Harvia Logo
Harvia Cilindro heater and Scala bench model

Säker ånga tack vare säkerhetsräcket

Harvia Glow corner heater with a illuminated safety railing

Det ägnas alltmer uppmärksamhet åt bastudesign. Bastuägare vill göra sina bastur personliga och mysiga och få dem att smälta in i hemmets atmosfär. Men ibland tar designen sin egen väg, och säkerheten i bastun förbises i processen – även om design och säkerhet inte utesluter varandra. När de är som bäst stöder de varandra.

När man talar om bastusäkerhet är en del särskilt viktig: skyddsräcket kring aggregatet. Skyddsräcket är ett träräcke som ska installeras runt aggregatet, i syfte att helt enkelt förhindra att bastubadaren rör vid aggregatet.

Träslag som inte tenderar att värmas upp för mycket när bastuaggregatet är på är bra material för skyddsräcket. Sådana träslag inkluderar den ständigt populära alen, asp samt värmebehandlad asp. Det senare är ett särskilt lämpligt material för räcken.

Harvia Cilindro heater with safety railing

Undvika olyckor

Säkerhetsräcket gör bastun både elegantare och säkrare, så därför rekommenderar vi att de installeras i alla bastur. Vem som helst kan råka tappa balansen när man reser sig från bastulaven efter att ha badat i ånga. I vissa fall kräver byggnadsledare till och med att det finns säkerhetsräcken runt bastuaggregat för att nya projekt ska klara slutkontrollen.

Säkerhet är särskilt viktigt för barnfamiljer och i allmänhet är det bland de viktigaste frågorna när det gäller en bastu. Små barn njuter av bastuns värme lika mycket och lika ofta som vuxna, men de har sällan tålamod att sitta en längre tid. Då och då kan nyfikenheten övervinna förnuftet och det sker incidenter som överraskar också föräldrarna. Därför är det klokt att utrusta bastun med ett skyddsräcke för att undvika olyckor som orsakas av barns något ostadiga steg.

Säkerhetsräcket är även viktigt för äldre bastubadare. Det ger bastubadaren en känsla av säkerhet, vilket förhöjer bastuupplevelsen avsevärt, eftersom man inte behöver röra sig så försiktigt.

Harvia Scala bench model with Glow heater

Säkerhetsräcket kompletterar designen

Ett väl förberett och installerat säkerhetsräcke är en säker, vacker och iögonfallande del av bastun. Den enkla och snygga designen passar bra i moderna bastur. Dessutom ger säkerhetsräcket bastun attityd och knyter ihop den med aggregatet på det sätt det var tänkt.

Ännu mer stämning och prakt får du genom att välja belysning till skyddsräcket eller att utrusta räcket med en LED-ljuslist som är integrerad i bastulavarna. Det starka ljuset som lyser upp aggregatet ger en helt ny dimension till din bastuupplevelse – du kommer att se ångan stiga upp från stenarna på ett helt nytt sätt. Det känns som om ångan vaknar till liv!

Håll dig säker i ångan!