Hållbara bastuupplevelser – Så säkerställer du säkerheten i din bastu 

Hållbar upplevelse och njutning är ett av Harvias fyra åtaganden för hållbarhet (se alla åtaganden via den här länken). I detta åtagande fokuserar vi på att aktivt lära våra slutanvändare om ansvarsfull användning av våra produkter samtidigt som vi säkerställer säkerheten för våra befintliga produkter och all framtida utveckling. Läs vidare för att få reda på mer om hur du kan förbättra säkerheten i din bastu. 

Säkerhet som en av drivkrafterna bakom design och testning i vår FoU

Att säkerställa säkerheten är en grundläggande aspekt av våra processer hos Harvia inom design, forskning och utveckling. Vårt engagerade team av högkvalificerade ingenjörer och formgivare utvärderar noggrant användningsscenarier för att identifiera och minska potentiella säkerhetsrisker eller risker som kan uppstå under produktens typiska användning. Installationen och monteringen av produkten utvärderas för att säkerställa att dessa processer är effektiva, säkra och väl dokumenterade i tydliga och kortfattade installations- och bruksanvisningar. Vi tittar också noga på materialen som används vid tillverkningen av produkten och väljer sådana som är högkvalitativa, hållbara och säkra för användningen i bastun.   

Innan designen färdigställs genomför vi flera simuleringar och stresstester. Alla våra produkter uppfyller branschens teststandarder och föreskrifter. Vi genomför även ytterligare tester, åldringstester samt kontinuerliga produkttester. 

Genom att proaktivt ta hänsyn till säkerhetsaspekter i designfasen och alltid följa branschledda säkerhetsstandarder och föreskrifter prioriterar vi välbefinnandet hos våra kunder och ser till att våra produkter inte bara ger välbefinnande utan också är säkra att använda under hela deras livscykel.  

Inbyggda säkerhetsåtgärder i bastuaggregat

Alla våra elektriska aggregat har en inbyggd feldetektor som stänger av aggregatet vid överhettning eller vid fel på temperaturgivaren. Våra aggregat har alltid ett dubbelt givarsystem där den ena givaren garanterar aggregatets säkerhet om den andra givaren slutar fungera.  

Vissa aggregat och styrcentraler har dessutom ökad säkerhet med en indikator som alltid visar att aggregatet är på (t.ex. The Wall, Cilindro Plus, Cilindro XE, Cilindro XW, Legend XE/XW, Spirit XW, Vega Compact, Forte, Xenio, Xafir och många andra).

Säkerhetsutrustning som ger ytterligare säkerhet

Vi har utvecklat ett omfattande sortiment av produkter för att maximera säkerheten i din bastu.   

Våra skyddsräcken är till exempel anpassade för specifika bastuaggregat och utformade för att förhindra oavsiktlig beröring av aggregatet. Detta är särskilt värdefullt för familjer med små barn eller i stora kommersiella bastur som används flitigt.  

Vårt utbud av säkerhetsprodukter omfattar även dörrbrytare som gör att du kan säkerställa att förhållandena i bastun är säkra innan du aktiverar fjärrstart av aggregatet. Separata säkerhetsbrytare är ytterligare säkerhetsutrustning för bastun och installeras ovanför bastuaggregatet. Om något placeras på brytaren, t.ex. en handduk, kommer bastuaggregatet inte att starta förrän föremålet tas bort. Vi erbjuder även skyddsräcken, skyddsväggar och styrpaneler som kan installeras utom räckhåll för barn. Dessa styrpaneler har också en barnlåsfunktion. 

Funktioner för säker fjärrstart

Med våra funktioner för säker fjärrstart kan du tryggt starta din bastu på distans.   

Våra aggregat med fjärrstartfunktion levereras med kompatibla säkerhetsanordningar, t.ex. en dörrgivare och/eller separat säkerhetsbrytare. Aggregat med fjärrstartfunktion kan inte slås på utan en kompatibel säkerhetsanordning.   

Både dörrgivaren och den separata säkerhetsbrytaren är enkla att använda. Om en dörrgivare används kontrolleras basturummet för att se till att det inte finns något i bastun som inte hör hemma där och bastudörren stängs, varefter dörrgivaren aktiveras från aggregatets styrpanel. Om dörren öppnas medan fjärrkontrollen är i viloläge, kommer aggregatet inte att slås på förrän dörrgivaren återaktiveras. Om en separat säkerhetsbrytare används kommer aggregatet däremot inte att slås på om något föremål, t.ex. en handduk, placeras på brytaren.  

Njut av hälsofördelarna

Bastubad har visat sig att ha många positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan, t.ex. bättre återhämtning efter träning, bättre hjärt- och kärlhälsa, bättre hudhälsa och avslappning. När Harvias bastuprodukter används ansvarsfullt och enligt medföljande säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar är det ett säkert och njutbart sätt att göra värmeterapi till en del av din dagliga hälso- och friskvårdsrutin.   

Praktiska tips för ett säkert bastubadande

  • MyHarvia-appen ger dig full kontroll över bastuaggregatet  

Om du använder något av våra WiFi-aktiverade bastuaggregat har du full kontroll över ditt bastuaggregat med hjälp av MyHarvia-appen. Om bastun sätts på utan din vetskap får du ett meddelande och kan stänga av aggregatet från din mobiltelefon, var du än är.

  • Installera styrpaneler utom räckhåll för barn  

Harvia erbjuder styrpaneler som kan installeras utom räckhåll för barn och som har en barnlåsfunktion för att förhindra att bastun startas av misstag.   

  • Använd bastun endast för bastubad  

Harvias bastuprodukter är avsedda att användas endast för bastubad. Att torka kläder eller använda bastun för förvaring är några exempel på användning av bastun som inte rekommenderas och innebär en betydande säkerhetsrisk.    

  

  • Välj rätt storlek på ditt bastuaggregat 

Säkerställ rätt storlek på aggregatet i din bastu genom att beräkna bastuvolymen (använd vår Harvia Bastukalkylator för att hjälpa dig) och se till att säkerhetsavstånden, som angivna i bruksanvisningen, är fria. Läs alltid rätt bruksanvisning för ditt aggregat. Alla våra produkter har sin egen installations- och bruksanvisning och det kan finnas olika regler för varje produkt, t.ex. för placering av temperaturgivare och hur man installerar bastustenar. Se alltid till att bekanta dig med din produkt. Kom ihåg att dela med dig av denna kunskap till nya användare, t.ex. till hyresgäster om du hyr ut din fastighet. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig, eftersom den är ett viktigt dokument för användare och underhållsföretag. Ladda ner Harvias bruksanvisningar här.

  • Låt en certifierad fackperson utföra installationen eller underhållet  

Om det krävs specialkunskaper för installationen och/eller underhållet av bastuaggregatet ska dessa uppgifter utföras av en certifierad fackperson. Bastuprodukterna ska alltid installeras enligt medföljande installations- och bruksanvisningen.   

  • Följ installations- och bruksanvisningen för korrekt installation, underhåll och användning av bastun  

För att du ska kunna slappna av och njuta av bastuvärmens välgörande effekter har vi tagit fram enkla anvisningar, som är lätta att följa, för installationen och användningen av våra produkter. I dessa ingår bl.a. rekommendationer om placeringen av aggregatet i bastun samt rekommendationer för säkert bastubadande, såsom att undvika alkohol vid bastubad. Dessa rekommendationer är utformade för att säkerställa en säker och ansvarsfull användning av våra produkter och för att förbättra din övergripande bastuupplevelse.  

Det är också viktigt att se till att aggregatet är lämpligt för din bastus storlek. Ett aggregat som har rätt storlek/effekt för din bastu förhindrar också överhettning av bastuväggarna. Vi tillhandahåller riktlinjer för basturummets storlek med vart och ett av våra aggregat för att hjälpa dig att välja ett aggregat som är lämpligt för din bastu.    

  

  • Utför regelbundet underhåll av din bastu och ditt bastuaggregat  

En bastu och ett bastuaggregat som är väl underhållna ger dig inte bara den bästa upplevelsen utan förbättrar också säkerheten för dina bastubad.   

Det är enkelt att underhålla ditt aggregat. Till exempel kan man kontrollera det allmänna skicket på aggregatet, aggregats konstruktioner, fästena och stenarna genom att helt enkelt titta på dessa delar.    

Bastustenar kan också enkelt underhållas med några enkla steg. Bastustenar bryts ner med tiden och kan blockera luftflödet i aggregatet. Bra ventilation i aggregatet är viktigt för att aggregatets interna värmeelement inte ska överhettas och gå sönder. Alla Harvias elektriska aggregat har en inbyggd feldetektor som stänger av aggregatet om det blir överhettat. Du kan dock minska risken för detta genom att regelbundet ta bort de helt nedkylda bastustenarna från aggregatet och kontrollera att de inte är trasiga eller missfärgade. Läs Den enkla guiden för att ta hand om dina bastustenar för mer information.    

Tips för energieffektiv och hållbar användning av ett elektriskt aggregat

Säker ånga tack vare säkerhetsräcket

Hållbarhet och säkerhet

Instruktioner för återvinning

Hur man återvinner ett gammalt bastuaggregat och andra bastumaterial

Läkande värme

En säker bastu kan också vara en mysig bastu

Bastun har förändrats från en plats där man blir ren till en plats som är till för hälsan.

Choose location and language

Available products depend on your location.