Harvia Logo

Harvia främjar renare förbränning av ved

Harvia designar och tillverkar sina produkter ansvarsfullt, med respekt för natur och människor. Som traditionell tillverkare av bastur och bastuaggregat har Harvia tagit ansvar för sin verksamhet och sina produkter sedan 1950. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklings- och forskningsarbete för att säkerställa att våra produkter är säkra och hälsosamma att använda, och ökar användarnas välbefinnande.

Harvian Legend-puukiuas, jossa loimuaa tuli tulipesässä

Kvaliteten, säkerheten och tillförlitligheten hos produkterna är av yttersta vikt för Harvia. Alla bastuaggregat vi tillverkar uppfyller de lagstadgade kraven och standarderna på målmarknaderna. Harvia deltar också aktivt i internationell standardisering. Vi är med och påverkar bland annat utvecklingen av produktsäkerhet, energieffektivitet, förbättring av effektiviteten i vedeldade aggregat och minskning av partikelutsläpp. Harvia är en föregångare i branschen när det gäller att minska partikelutsläpp och lanserade Harvia GreenFlame-aggregaten med låga utsläpp redan 2009.

Ett ämne som alltid är aktuellt när det gäller utveckling är samtalet om utsläpp från vedeldade aggregat. Harvias vedeldade aggregat uppfyller redan de krav och standarder som finns för dem. Vi är en aktiv expert som deltar i arbetet med att fastställa och definiera jämförbara mätmetoder för partikelutsläpp från vedeldade aggregat. Vi arbetar i nära samarbete med parter som miljödepartementet, byggproduktindustrin och flera internationella testanläggningar. Vi vägleder och instruerar våra kunder i att använda aggregat och andra produkter på ett korrekt och säkert sätt och vi utvecklar nya lösningar som ökar produkternas säkerhet och främjar en hållbar utveckling.

Tips för att elda ved på ett bättre sätt

  • Ren eldning innebär att man tänder en eld i aggregatet på rätt sätt.

  • Eftersträva färglös rök med låga utsläpp genom att ta bort den gamla askan innan du tänder en eld i aggregatet.

  • Använd enbart torrt trä. Använd inte blött eller färskt trä.

  • Elda inte skräp i brännkammaren och tänd elden snabbt, med de torraste träbitarna som tändved.

  • Ved bör brännas i flera mindre omgångar. Börja med små träbitar.

  • Vänta tills lågorna börjar slockna innan du lägger på den andra omgången ved, och kom även ihåg att justera luftflödet under gallret. Rökkanalen måste också rensas regelbundet.