Harvia bastustenar

Garanterar perfekt ånga

Bastustenar uppmärksammas sällan, men de är en av bastuns viktigaste delar. Rätt kvalitet, storlek och placering av stenarna i ett aggregat kan få stor effekt på värmelagringen och ångan som produceras i bastun.

Harvias bastustenar passar alla bastuaggregat, vilket garanteras av vår regelbundna kvalitetskontroll med Geologiska forskningscentralen i Finland. Därmed är våra stenar alltid säkra, rena och redo att använda över hela världen.

Close-up of vulcanite Harvia sauna stones

Bastustenar måste brytas och väljas ut noggrant för att klara kvalitetskontrollen, som bekräftar att de är säkra att använda vid höga temperaturer och inte medför några utsläpp. Harvias bastustenar är kända för att vara säkra att använda vid höga temperaturer och för att lagra värme för maximal effektivitet.

Alla stenar har handplockats och rengjorts, så att det är lätt att byta dem. Eftersom vi prioriterar hållbarhet används de stenar som inte möter våra kvalitetsstandarder istället till konstruktion och i andra industrier.

picture of harvia legend wood-burning heater and safety railing

Årligt byte av bastustenar

 • förlänger aggregatets livslängd

 • sparar energi

 • skyddar bastuinredningen

 • garanterar den bästa bastu- och ångupplevelsen

Äkta bastustenar av hög kvalitet finns tillgängliga i flera olika storlekar för alla aggregat. Tillsammans med den traditionella olivindiabasen finns bastustenar i olika variationer tillgängliga, som värmebehandlad Elite, mörk vulkanit, rundad olivindiabas och dekorativ snövit och röd granit. Läs mer om de olika stentyperna nedan.

picture of olivine diabase sauna heater stones

Bastustenar i olivindiabas

Bastustenar i olivindiabas är de vanligaste och kan användas med alla typer av aggregat. Det är en gångbergart som bryts i västra Finland. Denna traditionella stentyp har en hållbar struktur och tack vare dess höga densitet lagrar och avger den värme på ett effektivt sätt. Det garanterar perfekt ånga för bastun.

heat treated elite sauna stones

Elite Pro Heavy Duty bastustenar

Elite Pro Heavy Duty bastustenar i värmebehandlad elite är tillverkade av den högsta kvaliteten av olivindiabas, som har utsatts för temperaturer runt 1 000 grader Celsius. Värmebehandlingen ger stenarna längre livslängd och gör denna typ av sten optimal för offentliga bastur med intensiv användning.

harvia sauna stones vulcanite

Bastustenar i svart vulkanit

Bastustenar i svart vulkanit är småkorniga, mörkgrå stenar. När de blir blöta skiner de svarta, vilket gör detta till ett snyggt val för utvalda aggregat från Harvia. Stenens vulkaniska ursprung är 2 000 miljoner år gammalt. Tack vare dess struktur och komposition är vulkanit ett utmärkt val för bastustenar, då det är ett mycket hårt och hållbart material.

rounded olivindiabase sauna stones

Bastustenar i rundad olivindiabas

Bastustenar i rundad olivindiabas påminner om naturens rundade stenar i de stora floderna. Vid användning av denna sten får du en mild ångmetod, och vattnet rinner lätt ner till de undre stenlagren. På så sätt täcker vattnet en större yta och genererar mer ånga på ett mildare sätt. Metoden med att använda rundade stenar som övre lager fungerar i alla typer av aggregat.

Dekorativa stenar

white decorative sauna stones

Dekorativa vita stenar

Dekorativa vita bastustenar är utformade att användas som dekorativa element uppepå aggregatet. Stenarna ger en extra mild ånga och skapar en vit, ren atmosfär i bastun. Vita stenar ska endast användas som övre lager och maximalt en låda bör användas per aggregat.

Dekorativa röda granitstenar

Dekorativa röda granitstenar är utformade att användas som dekorativa element uppepå aggregatet. Den rödaktiga stentypen skapar en varm atmosfär i bastun och matchar ditt aggregat perfekt. Röda granitstenar ska endast användas som övre lager och maximalt en låda bör användas per aggregat.

man assembling sauna stones to heater

Hur man kontrollerar och underhåller bastustenar

På grund den stora temperaturvariationen bryts bastustenarna långsamt ned under användning. Du kan se om dina stenar har börjat brytas ned genom att se om du hittar stenfragment på golvet i bastun. Vi rekommenderar även att du flyttar om stenarna minst en gång per år eller oftare om du använder bastun ofta. När du flyttar om dem bör du kontrollera stenarnas hållbarhet genom att stöta dem mot varandra. Om stenarna spricker eller låter ihåliga när de stöts mot varandra är det dags att byta ut stenarna mot nya. Rensa också ur eventuella stenfragment i botten på aggregatet.

Man piling sauna stones into the heater

Hur staplar man bastustenar?

Hur bastustenarna är staplade har stor effekt på både säkerheten och aggregatets värmeförmåga, framför allt för elektriska aggregat. Kontrollera att du har rätt storlek på stenarna samt antal för ditt aggregat, vilket du kan se i manualen som medföljde aggregatet. Mindre stenar med en diameter på 5–10 cm används vanligtvis till elektriska aggregat eftersom de får plats mellan värmeelementen. Mindre stenar används också som övre lager för vedeldade aggregat eftersom de skapar en större yta för att generera ånga. Större stenar med en diameter på 10–15 cm används för vedeldade aggregat och för utvalda elektriska aggregat från Harvia med större stenkapacitet.

Börja med att tvätta stenarna rena från damm innan du placerar dem i aggregatet. Tänk på att aggregatets typ och form påverkar hur du staplar stenarna. Det bästa sättet att se till att du gör detta korrekt för ditt aggregat är att följa instruktionerna i aggregatets manual. Här är några viktiga tips för att stapla bastustenar för alla Harvias aggregatstyper.

 • Tappa ej stenarna i aggregatet

 • Stapla stenarna jämnt men tillräckligt glest, så att luften kan strömma fritt mellan stenarna

 • Stapla ej stenarna i en hög stack på aggregatet

 • Stapla ej stenarna ovanpå aggregatets kanter

 • Placera de avlånga stenarna i lodrät vinkel

Ta i beaktan gällande elektriska aggregat:

 • Kila ej stenarna för spänt mellan värmeelementen

 • Placera stenarna så de stödjer varandra, och inte lägger hela sin vikt på aggregatet

 • Lägg stenarna så de stödjer värmeelementet och hindrar det från att böja sig

Vid första uppvärmningen kans en oönskad doft av natursten förekomma. Efter att stenarna placerats i aggregatet rekommenderas att bastun förvärms och lite vatten kastas på stenarna så att de alla väts. På detta sätt försvinner den oönskade första doften från stenarna.

Choose location and language

Available products depend on your location.