Harvia Logo

Harvia studerade finska och tyska bastupreferenser
En sak förenar dem

Det finns skillnader mellan finländarnas och tyskarnas bastuvanor – men den traditionella bastuns popularitet håller i sig i båda länderna. Det säger en färsk undersökning som gjordes med 400 finska och 400 tyska konsumenter som badar bastu minst några gånger per år.

Resultaten betonade vikten av bastubad för kroppens och själens välbefinnande, liksom värden som inkluderar en hållbar utveckling. Studien beställdes av Harvia, ett av de globalt ledande företagen som inom bastu- och spamarknaden. Harvia ville särskilt ta reda på varför folk badar bastu och vad de förväntar sig av bastuupplevelsen.

Bastubadandet har ökat på senare tid. Bastumarknaden växer globalt med cirka 5 procent varje år, och tillväxten är starkt kopplad till megatrenden av välbefinnande.

Bastun har många vetenskapligt bevisade hälsofördelar som har rapporterats mer och mer under de senaste åren. Det har bidragit till bastuns växande popularitet. Studier visar att personer som badar bastu flera gånger i veckan har lägre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Bastubad sänker också blodtrycket, skyddar mot demens och förbättrar effekterna av träning. Bastubad har också visat sig ha en positiv effekt på sömnkvalitet.

Vi ville få bättre förståelse för konsumenterna på de två stora bastumarknaderna som är viktiga för oss, och dessutom identifiera skillnader i vanor och förväntningar när det gäller bastubad. Det är också intressant att undersöka om inställningen till bastubad har förändrats jämfört med tidigare studier, och i så fall på vilket sätt. Folk vill investera mer i sitt välbefinnande. Det är också en nödvändighet – för att klara av ett hektiskt och krävande arbetsliv måste man satsa på återhämtning.

Päivi Juolahti, vice president of marketing på Harvia

Traditionell finsk bastu försvarar sin position

Tyskarna är också intresserade av IR-bastur

Den traditionella bastun var mest populär i Finland och Tyskland. De flesta av svararna ansåg att den finska bastuns stillhet, temperatur och luftfuktighet gav den mest autentiska och trivsammaste bastuupplevelsen. Tyskarna var mer intresserade av ångbastu eller infraröd bastu än finländarna.

Här ser man den långa traditionen med bastubad i Finland, även om bastustugorna i Finland ofta är ganska asketiska. Den traditionella bastun behåller sin stadiga position. Vi ser dock att nyare former av bastubad, som kombi- och multibastur, också ökar i popularitet i Finland. De erbjuder nya sätt att koppla av som enkelt kan kombineras i din befintliga bastu.

Päivi Juolahti

I Tyskland finns det inget starkt ideal för traditionellt bastubad som i Finland, och bastubad är mer en trendfråga och en del av en livsstil som fokuserar på övergripande välbefinnande.

För tyskarna var det viktigt med en bastuupplevelse som bestod av flera olika sensoriska upplevelser. För dem var belysning, inredning, doften och ljudbilden viktigare än för finländarna. För finländarna var rätt temperatur i bastun, ångans fuktighet och drycker i bastun en viktig del av en lyckad bastuupplevelse. Renlighet var dock det viktigaste kriteriet i båda länderna.

Man söker välbefinnande för kroppen och sinnet i bastun

%

Att lindra stress

%

Att söka välbehag i bastubadet

%

För psykiskt välbefinnande

Enligt undersökningen var motiven för att bada bastu väldigt lika i båda länderna. De flesta som svarade sökte välbehag, ville lindra stress eller öka sitt välbefinnande.

Det är tydligt att bastun är en del av megatrenden välbefinnande. Bastun är inte längre bara en plats för att blir ren, utan även en plats för att återhämta sig, koppla av och varva ner. Betydelsen av psykiskt välbefinnande i en krävande vardag har ökat, vilket resultaten bekräftar. Bastun kanske särskilt kommer att användas för nödvändig återhämtning för både kroppen och sinnet nu under coronaepidemin.

Päivi Juolahti

För finländare är tradition och tvätt de viktigaste skälen till att bada bastu, och i tyskarnas svar betonades återhämtning från träning, detox och skönhetsvårdsaspekten. Det var inga skillnader mellan olika kön eller åldersgrupper i vad folk ville få ut av bastubad.

Harvian Legend-puukiuas, jossa loimuaa tuli tulipesässä

Hållbar utveckling och ansvar blir allt viktigare

Hållbarhetsvärdena fick en viktig roll i svaren. Mer än 40 % ansåg att energiförbrukningen i bastun, de ekologiska byggmaterialen och ekologiska bastuprodukter var viktiga. Bland tyskarna var hållbar utveckling ett något viktigare värde än bland finländarna. För personer över 55 år var hållbarhet viktigare än för personer under 35 år.

Woman by a lake watching sunset and holding her hair

Den här trenden har varit märkbar länge, och vi ser att betydelsen av ansvar bara kommer att växa även inom den här branschen. Harvia satsar på hållbar utveckling på många fronter. Vi använder världens mest ansvarsfulla rostfria stål från Outokumpu som råmaterial i våra aggregat, samt hållbart producerat och PECF-certifierat trä i våra bastur. Inom produktutveckling har kontinuerlig kvalitetsutveckling och särskilt renare förbränning i vedeldat aggregat varit våra viktigaste mål i åratal. Genom långsiktig produktutveckling och forskning har vi redan uppnått en femtedel lägre partikelutsläpp och 70 % lägre koldioxidutsläpp med de senaste modellerna.

Päivi Juolahti
Päivi Juolahti

Päivi Juolahti

Innovations- och marknadsföringsdirektör

Tel. +358 40 7033480
Email paivi.juolahti@harvia.com