Harvia Logo
a view from sauna through glass wall to bathroom

Usein kysytyt kysymykset saunan energiankulutuksesta
– Teknologiajohtajamme Timo Harvia vastaa

Tulevana talvena suuri osa kuluttajista tarkastelee energian hintaa ja käyttöä aiempia vuosia tarkemmin. Moni saattaa ajatella, että saunominen on asia, josta kannattaa tinkiä sähköä säästääkseen. Saunomisen energiankulutusta tarkasteltaessa yhtälöön vaikuttaa useampi muuttuja – haluttu lämpötila, saunomisen aika, saunassa käytetyt materiaalit, kiukaan tehon suhde saunan tilavuuteen, ilmanvaihdon toiminta ja niin edelleen. Monella helpolla vinkillä saunan energiankulutusta pystyy vähentämään merkittävästi. Lisäksi on hyvä muistaa, että joka tapauksessa suurin osa saunan lämmöstä jää rakennukseen hyötykäyttöön. Teknologiajohtajamme antaa vinkit energiatehokkaampaan saunomiseen vastauksilla yleisimpiin kysymyksiin liittyen saunan energiankulutukseen.

man standing in front of computer checking the computer screen

Teknologiajohtajamme Timo Harvia korjaa suurimmat väärinkäsitykset saunan energiankulutuksesta ja antaa vinkkejä energiatehokkaampaan saunomiseen sekä vastauksia yleisimpiin saunan energiankulutukseen liittyviin kysymyksiin:

1. Miten sauna käyttää energiaa ja mitä energialle tapahtuu saunomisen jälkeen?

2. Kuinka paljon energiaa sähkökiuas kuluttaa?

3. Paljonko saunominen maksaa?

4. Millä toimenpiteillä saunan energiankulutusta voidaan pienentää?

5. Mitä toimenpiteitä Timo on toteuttanut vähentääkseen omaa energiankulutustaan?

Moderni sauna

Avainviestit

  • Suurin osa kiukaan tuottamasta lämmöstä siirtyy rakennuksen muihin osiin hyötykäyttöön.

  • Kiukaan teho (kW) ei kerro suoraan saunomiseen käytettyjä kilowattitunteja. Halutun lämpötilan ylläpitäminen käyttää alle 50 % kiukaan maksimitehosta.

  • Tarjolla on useita helppoja ja älykkäitä tapoja, joilla voidaan vähentää saunomisen energiankulutusta aina kiuaskivien ladonnasta saunan lämpötilan alentamiseen.

  • Saunomisella voidaan vähentää lämpimän veden kulutusta, kun lämpimien suihkujen tarve vähenee. Suihkuveden lämmittäminen kuluttaa tyypillisesti paljon energiaa ja kaikki lämmin vesi menee viemäriin.

1. Mihin energiaa kuluu saunan lämmityksessä ja mitä sille tapahtuu saunomisen jälkeen?

Sähkölämmitteiset kiukaat muuttavat kaiken sähkön lämmöksi. Kiukaan termostaatti säätelee vastuksia päälle ja pois siten, että ne pitävät kiukaan kuumana halutun lämpötilan mukaisesti.

Saunan lämmittämisen ja saunomisen aikana kiuas lämmittää ilman lisäksi kiukaan kiviä, seinä- ja kattopaneeleja, ovea ja lauteita. Saunomisen aikana energiaa kuluu lisäksi veden höyrystämiseen eli löylyn tuottamiseen. Valtaosa saunan lämmöstä siirtyy oven ja rakenteiden läpi muualle rakennukseen. Saunasta muualle asuntoon, esimerkiksi viereiseen kylpyhuoneeseen, vuotava lämpöenergia vähentää toisin sanoen muiden lämmityslähteiden tarvetta. Siksi saunaa voidaan pitää toissijaisena lämmönlähteenä kylminä kuukausina.

Lämmintä ilmaa kulkee saunomisen aikana myös ulos saunasta. Jos käytössä on ilmanvaihdon lämmöntalteenotto tai poistoilmalämpöpumppu, jää ilmanvaihdon lämmöstä suurin osa hyötykäyttöön rakennuksen lämmitykseen.

Kuva, jossa näkyy saunan lämmityksestä johtuva energian kulutus
Kuva 1: Ilman lämpenemisen lisäksi energiaa kuluu kivien, paneelien, lauteiden ja oven kuumenemiseen. Ilmanvaihdon mukana saunasta kulkeutuu ulos lämmintä ilmaa. Lämmityksen kesto 30-50 minuuttia.
Kuva, jossa näkyy saunomisen aikana oleva energian kulutus
Kuva 2: Energiaa siirtyy rakenteiden kautta muualle rakennukseen. Energiaa kuluu veden höyrystämiseen eli löylyihin. Ilmanvaihdon mukana saunasta kulkeutuu ulos lämmintä ilmaa. Saunomisen kesto 20-40 minuuttia.
Kuva, jossa näkyy saunomisen jälkeinen energian kulutus
Kuva 3: Energiaa vapautuu rakenteiden kautta muualle rakennukseen. Ilmanvaihdon mukana saunasta kulkeutuu ulos lämmintä ilmaa. Jos käytössä on ilmanvaihdon lämmöntalteenotto tai poistoilmalämpöpumppu, jää myös ilmanvaihdon lämmöstä suurin osa hyötykäyttöön rakennuksen lämmitykseen. Lämpöä vapautuu muutamien tuntien ajan.

2. Kuinka paljon kiuas kuluttaa energiaa?

Kiukaan kW-teho x päälläoloaika ei kerro suoraan saunomiseen käytettyjä kilowattitunteja. Saunan tavoitelämpötilan saavuttamisen jälkeen kiukaan termostaatti alkaa katkomaan kiukaan vastuksille menevää sähköä. Lämmitysvaiheessa kiuas on päällä täydellä teholla ensimmäiset noin 30–40 minuuttia saunan koosta, eristyksestä ja säädetystä lämpötilasta riippuen. Sen jälkeen teho on noin 50 % maksimista siten, että sauna pysyy halutussa lämpötilassa.

Otamme esimerkiksi perinteisen 3–4 henkilön suomalaisen perhesaunan, jonka kiukaan lämmitysteho on 6 kilowattia. Tyypillisesti saunaa lämmitetään aluksi noin tunti, minkä jälkeen kiuas on vielä päällä toisen tunnin. Tällöin 6 kilowatin kiuas kuluttaa ensimmäisen tunnin aikana 4–5 kilowattituntia ja seuraavan tunnin aikana 3–4 kilowattituntia. Yhteensä kiukaan kulutus on kahden tunnin aikana noin 7–9 kilowattituntia. Kulutuslukemat perustuvat eristettyyn ja kiukaan lämmitystehoon suhteutettuun sopivan kokoiseen saunaan.

Graafi. joka kuvastaa saunomisen energiankulutusta
Kuva 4: Esimerkki saunomisen energiankulutuksesta

Panostamalla saunomiskäytäntöihin energiaa voidaan säästää parhaimmillaan muutama kilowattitunti, jos saunaan mennään heti kun se on valmis ja saunotaan vain 15–20 minuuttia, mikä riittää lämmön terveysvaikutusten hyödyntämiseen. Vuositasolla säästö voi olla yli 500 kilowattituntia, jos saunassa käydään kolme kertaa viikossa.  Jos kiuasta pidetään päällä kaksi tuntia kerralla ja saunaa käytetään 3 kertaa viikossa, on yllä olevan esimerkkisaunomisen vuosikulutus 1092–1404 kWh. Kun taas noudatetaan alla olevan kuvan mukaista fiksumpaa saunomistapaan kulutus jää reilusti alle tuhat kilowattituntia (780 kWh). Kannattaa siis panostaa fiksuihin saunomiskäytäntöihin.

Graafi, joka kuvastaa vastuullisen saunomisen energiankulutusta
Kuva 5: Esimerkki vastuullisen saunomisen energiankulutuksesta

3. Kuinka paljon saunominen maksaa?

Saunan lämmityksen vaikutus sähkölaskuun on riippuvainen kodin lämmitys- ja asumismuodosta. Jos asunnossa on käytössä kiinteä sähkösopimus, suoran sähkölämmityksen kodissa saunominen ei aiheuta lisäkuluja kotien lämmityskaudella. Suurin osa saunan lämmöstä jää rakennuksen sisälle. Jos käytössä on yö- tai pörssisähkö maksaa saunominen lämmitysjärjestelmän lämmityshetken ja saunan lämmittämishetken välisen sähkön hinnan eron. Kaukolämmöllä, puulla tai lämpöpumpulla lämmitetyissä kodeissa saunomisen vaikutus sähkönlaskun suuruuteen riippuu luonnollisesti eri lämmitystapojen kustannuksista verrattuna sähkön hintaan, mutta voidaan sanoa, että saunomisella on aina alentava vaikutus energiankulutuksen kokonaismäärään.

Taloyhtiöissä lämmitys on yleensä sisällytetty yhtiö-/hoitovastikkeeseen ja saunan lämmittäminen vaikuttaa suoraan sähkölaskuun. Mutta toisaalta kylpyhuoneita lämmitetään usein lattialämmityksellä, jonka tarve pienenee saunomisen ansiosta. Ja luonnollisesti saunanlämmityksen vaikutus näkyy viiveellä yhtiövastikkeessa.

Saunan lämmityksen hintaa laskettaessa ei voida siis käyttää mitään yleistä laskukaavaa. Jos ei oteta huomioon lämpöä, joka jää asuntoon hyötykäyttöön, voidaan sanoa, että saunomisen kustannus on muutamia euroja per kerta. Jos summan jakaa vielä saunojamäärällä, on hinta varsin pieni verrattuna saunomisen hyvää tekeviin vaikutuksiin.

4. Millä keinoilla saunan energiankulutusta voidaan vähentää?

Piling the stones

Lado kivet uudelleen vähintään kerran vuodessa ja vaihda tarvittaessa vanhat kivet uusiin

Kivien vaihtaminen ja uudelleenladonta on yksi tehokkaimmista huoltovinkeistä energian säästämiseksi. Kun ilma pääse kiertämään kiukaassa oikein, sauna lämpiää nopeammin ja kiuas kuluttaa vähemmän energiaa saunahuoneen lämmitykseen.

On erittäin suositeltavaa järjestää kivet uudelleen vähintään kerran vuodessa tai useammin, jos sauna on ahkerassa käytössä. Kiuaskivet hajoavat hitaasti mutta vähitellen käytön aikana suuresta lämpötilan vaihtelusta johtuen. Samalla kiukaan pohjasta poistetaan mahdolliset kivenpalat ja vaihdetaan hajonneet kivet uusiin. Näin kiukaan lämmityskyky pysyy optimaalisena ja ylikuumenemisvaaralta vältytään. Kivien ladontaohjeet kannattaa tarkistaa oman kiukaansa käyttöohjeesta.

saunan lämpömittari seinällä

Aseta kiuas alhaisempaan lämpötilaan – hyvät löylyt saavutetaan usein 70 °C:ssa

Tärkeintä on valita kiuas omien saunomismieltymysten mukaan. Näkemykseni on, että saunojat, joilla on käytössään pilarikiuas isolla määrällä kiviä, ovat usein tyytyväisempiä matalampaan lämpötilaan. Suuresta kivimassasta saa mukavan pehmeät löylyt. Suuremman kivikapasiteetin kiukaissa, kuten Harvia Legend, Cilindro ja Glow-kiukaissa, kivet säilyttävät ja luovuttavat lämpöään myös pidempään kiukaan sammuttamisen jälkeen.

Kivien ilmava ladonta ja hyväkuntoiset kivet parantavat myös löylyjä ja vauhdittavat saunan lämpenemistä, koska ilma pääsee siirtymään saunahuoneeseen paremmin.

Niille, jotka pitävät korkeammasta lämpötilasta suosittelen pienemmän kivimassan kiukaita, joista hyviä esimerkkejä ovat Harvia Virta ja the Wall -kiukaat.

sauna room size example

Varmista että sinulla on oikean tehoinen kiuas käytössä

Yksi tärkeä asia on mitoittaa kiukaan tehot saunan tilavuuden ja käytettyjen materiaalien mukaan. Jos kiuas on liian tehokas saunan tilavuuteen nähden, se saattaa lämmittää saunahuoneen nopeasti, mutta ei anna kiville riittävästi aikaa varastoida tarpeeksi lämpöä löylyn heittoon. Tällöin kivien lämpeneminen uudelleen vaatii enemmän aikaa. Jos kiuas on liian pieni saunan tilavuuteen nähden, halutun lämpötilan saavuttaminen voi kestää liian kauan ja lämmitysvastukset voivat kulua nopeammin ylikäytön vuoksi. Pidempi lämmitysaika tarkoittaa myös pidempää aikaa energialle siirtyä pois saunasta, vaikka lämmöstä suuri osa meneekin muualle huoneistoon.

Close-up picture of sauna drying ventilation on sauna roof

Tarkista, että saunan ilmanvaihto on säädetty oikein

Kaikissa saunoissa pitää olla ilmanvaihtojärjestelmä saunahuoneen ilman kierrättämiseksi. Kun kukaan ei käytä saunaa eikä kosteutta ole, ilmanvaihtoa ei tarvita. Jos sinulla on mahdollisuus, pidä tuuletusaukot suljettuina saunan lämmetessä. Tämä auttaa säilyttämään lämmön saunassasi ja mahdollistaa sen, että haluttu lämpötila saavutetaan nopeammin. Saunaan mentäessä ja löylyä heittäessä tulee avata tuuletusaukot raitista ilmaa varten. Liiallisessa tuuletuksessa lämpö karkaa saunasta liian aikaisin. Liian vähäinen ilmanvaihto tekee saunahuoneen ilman raskaaksi ja epämiellyttäväksi hengittää. Myös ilmanvaihdon puute vaikeuttaa saunan kuivaamista.

Älykello ranteessa saunassa

Vältä turhaa saunan lämmittämistä ja lyhennä saunomisaikaa

Mene saunaan heti kun se saavuttaa halutun lämpötilan ja sammuta sauna heti saunomisen jälkeen. Saunan terveyshyötyjen saavuttamiseksi 15 minuuttia riittää.

sauna door handle in picture

Älä pidä saunan ovea auki tarpeettoman pitkään

Kun saunan ovi avataan, karkaa siitä lämpöä muualle huoneistoon. Ovea ei kannatta aukoa tarpeettomasti. Saunomisen jälkeen kannattaa jättää saunan ovi auki, jolloin lämpö siirtyy kylpyhuoneeseen ja kuivattaa myös sitä. Nämä vinkit pätevät yhtä lailla puulämmitteisissä saunoissa ja säästävät luontoa.

Nämä vinkit pätevät yhtä lailla puulämmitteisissä saunoissa ja säästävät luontoa.

5. Mitä keinoja olet itse ottanut käyttöön energiankulutuksen vähentämiseksi?

man sitting in dark colored sauna

Mielestäni meidän pitää keskittyä päivittäiseen energiankulutuksen vähentämiseen. Kodin lämpötilan laskemisella esimerkiksi asteella ja lämpimän veden kulutuksen vähentämisellä on merkittävämpi vaikutus energian kulutukseen kuin saunomisella. Yksi havaintoni on myös, että saunominen voi itse asiassa vähentää myös lämpimän veden käyttöä, koska tarve lämpimille suihkuille pienenee. Suihkuveden lämmittäminen kuluttaa tyypillisesti paljon kodin energiaa, ja kaikki lämmin vesi valuu viemäriin eikä sen lämpöä pysty hyödyntämään toisin kuin saunomisen.

Oikean sisälämpötilan lisäksi keskityn niihin kohteisiin, joissa energia menee suoraan harakoilla eli ulos talosta. Viemäriin valuvan lämpimän veden määrän vähentämiseksi kiinnitän lisäksi huomiota suoraan ulos lämmintä ilmaa puhaltavan liesituulettimen oikea aikaiseen käyttöön eli en unohda liesituuletinta päälle kokkauksen jälkeen. Ovia ei pidetä turhaan auki, ja ovien sekä ikkunoiden tiivisteiden kuntoon olen kiinnittänyt huomiota. Lisäksi ulkovalaistusta sekä jouluvaloja olen tarkastellut kriittisesti, koska niiden energia menee suoraan ulos. En ole niin huolissani sähkölaitteiden käytöstä, joiden energia jää hyötykäyttöön. Niihin pätevät samat lainalaisuudet kuin saunaan eli lämpö jää hyötykäyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi uuni ja sisällä olevat valaisimet. Toki huolehdin, että mikään laite ei ole turhaan päällä.

Lisäksi suosittelen kaikkien kodin sähkölaitteiden tarkastamista, että ne ovat asianmukaisessa toimintakunnossa. Laitteiden kuten jääkaapin ja pakastimen huolto voi vaikuttaa merkittävästi niiden energiankulutukseen. Aika pienilläkin teoilla voi vaikuttaa päivittäiseen energiankulutukseen.

Saunomisen energiatehokkuuteen panostaminen palvelee niin kukkaroa kuin ympäristöä, mutta on myös viisas sijoitus oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Saunomisella on useita tieteellisesti todennettuja terveyshyötyjä. Säännöllinen saunominen tukee terveyttä ja hyvinvointia edistävää elämäntapaa. Sauna tarjoaa rentouttavia hetkiä, jotka ovat kallisarvoisia tämän hetken stressaavassa maailman tilanteessa. Mutta ennen kaikkea saunominen on nautinnollista!

#healingwithheat

Timo Harvia , teknologiajohtaja, Harvia Group

Lue lisää saunan energiankulutuksesta