Harvia Logo

Instruktioner för återvinning
Hur man återvinner ett gammalt bastuaggregat och andra bastumaterial

Vad ska jag göra med mitt gamla bastuaggregat? Och mina bastustenar och bastulavar? När man byter bastuaggregat och renoverar sin bastu är det viktigt att man återvinner produkter och material enligt lokala bestämmelser. De här tipsen gör processen enklare.

Nainen kuivaamassa hiuksia järven rannalla

Hållbara val är inte bara bra för miljön, de är också bra för människor. Det är därför alla Harvia-produkter är utformade för att hålla länge och är gjorda av återvinningsbara material. Våra produkter efterlever också alla restriktioner för användning av farliga ämnen inom EU (t.ex. RoHS).

Varje bastuägare spelar en viktig roll i att minska sitt ekologiska fotavtryck. När det är dags att byta ut ett gammalt bastuaggregat mot ett nytt eller att renovera en bastu från golv till tak måste de gamla produkterna återvinnas enligt lokala bestämmelser. De flesta bastumaterial kan inte kastas i vanligt hushållsavfall.

Harvias produkter inkluderar bland annat metall, plast, elektronik, trä och glas. Genom att sortera de olika materialen enligt reglerna och rekommendationerna i ditt område ser du till att inga värdefulla material går till spillo. Detta gör att det mesta av allt material kan återanvändas.

Läs nedan för mer detaljerade instruktioner om hur du kan återvinna olika bastudelar och -material på ett smart sätt.

Harvia Legend -kiukaan kehikkoja tehtaalla

Återvinning av vedeldade aggregat

Mer än 90 % av materialen som används i ett vedeldat aggregat är metall, vilket är utmärkt för återanvändning och återvinning. Ett gammalt vedeldat aggregat är en stor bit metallskrot som du kan återlämna till anläggningen för insamling av metallskrot i ditt område.

Du måste ta bort bastustenarna innan du tar vedaggregatet till metallinsamlingen, men förutom det finns det ingen anledning att ta isär aggregatet eller sortera materialet. Om ditt gamla aggregat till exempel har en glaslucka så kan du låta den sitta kvar. Be om mer detaljerade återvinningsinstruktioner från din lokala återvinningsstation.

Harvian sähkökiukaiden runkoja tehtaalla

Återvinna elektriska bastuaggregat, styrenheter och elektronik

Eldrivna bastuaggregat och annan elektronik är elektroniskt avfall. Det är vanligtvis inte nödvändigt att ta isär en enhet före återvinning, men du ska ta bort bastustenarna innan du tar aggregatet till en återvinningsanläggning.

Mer än 90 % av materialen som används i våra elektriska bastuaggregat är metall. De olika materialen kan enkelt återvinnas genom krossning. Metall kan användas många gånger. Rådgör med din lokala återvinningsstation för återvinningsinstruktioner och för att hitta den WEEE-insamlingsplats som ligger närmast dig.

Lähikuva Harvian Legend-kiukaasta

Återvinna gamla bastustenar

Du bör byta ut dina bastustenar regelbundet. Om de är över två år gamla eller har sprickor så är det dags att byta ut dem.

Vanliga bastustenar är gjorda av sten som du till exempel kan använda på din egen gård. En mängd stenar på upp till fem kilo kan också ofta kastas i din fastighets vanliga soptunna. Om det inte är möjligt kan du få mer detaljerad information från din lokala återvinningsstation och ta alla stenar till återvinningsanläggningen på en gång, enligt instruktionerna.

Återvinna lavar, isolering och annat bastumaterial

En basturenovering genererar även byggavfall, till exempel trä och isolering. De sorteras och återvinns vanligtvis på egna avfallsanläggningar. Ta reda på praxis som följs i ditt område i förväg för att underlätta sorteringsprocessen och möjliggöra effektiv materialåtervinning.

Om något användbart material blir över efter din basturenovering, till exempel hela dörrar eller möbler, kan du erbjuda dem till ett centrum för återanvändning eller lägga upp en annons på sociala medier. Genom de här kanalerna kan den här typen av material få ett helt nytt liv i ett annat renoveringsprojekt.