi menee sen kanssa reilusti limittäin. Teippaa saumat huolellisesti alumiiniteipillä.

 • Levitä alumiinipaperi seinille ja teippaa saumat. Saumoja ei kannata sijoittaa nurkkiin, koska siellä on vaikea teipata.

 • Teippaa alumiinipaperin alareunat laattapohjan/laatoituksen yläreunaan tai vesieristeeseen.

 • Teippaa kaikki läpiviennit tiiviiksi!


Naulausrimat, laudetuet ja kiukaan tuki

 • Kiinnitä naulausrimat (esim. 22 x 50 mm) kattoon koolausten kohdille.

 • Kiinnitä naulausrimat seiniin. Mitoita rimat siten, että riman yläpää jää noin 20 mm katon rimoitusta alemmas. Rimat on asennettava pystysuuntaisesti, sillä ilma ei muuten pääse liikkumaan paneelin takana alhaalta ylös. Tee päälle toinen rimoitus vaakaan, jos haluat asentaa paneelit pystyyn.

 • Tarkista laudekorkeudet laudesuunnitelmastasi ja asenna vahvistukset niihin kohtiin, joihin laudetuet on suunniteltu kiinnitettäviksi. Tee vahvistus naulausriman paksuisesta, esim. 90 mm leveästä puusta. Kiinnitä vahvistukset koolauksiin.

 • Jos saunaan tulee seinäkiuas, asenna seinään tuki (A), johon kiukaan kiinnitysruuvit kiinnittyvät. Tueksi käy esim. vanerilevy. Katso kiinnitysruuvien sijainnit kiukaan asennusohjeesta.

 • Onhan kaapelointi otettu huomioon? (Katso kohta 1. Suunnittelu.)


Panelointi

 • Naulaa paneelit naulausrimoihin. Aloita katosta.

 • Naulaa muutama rivi paneelia kerrallaan yhteen seinään ja siirry sitten seuraavaan – näin kiertäen paneelien mahdolliset leveyserot eivät pääse vaikuttamaan lopputulokseen.

 • Poraa paneeliin reiät sähköjohtoja varten ja pujota johdot niistä läpi.

 • Jätä seinäpaneelin yläreunan ja katon väliin muutaman millimetrin ilmarako.


Sisäpinnan viimeistely

 Kiinnitä ilmanvaihtoventtiilit.


Laudetuet ja valaisin

 Asenna laudetuet laudesuunnitelman mukaan. Valaisin kannattaa asentaa tässä vaiheessa (käänny tarvittaessa sähköalan ammattilaisen puoleen).


Lauteet

 Nosta lauteet laudetukien päälle. Noudata lauteiden mukana toimitettua asennusohjetta.


Kiuas

 Asenna ja kytke kiuas asennusohjeen mukaan.

Olen aloittamassa saunan panelointia – mitä pitää huomioida?

 1. Jos olet valinnut seinään kiinnitettävän kiukaan, sitä varten pitää olla tukirakenne paneelin takana. Kiinnitysruuvit eivät pidä pelkässä paneelissa ja kiuas voi pudota lattialle. Käytännössä tukirakenteeksi riittävät esim. tukevat laudat kiukaan kiinnitysruuvien kohdilla. Katso kiinnitysruuvien sijainnit kiukaan asennusohjeesta.

 2. Tutustu valaistuksen, kiukaan ja mahdollisen ohjauskeskuksen vaatimiin johdotuksiin ja päätä, haluatko viedä kaapelit paneelin alta vai päältä.

  1. Kiukaan lämpö- ja/tai kosteusantureiden johdot

  2. Kiukaan sähköjohdotukset

  3. Saunan valaisimien johdotukset

  4. Muut mahdolliset johdotukset (erikoisvalaisimet yms.)

 3. Huomioi lauteiden vaatimat vahvistukset seinissä. Laudetukien kohdilla paneelin takana tulee olla tukirakenteet, joihin laudetuet kiinnittyvät jämäkästi.

Ilmanvaihto saunahuoneessa

Sauna, jossa on sähkökiuas

Saunahuoneen ilman tulisi vaihtua kuusi kertaa tunnissa. A. Tuloilmaventtiilin sijoitusalue. Jos ilmanvaihto on koneellinen, sijoita tuloilmaventtiili kiukaan yläpuolelle. Jos ilmanvaihto on painovoimainen, sijoita tuloilmaventtiili kiukaan alapuolelle tai viereen. Tuloilmaputken halkaisijan tulee olla 50–100 mm. Erillisellä lämpöanturilla varustetut kiukaat: saunan tuloilmaventtiili ei saa olla lämpöanturin vieressä! Lue tarkemmat ohjeet kiukaan asennusohjeesta. B. Poistoilmaventtiili. Sijoita poistoilmaventtiili mahdollisimman kauas kiukaasta ja lähelle lattiaa. Poistoilmaputken halkaisijan tulisi olla kaksi kertaa tuloilmaputken halkaisijaa suurempi. C. Mahdollinen kuivatusventtiili (suljettu lämmittämisen ja saunomisen aikana). Saunan voi kuivattaa myös jättämällä oven auki saunomisen jälkeen. D. Jos poistoilmaventtiili on pesuhuoneen puolella, saunan oven kynnysraon tulee olla vähintään 100 mm. Koneellinen poistoilmanvaihto pakollinen.

Sauna, jossa on puulämmitteinen kiuas

Painovoimainen ilmanvaihto A. Raitis tuloilma johdetaan lattian rajaan lähelle kiuasta ja B. poistetaan mahdollisimman kaukana kiukaasta, lähellä kattoa. Kiuas kierrättää ilmaa tehokkaasti, joten poistoaukon tehtävä on lähinnä kosteuden poistaminen saunasta kylpemisen jälkeen. Koneellinen ilmanvaihto A. Raitis tuloilma johdetaan n. 500 mm kiukaan yläpuolelle ja B. poistetaan läheltä lattiaa, esimerkiksi lauteiden alta.

Kuinka valitsen oikean kiuastehon?

Voit laskea saunaasi sopivan kiuastehon tästä. Kiuastehon valintaan vaikuttavat saunan tilavuus ja rakenteet. Saunan yhtä tilavuuskuutiota kohti tarvitaan keskimäärin 1 kW kiuastehoa. Tehon tarve lisääntyy, jos saunassa on ikkunapintoja tai lämpöä hyvin varaavia pintoja, kuten tiiltä, betonia tai massiivista hirttä. Yhden neliön eristämätön kivi, lasi tai vastaava eristämätön pinta lisää kiukaan tehontarvetta yhtä paljon kuin saunan tilavuuden lisääminen 1,2 kuutiolla jokaista ko. neliömetriä kohti. Mikäli saunan sisäpinta on eristämätöntä hirttä, kerro kuutiotilavuus 1,5:llä. Alitehoista kiuasta joudutaan lämmittämään kauemmin ja kovemmin, mikä lyhentää kiukaan käyttöikää. 

Kuinka paljon tilaa kiuas vaatii ympärilleen?

Kaikille kiukaille on määritelty suojaetäisyydet, jotka määräävät, kuinka lähellä kiuasta palava-aineiset seinät ja lauteet saavat olla. Suurempi kiuasteho merkitsee usein myös suurempia suojaetäisyyksiä. Suojaetäisyysarvot löydät kiukaan tyyppikilvestä, asennusohjeesta, esitteestä ja internetin tuotesivulta.

Suojaetäisyyksien vähimmäisarvoja ei saa alittaa palovaaran vuoksi!

Sähkökiukaan ohjaustavan valinta

Sähkökiukaan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota ulkonäön ja tehon lisäksi myös kiukaan ohjauslaitteisiin ja käyttömukavuuteen. Harvian mallistossa käytetään kolmea ohjaustapaa:

 • Kiinteät käyttökytkimet

 • Ulkoinen, digitaalinen ohjauspaneeli

 • Ulkoinen, kiukaan tehonsyötöstä huolehtiva ohjauskeskus

Kiinteät, mekaaniset käyttökytkimet sijaitsevat kiukaan kyljessä, päällä tai alaosassa. Jos haluat välttyä kumartelulta tai lauderatkaisu estää pääsyn kiukaan vierelle, voit valita ulkoisella ohjauspaneelilla tai ohjauskeskuksella käytettävän kiuasmallin. Ulkoisen ohjauspaneelin voit asentaa esimerkiksi pukuhuoneeseen – siitä näet myös saunan lämpötilan. Ulkoiset ohjauskeskukset ovat välttämättömiä laitos- ja yhteisökäytössä suurten kiukaiden kumppaneina, mutta ne soveltuvat hyvin myös kotikäyttöön (keskustele ensin sähköasentajan kanssa).

Minkä ohjauskeskuksen valitsen?

Ulkoiset ohjauskeskukset ovat välttämättömiä laitos- ja yhteisökäytössä suurten kiukaiden kumppaneina, mutta ne soveltuvat hyvin myös kotikäyttöön, kunhan niiden vaatimat sähkö- ja anturikaapeloinnit tulee huomioitua jo saunatiloja suunniteltaessa. Monista kotikäyttöön tarkoitetuista kiukaista on saatavana ns. E-malli, jota käytetään ohjauskeskuksen avulla kiukaassa olevien ohjauslaitteiden sijasta. Tämä on erityisen kätevää silloin, kun kiuas halutaan upottaa lauteisiin.

Sähkökiukaat

Kuinka valitsen oikean kiuastehon?

Voit laskea saunaasi sopivan kiuastehon tästä. Kiuastehon valintaan vaikuttavat saunan tilavuus ja rakenteet. Saunan yhtä tilavuuskuutiota kohti tarvitaan keskimäärin 1 kW kiuastehoa. Tehon tarve lisääntyy, jos saunassa on ikkunapintoja tai lämpöä hyvin varaavia pintoja, kuten tiiltä, betonia tai massiivista hirttä. Yhden neliön eristämätön kivi, lasi tai vastaava eristämätön pinta lisää kiukaan tehontarvetta yhtä paljon kuin saunan tilavuuden lisääminen 1,2 kuutiolla jokaista ko. neliömetriä kohti. Mikäli saunan sisäpinta on eristämätöntä hirttä, kerro kuutiotilavuus 1,5:llä. Alitehoista kiuasta joudutaan lämmittämään kauemmin ja kovemmin, mikä lyhentää kiukaan käyttöikää. 

Minkä ohjauskeskuksen valitsen?

Ulkoiset ohjauskeskukset ovat välttämättömiä laitos- ja yhteisökäytössä suurten kiukaiden kumppaneina, mutta ne soveltuvat hyvin myös kotikäyttöön, kunhan niiden vaatimat sähkö- ja anturikaapeloinnit tulee huomioitua jo saunatiloja suunniteltaessa. Monista kotikäyttöön tarkoitetuista kiukaista on saatavana ns. E-malli, jota käytetään ohjauskeskuksen avulla kiukaassa olevien ohjauslaitteiden sijasta. Tämä on erityisen kätevää silloin, kun kiuas halutaan upottaa lauteisiin.

Kuinka paljon tilaa kiuas vaatii ympärilleen?

Kaikille kiukaille on määritelty suojaetäisyydet, jotka määräävät, kuinka lähellä kiuasta palava-aineiset seinät ja lauteet saavat olla. Suurempi kiuasteho merkitsee usein myös suurempia suojaetäisyyksiä. Suojaetäisyysarvot löydät kiukaan tyyppikilvestä, asennusohjeesta, esitteestä ja internetin tuotesivulta.

Suojaetäisyyksien vähimmäisarvoja ei saa alittaa palovaaran vuoksi!

Sähkökiukaan ohjaustavan valinta

Sähkökiukaan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota ulkonäön ja tehon lisäksi myös kiukaan ohjauslaitteisiin ja käyttömukavuuteen. Harvian mallistossa käytetään kolmea ohjaustapaa:

 • Kiinteät käyttökytkimet

 • Ulkoinen, digitaalinen ohjauspaneeli

 • Ulkoinen, kiukaan tehonsyötöstä huolehtiva ohjauskeskus

Kiinteät, mekaaniset käyttökytkimet sijaitsevat kiukaan kyljessä, päällä tai alaosassa. Jos haluat välttyä kumartelulta tai lauderatkaisu estää pääsyn kiukaan vierelle, voit valita ulkoisella ohjauspaneelilla tai ohjauskeskuksella käytettävän kiuasmallin. Ulkoisen ohjauspaneelin voit asentaa esimerkiksi pukuhuoneeseen – siitä näet myös saunan lämpötilan. Ulkoiset ohjauskeskukset ovat välttämättömiä laitos- ja yhteisökäytössä suurten kiukaiden kumppaneina, mutta ne soveltuvat hyvin myös kotikäyttöön (keskustele ensin sähköasentajan kanssa).

Saako sähkökiukaan asentaa sähköverkkoon kuka tahansa?

Kaikki sellaiset sähkökojeet, joiden vaarallisten jännitteellisten osien koskettelu on estetty ruuvikiinnitteisten suojuksien avulla, ovat laitteita, joiden asennus- ja huoltotyöt tulee määräysten mukaan antaa ammattinsa osaavalle, luvan saaneelle sähköasentajalle tai vastaavat tiedot omaavalle.

Saako rikkoutuneen vastuksen vaihtaa kuka tahansa?

Kaikki sellaiset sähkökojeet, joiden vaarallisten jännitteellisten osien koskettelu on estetty ruuvikiinnitteisten suojuksien avulla, ovat laitteita, joiden asennus- ja huoltotyöt tulee määräysten mukaan antaa ammattinsa osaavalle, luvan saaneelle sähköasentajalle tai vastaavat tiedot omaavalle.

Miksei kiukaan mukana toimiteta kytkentäkaapelia?

Saunan seinässä olevan kytkentärasian ja kiukaan liitinriman välille tulevaa kytkentäkaapelia ei toimiteta kiukaan mukana. Sähköasentaja, joka kiukaan kytkee, toimittaa kaapelin. Kytkentäkaapelin tiedot käyvät ilmi kiukaan ja/tai ohjauskeskuksen asennusohjeesta.

Minne voin asentaa kiukaan digitaalisen ohjauspaneelin?

Ohjauspaneeli on roisketiivis ja pienjännitteinen. Se voidaan asentaa esimerkiksi pesuhuoneeseen, pukuhuoneeseen tai asuintiloihin. Jos ohjauspaneeli asennetaan saunahuoneeseen, tulee asennuspaikan olla vähintään minimisuojaetäisyyden päässä kiukaasta ja korkeintaan metrin korkeudella lattiasta. Ei lasten ulottuville.

Voiko kiukaan sähkövirtapiiriin laittaa ns. vikavirtasuojakytkimen?

Vikavirtasuojakytkintä ei tule asentaa kiukaan sähkövirtapiiriin, koska kiuas on maadoitettuna riittävästi suojattu. Vikavirtasuojakytkin on tarkoitettu varmistamaan piensähkölaitteiden, kuten kahvinkeittimen turvallisuus.

Anturikaapelin jatkaminen

Anturin mukana toimitettu silikonikaapeli kestää lämpöä +170 °C asti. Kaapelia voi jatkaa poikkipinnaltaan vastaavalla alemman lämpöarvon kaapelilla, kunhan liitoksen jälkeen kaapeliin vaikuttava lämpötila ei nouse yli +80 °C.

Lämpöanturin asennuspaikka

Anturi on asennettava täsmälleen ohjeessa määrättyyn paikkaan, jotta kiuas toimisi oikein. Huom! Saunan tuloilmaventtiili ei saa olla lämpöan­turin lähellä. Ilmavirta venttiilin lähellä viilentää an­turia, jolloin ohjauskeskus saa anturilta väärää tietoa saunan lämpötilasta. Tämän seurauksena kiuas voi ylikuumentua. Tuloilmaventtiilin vähimmäisetäisyys lämpöanturista:

 • suuntaamaton venttiili: 1000 mm

 • anturista poispäin suunnattu venttiili: 500 mm

Jos vähimmäisetäisyys ei täyty, on ilmanvaih­toa muutettava. Usein ilmavirran suuntaaminen anturista poispäin riittää varmistamaan kiukaan oikean toiminnan. Jos sauna on vielä suunnittelupöydällä, kannattaa tuloilmaratkaisu toteuttaa lämpöanturin ehdoilla.

Puulämmitteisen ja sähkölämmitteisen kiukaan asentaminen samaan saunaan

Pientenkin puulämmitteisten kiukaiden teho vastaa 13 kW sähkötehoa. Kun haluat asentaa saunaan sähkökiukaan puulämmitteisen kiukaan rinnalle, tulee myös sähkökiukaan teho valita huolellisesti tehtaan antamien ohjeiden mukaisesti.

Kiukaiden suojaetäisyysvaatimukset palava-aineiseen materiaaliin

Molempien kiukaiden suojaetäisyysvaatimusten tulee täyttyä. Katso suojaetäisyysvaatimukset kiukaiden asennusohjeista.

Kiukaiden välinen suojaetäisyys

Kiukaiden välille tulee jäädä kummankin kiukaan yhteenlaskettu suojaetäisyys, kuitenkin vähintään 600 mm. Tätä suojaetäisyyttä voidaan pienentää puulämmitteisten kiukaiden suojaseinillä.

Ohjauspaneelin näytössä on virheviesti, kiuas ei lämpene

Virheviesti ER1

Forte: Termoparin virtapiiri avoin. Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Lämpöanturin mittauspiiri avoin. Ota yhteys huoltoon.

Virheviesti ER2

Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Oikosulku lämpöanturin mittauspiirissä. Ota yhteys huoltoon.

Virheviesti ER3

Forte: Ylikuumenemissuojan mittauspiiri avoin. Kiukaan ylikuumenemisen syy tulee aina selvittää. Katso asennus- ja käyttöohje ylikuumenemissuojan palautukseen. Ota tarvittaessa yhteys huoltoon.

Virheviesti ER4

Forte: Yhteyskatko ala- ja yläkortin välillä. Ota yhteys huoltoon/tekniseen asiakaspalveluun.

Virheviesti ER5

Forte: Ohjauspaneelin ympäristön lämpötila liian korkea.

Kiuas ei lämpene (mekaaninen ohjaus)

Koskee mekaanisella kellokytkimellä varustettuja kiukaita. Tarkista, että kiukaan sulakkeet/johdonsuoja-automaatit sähkötaulussa ovat toimintakunnossa. Huomaa, että sulakkeita/johdonsuoja-automaatteja on sähkötaulussa yhdestä kolmeen kappaletta, kiuasmallista ja sähköjärjestelmästä riippuen.

Tarkista, että kiukaan liitäntäkaapeli on kytketty.

Aseta kellokytkimen säädin toiminta-alueelle (A)

Säädä lämpötila korkeammaksi

Tarkista, ettei ylikuumenemissuoja ole lauennut. Tällöin kello toimii, mutta kiuas ei lämpene. Kiukaan ylikuumenemisen syy tulee aina selvittää. Katso asennus- ja käyttöohje ylikuumenemissuojan palautukseen. Ota tarvittaessa yhteys huoltoon.

Saunahuone lämpenee hitaasti

Kiukaalle heitetty vesi jäähdyttää kivet nopeasti.

 • Tarkista, että kiukaan sulakkeet/johdonsuoja-automaatit sähkötaulussa ovat toimintakunnossa. Huomaa, että sulakkeita/johdonsuoja-automaatteja on sähkötaulussa yhdestä kolmeen kappaletta, kiuasmallista ja sähköjärjestelmästä riippuen.

 • Tarkista, että kaikki vastukset hehkuvat, kun kiuas on päällä.

 • Säädä lämpötila korkeammaksi.

 • Tarkista, ettei kiukaan teho ole liian pieni.

 • Tarkista kiuaskivet. Liian tiheä ladonta, kivien painuminen ajan mittaan tai vääränlaiset kiuaskivet voivat estää ilmankierron kiukaassa, mikä puolestaan heikentää lämmitystehoa.

 • Tarkista, että saunahuoneen ilmanvaihto on järjestetty oikein.

Testaa, toimiiko termostaatti oikein:

 1. Poista kiviä kiukaasta sen verran, että näet kaikkien vastusten päät.

 2. Kytke kiuas päälle. Vastukset alkavat hehkua. Jos jokin vastuksista ei hehku, se pitää vaihtaa. Muista sulkea saunan ovi.

 3. Seuraa, milloin vastukset kytkeytyvät pois päältä. Tämä tapahtuu silloin, kun sauna on lämmennyt termostaatista asetettuun tavoitelämpötilaan. Normaalisti tavoitelämpötila saavutetaan 35–45 minuutin kuluttua päällekytkennästä. Jos tavoitelämpötilan saavuttaminen kestää paljon kauemmin, voi syynä olla lämpöanturin väärä sijainti, liian pienitehoinen kiuas tai viallinen termostaatti.

Kiukaan ohjauspaneeli ei toimi oikein

Tarkista datakaapeli ja sen liitokset. Tarvittaessa ota yhteys huoltoon tai Harvian tekniseen asiakaspalveluun.

Saunahuone lämpenee nopeasti, mutta kivet eivät ehdi lämmetä

Kiukaalle heitetty vesi ei höyrysty, vaan valuu kivitilan läpi.

 • Säädä lämpötila matalammaksi.

 • Tarkista, ettei kiukaan teho ole liian suuri.

 • Tarkista, että saunahuoneen ilmanvaihto on järjestetty oikein.

Paneeli tai muu materiaali kiukaan lähellä tummuu nopeasti

 • Tarkista, että suojaetäisyysvaatimukset täyttyvät.

 • Tarkista kiuaskivet. Liian tiheä ladonta, kivien painuminen ajan mittaan tai vääränlaiset kiuaskivet voivat estää ilmankierron kiukaassa, mikä voi johtaa rakenteiden ylikuumenemiseen (erityisesti sähkökiukaissa).

 • Saunahuoneen puupintojen tummuminen ajan mittaan on normaalia. Tummumista saattavat nopeuttaa - auringonvalo - kiukaan lämpö - seinäpintoihin tarkoitetut suoja-aineet (suoja-aineet kestävät huonosti lämpöä) - kiukaan kivistä mureneva ja ilmavirtauksien mukana nouseva hienojakoinen kiviaines

 • Puulämmitteiset saunat: savu, jota pääsee saunaan esim. polttopuiden lisäämisen yhteydessä.

Kiuas tuottaa hajua

 • Jos kiuas on uusi, siinä saattaa vielä olla jäämiä valmistuksenaikaisista suoja-aineista. Ensilämmitä kiuas hyvin tuuletetussa tilassa.

 • Kuuma kiuas saattaa korostaa ilmaan sekoittuneita hajuja, jotka eivät kuitenkaan ole peräisin saunasta tai kiukaasta. Esimerkkejä: maalit, liimat, lämmitysöljy, mausteet.

Kiukaasta kuuluu ääntä

 • Kellokytkin on mekaaninen laite ja siitä kuuluu tikittävä ääni, kun se toimii normaalisti. Jos tikitys kuuluu, vaikkei kiuas ole päällä, ota yhteys huoltoon.

 • Satunnaiset pamaukset johtuvat yleensä kivistä, jotka halkeavat kuumuudessa.

 • Kiukaan osien lämpölaajeneminen saattaa aiheuttaa ääntä kiukaan lämmetessä.

Puulämmitteiset tuotteet

Hormi ei vedä, saunaan tulee savua

 • Kylmä tiilihormi. Polta muutama arkki sanomalehtipaperia nuohousaukon kautta hormin alakanavassa, jotta veto alkaisi toimia.

 • Liesituulettimen, toisen tulisijan tai muun laitteen aiheuttama alipaine huoneistossa. Huolehdi korvausilman saannista: pysäytä liesituuletin/koneellinen ilmanvaihto tai avaa ikkuna sytyttämisen ajaksi.

 • Tuhkalaatikko on täynnä. Täysi tuhkalaatikko estää ilmankierron kiukaassa. Tyhjennä tuhkalaatikko.

 • Hormiliitos vuotaa. Tiivistä liitos.

 • Kiukaan savukanavat ovat tukossa. Puhdista savukanavat kiukaan nuohousaukkojen kautta.

 • Hormiliitosputki on liian syvällä hormissa. Lyhennä hormiliitosputkea ja/tai vedä kiuasta ja putkea kauemmas hormista.

Sauna ei lämpene

 • Sauna on liian suuri kiukaan lämmitystehoon nähden. Katso kiukaanvalintaohjeet.

 • Saunassa on paljon eristämätöntä seinäpintaa. Katso kiukaanvalintaohjeet.

 • Polttoaine on kosteaa tai muuten heikkolaatuista.

 • Hormi vetää huonosti.

 • Kiukaan savukanavat ovat tukossa. Puhdista savukanavat.

Saunahuone lämpenee nopeasti, mutta kivet eivät ehdi lämmetä

Kiukaalle heitetty vesi ei höyrysty, vaan valuu kivitilan läpi.

 • Tarkista, että saunahuoneen ilmanvaihto on järjestetty oikein.

 • Sauna on liian pieni kiukaan lämmitystehoon nähden. Katso kiukaanvalintaohjeet.

 • Hormi vetää huonosti.

 • Polttoaine on kosteaa tai muuten heikkolaatuista.

 • Kiukaan savukanavat ovat tukossa. Puhdista savukanavat.

 • Tarkista kiviladonta. Poista kivitilaan kertynyt kivijäte ja liian pienet kiuaskivet (halkaisija alle 10 cm). Vaihda rapautuneet kivet suuriin ja ehjiin kiuaskiviin.

Kiuas tuottaa hajua

 • Jos kiuas on uusi, siinä saattaa vielä olla jäämiä rungon suojamaalista. Ensilämmitä kiuas ulkona – lue lisää kiukaan asennus- ja käyttöohjeesta.

 • Kuuma kiuas saattaa korostaa ilmaan sekoittuneita hajuja, jotka eivät kuitenkaan ole peräisin saunasta tai kiukaasta. Esimerkkejä: maalit, liimat, lämmitysöljy, mausteet.

Kiukaasta kuuluu ääntä

 • Satunnaiset pamaukset johtuvat yleensä kivistä, jotka halkeavat kuumuudessa.

 • Kiukaan osien lämpölaajeneminen saattaa aiheuttaa ääntä kiukaan lämmetessä.

Ohjauskeskukset

Minkä ohjauskeskuksen valitsen?

Ulkoiset ohjauskeskukset ovat välttämättömiä laitos- ja yhteisökäytössä suurten kiukaiden kumppaneina, mutta ne soveltuvat hyvin myös kotikäyttöön, kunhan niiden vaatimat sähkö- ja anturikaapeloinnit tulee huomioitua jo saunatiloja suunniteltaessa. Monista kotikäyttöön tarkoitetuista kiukaista on saatavana ns. E-malli, jota käytetään ohjauskeskuksen avulla kiukaassa olevien ohjauslaitteiden sijasta. Tämä on erityisen kätevää silloin, kun kiuas halutaan upottaa lauteisiin.

Ohjauspaneelin näytössä on virheviesti, kiuas ei lämpene

Virheviesti ER1

Forte: Termoparin virtapiiri avoin. Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Lämpöanturin mittauspiiri avoin. Ota yhteys huoltoon.

Virheviesti ER2

Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Oikosulku lämpöanturin mittauspiirissä. Ota yhteys huoltoon.

Virheviesti ER3

Forte: Ylikuumenemissuojan mittauspiiri avoin. Kiukaan ylikuumenemisen syy tulee aina selvittää. Katso asennus- ja käyttöohje ylikuumenemissuojan palautukseen. Ota tarvittaessa yhteys huoltoon.

Virheviesti ER4

Forte: Yhteyskatko ala- ja yläkortin välillä. Ota yhteys huoltoon/tekniseen asiakaspalveluun.

Virheviesti ER5

Forte: Ohjauspaneelin ympäristön lämpötila liian korkea.

Käyttö ja ylläpito

Kiukaan pikakäyttöohje (mekaaninen ohjaus)

Huom! Muista aina tarkastaa saunahuone ennen lämmityksen aloittamista. Kiukaan päällä tai lähietäisyydellä ei saa olla mitään sinne kuulumattomia esineitä. Älä koskaan kuivaa pyykkiä saunassa.

Kiuas päälle heti. Kierrä kellokytkimen säädin toiminta-alueelle (asteikko A, 0–4 tuntia). Kiuas alkaa lämmetä. Kiuas kytkeytyy pois päältä, kun kellokoneisto on kiertänyt kellokytkimen säätimen takaisin 0-kohtaan. Voit kytkeä kiukaan pois päältä milloin tahansa kiertämällä säätimen käsin 0-kohtaan. 

Ajastettu käynnistys. Kierrä kellokytkimen säädin esivalinta-alueelle (asteikko B, 0–8 tuntia). Kiuas alkaa lämmetä, kun kellokoneisto on kiertänyt säätimen takaisin toiminta-alueelle. Päälläoloaika on tällöin noin neljä tuntia. Esimerkki: Haluat lähteä kolme tuntia kestävälle kävelylenkille ja saunoa heti palattuasi. Kierrä kellokytkimen säädin esivalinta-alueelle kohtaan 2. Kello käynnistyy. Kahden tunnin kuluttua kiuas alkaa lämmetä. Koska saunan lämpenemisaika on noin yksi tunti, sauna on lämmin noin kolmen tunnin kuluttua eli juuri silloin, kun palaat lenkiltä.

Jos lämpötila nousee epämiellyttävän korkeaksi, käännä termostaatin säädintä vastapäivään. Jos lämpötila jää epämiellyttävän matalaksi, käännä termostaatin säädintä myötäpäivään. 

Kiukaan pikakäyttöohje (digitaalinen ohjauspaneeli)

Muista aina tarkastaa saunahuone ennen lämmityksen aloittamista. Kiukaan päällä tai lähietäisyydellä ei saa olla mitään sinne kuulumattomia esineitä. Älä koskaan kuivaa pyykkiä saunassa.

Kiuas on valmiustilassa, kun I/0-painikkeen taustavalo loistaa. Jos taustavalo ei loista, tarkista, että virta on kytketty päälle kiukaan alaosassa sijaitsevasta päävirtakytkimestä.

Kiuas päälle heti

 1. Kytke kiuas päälle painamalla I/O-painiketta ohjauspaneelissa. Ohjauspaneelin valot syttyvät ja kiuas alkaa lämmetä heti.

2. Säädä tarvittaessa lämpötilaa +- tai --painikkeesta.

Saunomisen jälkeen sammuta kiuas painamalla I/O-painiketta.

Ajastettu käynnistys

 1. Kytke kiuas päälle painamalla I/O-painiketta ohjauspaneelissa.

 2. Paina MENU-painiketta kahdesti. Nyt olet tilassa, jossa voit muuttaa jäljellä olevaa päälläoloaikaa.

 3. Paina +-painiketta. Kiuas sammuu ja ajastuksen merkkivalo alkaa vilkkua. Näytössä näkyy aika, jonka kuluttua lämmittäminen alkaa. Numerot askeltavat 10 minuutin portain aina 10 tuntiin asti, mutta vaihtuvat 1 tunnin portain välillä 10–18 tuntia.

 4. Paina MENU-painiketta tai odota hetki, jotta ohjauspaneeli palautuu perustilaan. Huomioi, että aika näytössä myös vähenee edellä mainituin portain.

Käyvätkö kiuaskiviksi mitkä tahansa kivet?

Kiuaskivien tulisi olla mahdollisimman painavaa materiaalia, tummia ja tarpeeksi kookkaita, jotta kiviin varautuisi mahdollisimman paljon lämpöenergiaa. Kiuaskauppiailla on varta vasten kiuaskiviksi tarkoitettuja, tunnettujen kivitoimittajien kiviä, joista on tietoa niiden koostumuksesta ja sopivuudesta kiuaskiviksi. Kiukaissa käytettäväksi sopivia kivimateriaaleja ovat esimerkiksi peridotiitti, oliviini ja oliviini-diabaasi. Luonnosta kerätyt pintakivet eivät sovellu kiuaskiviksi. Keraamisten ”kivien” ja pehmeiden vuolukivien käyttö on kielletty. Ne eivät kiuasta lämmitettäessä sido lämpöä riittävästi. Tämä saattaa johtaa kiukaan ylikuumenemiseen, joka puolestaan johtaa vastusten rikkoutumiseen. Kiuaskivet tulee latoa kiukaaseen kiukaan asennus- ja käyttöohjetta noudattaen. Kiuaskiviä on tarjolla kahta kokoa.

Miten usein perhesaunan kiukaan kiuaskivet tulee vaihtaa?

Vaihtoväli riippuu etupäässä kiukaan käyttökerroista. Jos kiukaalla kylvetään keskimäärin kaksi kertaa viikossa, sopiva vaihtoväli kiville on vuosi. Kivet kannattaa välillä latoa uudelleen, sillä kivet murenevat käytössä ja tiivistyvät kivitilaan heikentäen ilmankiertoa kivitilan kautta. Hyvä ilmankierto takaa kunnolliset löylyt. Myös sähkökiukaan vastukset kestävät pidempään, kun ilma kiertää hyvin.

Kiukaan vastus on rikkoutunut, mitä teen?

Rikkoutunut vastus on syytä heti vaihtaa ehjään, sillä jäljelle jääneet ehjät vastukset joutuvat hehkumaan pitempään ja hetken päästä saattaa jokin vielä toimivista vastuksista rikkoutua. Vastuksen saa vaihtaa vain koulutettu sähköasentaja. Suosittelemme kuitenkin vaihtamaan kaikki vastukset kerralla. Vielä toimivilla vastuksilla tuskin on enää paljon käyttöaikaa jäljellä. Jos jokaista vastuksenvaihtoa varten kutsutaan erikseen sähköasentaja paikalle, kulut moninkertaistuvat. Lisäksi kivien latominen – erityisesti suurten kivimäärien kiukaissa – ottaa oman aikansa.

Mikä on oikea saunomislämpötila?

Saunahuoneen kylpylämpötilan tulee olla sellainen, että saunan lauteilla hikoiluttaa ja olo tuntuu miellyttävältä. Oikeaa tai väärää kylpylämpötilaa ei ole, koska jokainen kylpijä tuntee ihollaan sen, mikä lämpötila hänelle parhaiten sopii – iän ja terveydentilan huomioiden.

 • Jos saunan lämpötila on korkea (80–100 °C), ilma voi tuntua kuivalta, vaikka ilmaa kostutetaan löylyvettä kiville heittäen. Löylyt ovat napakat.

 • Matalassa saunomislämpötilassa (50–60 °C) voi käyttää runsaasti löylyvettä. Ilma tuntuu kostealta ja pehmeältä. Matalan lämpötilan ja runsaan vedenkäytön yhdistelmä toimii parhaiten kiukaissa, joissa kivimäärä on suuri.

Ilmankosteus- ja lämpötila-asetukset Combi-kiukaissa

Combi-kiukaiden ohjauskeskuksista voi säätää sopivan ilmankosteuden ja lämpötilan. Ilmankosteuden asetusarvo määrää kuitenkin suu­rimman mahdollisen lämpötila-arvon – liian korkea ilmankosteus liian kuumassa saunassa voi olla vaarallinen yhdistelmä. Näin ollen raja on asetettu sellaiseksi, että kylpeminen on turvallista ja miellyttävää. Raja-arvona on lämpötilan ja kosteusprosentin summa 140.

Sininen nuoli kaaviossa: kosteat ja pehmeät löylyt.

Punainen nuoli kaaviossa: kuumat ja napakat löylyt.

Miksi löyly tuntuu iholla kuumalta?

Vettä heitetään kiukaalle, jotta saunaan saataisiin miellyttävää ilmankosteutta eli löylyä. Joskus saunan ollessa oikein kuuma, vesihöyry tuntuu jopa liiankin polttavalta tavoittaessaan saunojat. Syy tähän on, että vesihöyry tiivistyy fysiikan lakien mukaisesti kylmimmille pinnoille. Saunassa ihmisen iho on kylmempi kuin esimerkiksi saunan puupinnat. Höyryn tiivistyessä vedeksi vapautuu paljon energiaa, joka aiheuttaa iholla lämmön – tai polttavuuden tunteen.

Voivatko kiukaan materiaalit aiheuttaa epämiellyttävää hajua?

Sähkökiukaan ensimmäinen lämmityskerta poistaa eri työvaiheiden aikana kiukaaseen tulleiden suoja- ja työstöaineiden jäämiä. Ne voivat aiheuttaa epämiellyttävää hajua ja jopa savua, ja siksi onkin syytä järjestää saunaan hyvä tuuletus alkulämmityksen ajaksi. Hajuhaitoista johtuen ensimmäisellä lämmityskerralla saunominen ei välttämättä ole suositeltavaa. Puulämmitteisen kiukaan ensilämmityksen aikana kiukaan rungon suojamaali palaa pois, jolloin savua voi muodostua paljon. Ensilämmitys kannattaa tehdä ulkona, jos se vain on mahdollista. Kiukaan lämmitys saattaa korostaa myös muita ilmaan sekoittuneita hajuja, jotka eivät kuitenkaan ole peräisin saunasta tai kiukaasta. Jos huoneistossa on tehty kunnostustöitä, joissa on käytetty maalia, lakkaa, liimaa tms. aineita, joissa on haihtuvia aineosia (liuotinhöyryjä), aiheuttavat ne pienissäkin määrissä voimakkaan "petrolimaisen" hajun sekoittuessaan ilmaan ja kulkiessaan kiukaan kuumien kivien ja vastuksien lomitse. Haju häviää, kun huoneistossa käytetyt aineet ovat täysin kuivuneet. Muita mahdollisia samalla tavalla vaikuttavia hajunlähteitä voivat olla autotalli, öljyntäyttöputki tai jopa ruoanlaitossa käytetyt mausteet.

Kalkkitahrojen puhdistaminen

Löylyvedessä oleva kalkki voi muodostaa ajan mittaan valkoisia tahroja kiukaan pintoihin. Tahrat voi poistaa sitruunahappoliuoksella seuraavasti:

 1. Hanki sitruunahappojauhetta esim. apteekista.

 2. Sekoita noin kaksi ruokalusikallista sitruunahappojauhetta puoleen litraan vettä.

 3. Pyyhi tahrat liuokseen kostutetulla pyyhkeellä. Käytä kumihanskoja, koska sitruunahappo saattaa ärsyttää ihoa.

 4. Huuhtele ja kuivaa tarvittaessa.

Sähkökiukaan paloturvallisuus

Kiuas on metallia, eikä se pala. Ohjeiden mukaan asennettuna ja käytettynä kiuas ei aiheuta palovaaraa saunassa. Kiukaan päälle pudonneet tai unohtuneet esineet sen sijaan voivat syttyä. Ennaltaehkäisy:

 • Älä koskaan kuivaa pyykkiä saunassa.

 • Muista aina tarkastaa saunahuone ennen kiukaan päällekytkentää.

 • Huolehdi myös, että palovaroittimet ovat aina toimintakunnossa.

Jos vahinko tapahtuu, mutta huomaat sen heti:

 • Sammuta palo sähköpalojen sammuttamiseen soveltuvalla jauhesammuttimella.

 • Jos sopivaa sammutinta ei ole saatavilla, katkaise ensin kiukaan virransyöttö asunnon sähkötaulusta ja sammuta sitten vedellä. Huomaa, että sulakkeita/johdonsuoja-automaatteja on sähkötaulussa yhdestä kolmeen kappaletta, kiuasmallista ja sähköjärjestelmästä riippuen.

 • Sammutuspeitteestä on harvoin apua, sillä palo saa ilmaa myös kiukaan alta.

 • Älä kuitenkaan vaaranna itseäsi.

Jos vahinko tapahtuu, eikä paloa saada hallintaan:

 • Soita hätänumeroon 112.

 • Poistu rakennuksesta ja auta muitakin poistumaan.

 • Sulje poistuessasi ovet ja ikkunat.

Voiko sähkökiukaasta saada sähköiskun?

Sähkökiukaat ovat oikein asennettuna turvallisia käyttää. Kiukaat kytketään sähköverkkoon siten, että kiukaan kosketeltavat metalliosat maadoitetaan maan potentiaaliin. Jännitteellisten osien koskettaminen on estetty rakenteellisesti.

Saunan ylläpito

Ennen saunan käyttöönottoa

Saunan lauteiden käsittelyyn suosittelemme parafiiniöljyä. Muita saunan puuosia, kuten ovenkarmia, puuvedintä ja saunan paneeleita ei välttämättä tarvitse käsitellä, mutta jos ne halutaan suojata kosteuden ja lian imeytymistä vastaan, tulee käsittely suorittaa ehdottomasti tutkituilla, saunakäyttöön tarkoitetuilla aineilla. Lakan käyttäminen saunan sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Harvia Sauna Care Set, saunan puupintojen hoitopakkaus, sisältää mm. parafiiniöljypullon (500 ml), joka riittää n. 5-10 m2 käsittelyyn. Parafiiniöljykäsittely korostaa puun sävyjä. Testaa ensin lauteen alapintaan, miten puunsävy muuttuu ja onko uusi sävy haluamasi kaltainen. Parafiinikäsittely tulee uusia tarvittaessa. Kauniin kestävän lopputuloksen saa käsittelemällä lauteet noin 1-3 kertaa vuodessa saunan käytön mukaan.

Saunan käyttö

Peseydy ennen löylyyn menoa. Käytä aina laudeliinaa istuimen suojana. Puupinnat kestävät hyvin puhtaalta iholta valuvaa kosteutta, eikä siitä yleensä jää jälkiä. Saunatuoksuja, saunahunajaa tai muita hoitoaineita käytettäessä on varottava puupintojen tahraamista. Myös vastan lehdet pitää poistaa kohtuullisen pian puupinnoilta.

Saunomisen jälkeen

Poista laudeliinat sekä vesiastia lauteilta ja kuivaa vesipisarat. Käytä kosteaa liinaa puhdistukseen. Pidä kiukaan lämmitysteho hetken aikaa (n. 10 min) päällä niin että puuosat kuivuvat. Myös kiukaan näkyviltä pinnoilta on hyvä puhdistaa vesijäljet käytön jälkeen. Avaa kuivatusventtiili ja jätä löylyhuoneen ovi puoliksi auki. Kylmä ulkoilma ei edistä saunan kuivumista. Siksi ikkunat ja ulkoseinäventtiilit tuleekin pitää kuivatusvaiheessa suljettuina kylminä vuodenaikoina.

Peruspuhdistus

Perhekäytössä oleva sauna tulee puhdistaa 1-3 kertaa vuodessa kohtuullisesti vettä ja pesuainetta käyttäen. Pesuaineiksi sopivat heikosti emäksiset (pH 8-10) tuotteet. Myös kevyttä hiontaa voi tehdä hienolla hiekkapaperilla. Sauna on kuivatettava kiuasta lämmittämällä ja tuulettamalla.

Saunasisustusten takuuehdot

Takuu ei kata ohjeiden vastaisen käytön tai ylläpidon aiheuttamia vikoja. Lauteiden takuu näkyvillä laudeosilla kotitalouksissa:

 • Tehtaalla öljytyt lauteet kuusi (6) kuukautta.

 • Asiakkaan itse öljyämät lauteet kolme (3) kuukautta.

 • Ilman öljykäsittelyä, ei takuuta.

Julkisissa tiloissa olevien saunojen takuu (näkyvät laudeosat) kolme (3) kuukautta. Lauteiden runko-osilla takuu yksi (1) vuosi. Harvia lauteiden värjäys on asiakkaan omalla vastuulla. Takuu ei koske saunan puutteellisesta ilmanvaihdosta tai kuivatuksesta johtuvaa sinistymistä, hometta tai halkeamista.

Etsi lähin jälleenmyyjäsi

Unelmiesi sauna- & spa-elämys odottaa sinua.

Choose location and language

Available products depend on your location.