Näin rakennat höyryhuoneen

Nämä ohjeet tarjoavat tarvittavat tiedot höyryhuoneen rakentamiseen

Höyrygeneraattorin tehon mitoitus

Höyryngeneraattorin teho tulee valita Harvian ohjeiden ja asennusympäristön mukaan. Jos höyryhuoneeseen valitaan liian tehokas höyryngeneraattori, lämmitysaika lyhenee. Samalla kuitenkin näkyvän höyryn määrä pienenee, kun höyryhuonetta käytetään pidempään. Ihannetapauksessa höyryngeneraattorin teho ja huoneesta poistuvan höyryn määrä ovat tasapainossa.

Käytä apuna Harvian höyryngeneraattorin käyttöopasta, kun valitset sopivaa höyryngeneraattoria höyryhuoneeseesi.

Höyrygeneraattorin asennuspaikka

Höyryngeneraattori tulee asentaa kuivaan paikkaan, jossa on lattiakaivo tai vastaava poistoaukko viemäriin sekä riittävä ilmanvaihto.

Höyryngeneraattori kannattaa asentaa höyryhuoneen kanssa samalle tasolle ja mieluiten enintään 6 metrin päähän siitä (ehdoton maksimietäisyys 10 m). Jos höyryngeneraattorin ja höyryhuoneen välinen etäisyys on yli 10 metriä, höyryputken halkaisijan on oltava suurempi. Kun putken halkaisija on suurempi, virtausvastus on pienempi.

Tulovesiliitäntä höyrygeneraattorille

Tulovesiliitännässä tulee olla sulkuventtiili. Tulovesiputkena tulee käyttää taipuisaa teräspunosvahvistettua letkua 3/4” kierreliitännällä. Taipuisalla letkulla vähennetään paineiskujen vaikutusta vesijohtoliitäntään. Taipuisa letku antaa paremmin mahdollisuuksia tulovesiliitännän reititykseen hankalissa ja ahtaissa asennuskohteissa. Höyrygeneraattorille tuodaan ainoastaan kylmää vesijohtovettä. Vedenpaine ja virtausmäärä tulee vastata laitevalmistajan ohjeistusta.

Höyryputken mitoitus

 • Höyryputken mittojen on vastattava laitetoimittajan ohjeita. Jos höyryngeneraattorin teho on < 10 kW, cu 22 mm; 10–20 kW, cu 28 mm; > 20 kW, cu 35 mm. Höyryputki ei saa olla höyryngeneraattorin lähellä 90-asteen kulmassa (vähintään R75 putken keskilinjasta).

 • Höyryputkena voidaan käyttää joko lämminvesiputkistoihin suunniteltua kupariputkea tai haponkestävästä teräksestä valmistettua putkea.

 • Höyryputken läpivienti on eristettävä esimerkiksi Armaflex-putkieristeellä, jonka jatkuva lämmönkesto on 145 °C. Läpivientikohta tulee tiivistää vedenkestäväksi, jotta rakennuksen rakenteisiin ei pääse kosteutta. Tässä voidaan käyttää läpivientilaippaa. Laippa asennetaan tiiviisti laattoja vasten käyttämällä tiivistysainetta, jonka lämmönkesto on vähintään 145 °C.

 • Höyrygeneraattorista höyryhuoneeseen kulkevan putken tulee laskeutua koko matkalta, eikä siinä saa olla täysin vaakasuoria osioita, koska vesi tiivistyy niihin. Jos höyrygeneraattorista höyrysuuttimeen kulkeva putki on kuitenkin vedettävä esimerkiksi katon läpi, putkiveto tulee toteuttaa siten, että putki nousee korkeimpaan kohtaansa heti höyryngeneraattorin jälkeen ja laskeutuu sieltä koko matkan höyrysuuttimelle asti.

 • Höyryputki tulee eristää esimerkiksi Armaflex-putkieristeellä tai vastaavalla tuotteella, jonka jatkuva lämmönkesto on vähintään 145 °C. Jos höyryputken alkupää on suunnattu ylöspäin, tuoksupumpun liitäntä on sijoitettava niin, ettei höyrytuoksu pääse virtaamaan höyryputkea pitkin höyryngeneraattoriin.

Tuoksupumpun liitos höyryputkeen

Tuoksupumpun höyrytuoksuputki liitetään höyryputkeen tuotevalmistajan osien avulla. Liitospaikka sijaitsee höyryputken liitännän läheisyydessä.

Vedenpuhdistusratkaisut

Veden puhtaus on tärkeää niin saunojille ja spa-vieraille kuin höyryä tuottaville laitteillekin. Jos vedessä on paljon kalsiumia, magnesiumia, kalkkia tai muita mineraaleja, se ei sovellu pitkäaikaiseen höyrygeneraattorikäyttöön. Jos höyrygeneraattori altistuu pitkään tällaisille mineraaleille, sen vesisäiliö tai lämmityselementit voivat vaurioitua. Lisäksi tästä voi aiheutua epämiellyttäviä hajuja höyryhuoneeseen. Höyrygeneraattorin käyttöikä pitenee, kun käytät sen kanssa vedenpuhdistus- tai -pehmennysainetta.

Höyrysuutin

Jotta höyryhuonekokemuksesi olisi mahdollisimman miellyttävä, kannattaa käyttää virallista Harvia-höyrysuutinta (esim. Silent). Jos tilaa on kuitenkin runsaasti, kannattaa höyrysuuttimen sijaan käyttää erillistä höyrykaivoa. Jos höyryputken liitäntä sijaitsee penkkien alla jalkojen tasolla, suutin voidaan liittää haponkestävästä teräksestä valmistettuun putkeen, jonka halkaisija on 42 mm. Putkeen tulee porata halkaisijaltaan noin 8 mm:n kokoisia reikiä noin 300 mm:n välein siten, että reiät osoittavat kohti lattiaa. Putken upotetun yläosan ja lattian välille tulee jättää noin 150 millimetriä tilaa.

Höyryhuoneen valaistus

Höyrysauna voidaan valaista Harvian kuituvaloilla Kuituvalot asennetaan höyryhuoneen kattoon (valaisee huoneen) ja/tai penkkien etupuolelle (valaisee lattian), jotta käyttäjät näkevät, missä lattia vaihtuu penkiksi ja mihin voi istuutua. Höyryhuoneessa voidaan käyttää myös muunlaisia valaistusratkaisuja, mutta niiden soveltuvuus kosteisiin ympäristöihin (IP65) tulee varmistaa ennen asentamista. Jos höyryhuone tulee yksityiskäyttöön, siihen kannattaa asentaa myös erillinen siivousta helpottava valo (pakollinen julkisissa höyryhuoneissa).

Steam room structure

 • Höyryhuone voidaan rakentaa Harvia Spa Modules -elementeistä, eristelevyistä tai muuraamalla. Höyryhuoneessa on oltava lattiakaivo tai lattiassa on oltava kaato koko matkalta, jotta vesi valuu viereisen huoneen lattiakaivoon asti. Höyryhuoneen rakenne ja materiaalit vaikuttavat höyrynkehittimen tehoon ja sen mitoitukseen. Tutustu mitoitusohjeisiin.

 • Suosittelemme, että höyryhuoneen sisätilat tiivistetään kauttaaltaan. Noudata tiivistämisessä paikallisia vedeneristysmääräyksiä. Noudata myös vedeneristevalmistajan ohjeita. Kaikkien vedeneristysmateriaalien lämmönkeston tulee olla 80 °C.

 • Höyryhuoneessa voidaan käyttää tavanomaisia kylpyhuonekaakeleita, mutta huokoisten luonnonkivimateriaalien käyttöä tulee välttää, sillä höyry kuluttaa niitä. Huokoisten pintamateriaalien käyttöikä lyhenee, kun ne imevät itseensä höyryä.

 • Höyryhuoneen kaakelit voidaan kiinnittää sementtipohjaisella kiinnitysaineella, jonka lämmönkesto on 80 °C.

 • Kotikäyttöön tulevan höyryhuoneen asennuksessa voidaan käyttää tavanomaisia tiivistysaineita, mutta suosittelemme kuitenkin epoksipohjaisen aineen valitsemista. Julkiseen käyttöön tulevien höyryhuoneiden laatat on tiivistettävä epoksipohjaisella aineella. Tavanomaiset laattojen tiivistysaineet ovat huokoisia, joten ne eivät kestä julkisten höyryhuoneiden kovaa käyttöä ja alkavat murentua.

 • Höyryhuoneen sisällä ei tule käyttää luonnonmateriaaleja, kuten puuta.

Höyryhuoneen katto

Höyryhuoneen katon tulee olla kaareva. Jos katto on suora, sen on oltava vähintään 15 asteen kulmassa. Katto voidaan myös kallistaa muotoon. Höyryhuoneen kattoon asennetut pienet laatat lisäävät veden tiivistymistä ja pisaroiden muodostumista.

Höyryhuoneen penkit

Höyryhuoneen penkit voidaan sijoittaa yhteen tai useampaan tasoon. Penkkien tulee olla kaltevia, jotta niiden pintaan tiivistynyt vesi pääsee valumaan pois. Jos höyryhuoneeseen valitaan ergonomiset penkit, vesi poistuu letkuilla varustettujen syvennysten tai vesiurien kautta. Höyryhuoneen penkit voidaan varustaa lämmityksellä tai viilennyksellä. Lämmitys voidaan toteuttaa penkkiin upotetulla lämpökaapelilla, lämmityselementillä tai kiertovesiputkilla. Lämmitys on varustettava erillisellä termostaatilla ja lämmitysjärjestelmä on mitoitettava siten, että lämpötila ei lauteilla koskaan nouse yli 50 °C:seen.

Höyryhuoneen ovi

Höyryhuoneen oven tulee olla 8 mm paksua karkaistua lasia, 8 mm paksua kaksikerroksista laminoitua ja karkaistua lasia tai polykarbonaattia (PC). Ovenkarmien tulee olla joko alumiinisia tai haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. Oven saranoiden tulee olla joko haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä tai muusta jatkuvaa kosteutta kestävästä materiaalista valmistettuja. Ovenkahvojen tulee olla muovia, terästä tai alumiinia. Suosittelemme oven eristämistä sekä noin 15 mm raon jättämistä oven alareunan ja lattian väliin.

Höyryhuoneen ilmanvaihto

Yksityiskäyttöön tulevaa höyryhuonetta ei tarvitse varustaa erillisellä ilmanvaihdolla, jos viereisessä märkätilassa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Höyryhuoneisiin kuitenkin suositellaan koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa. Tulo- ja poistoilmakanavien materiaaliksi kannattaa valita muovi. Ilmanvaihtojärjestelmän soveltuvuus höyryhuonekäyttöön on varmistettava ilmanvaihtojärjestelmän valmistajalta tai pätevältä ammattilaiselta. Kun höyryhuone varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla, tuloilmakanava tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle höyrysuutinta. Jos käytössä on höyrykaivo, tuloilmakanava tulee asentaa lattiatasoon. Poistoilma-aukko tulee sijoittaa tuloilmakanavaan nähden vastakkaiselle seinälle, noin 500 mm:n päähän katosta. Ilmanvaihto on tulee säätää alipaineiseksi, ja vaihdettavan ilman määrä voi olla sama kuin tavallisessa saunassa (3–7 l/s/m²). Koneellinen ilmanvaihto on pakollinen julkisissa höyryhuoneissa.

Höyryhuoneen lämmönsäätely

Höyryhuoneeseen tulee asentaa lämpötila-anturi noin 1 600 mm:n korkeudelle ja vähintään 500 mm:n etäisyydelle ilmanottoaukosta. Lämpötila-anturin läpivienti tulee tiivistää tarkoitukseen soveltuvalla tiivistysaineella. Harvian lämpötila-anturille tulee porata halkaisijaltaan 8 mm:n reikä, ja anturi tulee upottaa laattaan siten, että noin 5 mm:n osio jää näkyviin höyryhuoneen puolelle. Höyryhuoneen optimaalinen lämpötila on 45–50 °C.

Höyrygeneraattorijärjestelmän osat

1. Ohjauspaneeli

2. Lämpöanturi

3. Höyryputki

4. Höyrysuutin

5. Syöttövesiputki

6. Syöttövesiputken sulkuventtiili

7. Poistovesiputki

8a. Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili

8b. Automaattinen tyhjennysventtiili (lisävaruste)

9. Lattiakaivo

10. Varoventtiili

11. Liitäntäkaapeli

12. Tuoksupumppu (lisävaruste)

13. Sakkakuppi

Lue myös nämä artikkelit

Choose location and language

Available products depend on your location.