Harvia Logo

En enkel guide om skötsel och underhåll av dina bastustenar

När det gäller skötsel av bastun tänker du säkert på rengöring av bänkar, oljning av träytor eller uppdatering av aggregat. Men du har antagligen inte funderat så mycket kring att kontrollera bastustenarna. Välskötta bastustenar är viktiga för bastuupplevelsen, energiförbrukningen och säkerheten. En säker bastu är njutbar, och bastubad är mycket bra för hälsan – från minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom till bättre sömn. I den här artikeln får du råd om hur du kontrollerar dina bastustenar, hur du vet när de behöver bytas och vilka bastustenar som passar din bastu- och aggregatmodell.

Varför ska man inte själv samla in bastustenar från naturen?

Alla Harvias stenar är noggrant utvalda av experter och testade av Geologiska forskningscentralen i Finland och har konstaterats vara säkra och väl lämpade för användning i bastu.

Det är inte lätt att hitta stenar i naturen som är säkra att använda, särskilt om man inte är tränad att känna igen olika stentyper och stenkvaliteter, eller kan testa stenarna i en kontrollerad miljö innan man använder dem i bastun.

Hos Harvia testas och kvalitetskontrolleras stenarna noggrant för att ge dig en energieffektiv och njutbar bastuupplevelse.

Alla stenar bryts ned med tiden, och därför rekommenderar vi att du underhåller dina bastustenar minst en gång per år, och oftare om du upptäcker stenrester eller små stenbitar på golvet under bastuaggregatet. I den här artikeln har vi samlat några snabba tips för underhåll av bastun.

Man piling sauna stones into the heater

Kontrollera bastustenar

Det är enkelt att kontrollera bastustenarna. Vi rekommenderar att du kontrollerar bastustenarna minst en gång per år. Om du hittar trasiga stenbitar under aggregatet rekommenderar vi att du kontrollerar stenarna oftare.

Försäkra dig om att aggregatet är avstängt och svalt innan du påbörjar underhåll. När du har gjort det kan du ta bort alla stenar från aggregatet.

Detta är ett enkelt och ganska snabbt ingrepp. Det kan emellertid ta lite längre tid om du har ett aggregat med många stenar, som till exempel Harvia Cilindro och Harvia Legend. Rena bastustenar som är i gott skick är en förutsättning för en både skön och säker bastuupplevelse.

När du har tagit bort stenarna kan du inspektera aggregatets element. Eventuella missfärgningar eller kalkavlagringar på aggregatets element eller ram är en indikation på att det är dags att byta ut aggregatet och/eller kontrollera att det används på rätt sätt (se anvisningarna).

Kassera trasiga eller missfärgade stenar.

Avfallshantera stenarna enligt anvisningar för avfallshantering i ditt område eller använd dem i trädgården. Knacka bastustenarna försiktigt mot varandra för att kontrollera deras hållfasthet. Detta är viktigt att göra, eftersom rester från krossade stenar kan skada bastuaggregatet.

Trasiga bastustenar kan röra sig och hamna i aggregatets kaviteter, där de kan packas för tätt. Om de gör det begränsas luftflödet inuti aggregatet och ut från aggregatet, vilket kan leda till att aggregatets element värms upp för mycket och att bastun värms upp långsammare.

Överhettade bastuelement kan skada aggregatet, leda till ineffektiv uppvärmning av bastun och orsaka brand.

När är det dags att byta bastustenarna?

Kassera eventuella trasiga, söndersmulade eller missfärgade bastustenar och ersätt dem med nya stenar. Ibland kan det ligga bitar av trasiga stenar under aggregatet. Detta är en indikation på att det är dags att kontrollera stenarnas skick och att det finns stenar som behöver bytas ut.

Tvätta bastustenarna och låt dem torka innan du installerar dem i aggregatet.

Vilka bastustenar passar för din bastu- och aggregatmodell?

Harvia har bastustenar i många olika storlekar, typer och former. Vilken typ av bastusten du ska välja är beroende av dina designpreferenser, önskad bastuupplevelse och din aggregatmodell.

För vissa aggregat (till exempel Harvia Spirit) måste runda stenar användas. För andra typer av aggregat (till exempel bastuaggregat i offentlig miljö) krävs speciella värmebehandlade stenar som är mer hållbara och avsedda för mer frekvent användning.

Det är viktigt att du försäkrar dig om att korrekt mängd stenar används i aggregatet. Följ anvisningar för ditt aggregat. Om du överbelastar aggregatet med för många stenar kan följden bli att luftflödet i aggregatet begränsas, vilket kan leda till överhettning av elementen. Om du använder för få stenar kommer bastuupplevelsen att påverkas negativt.

Stenar för Harvia-aggregat

Hela sortimentet med stenar för Harvia-aggregat