Läkande värme

Bastun behandlar både sinnet och kroppen

Vi har sammanställt några av de viktigaste fördelarna med att bada bastu.  

Finländare har genom tiderna varit väl medvetna om bastuns positiva hälsoeffekter. Bastubadandet ökar både ditt välmående och gör dig avslappnad.  

Ett flertal studier, världen över, bekräftar att ett regelbundet bastubadande medför olika hälsofördelar. Studier gällande bastubadandets hälsoeffekter har likväl blivit populära i Finland under de senaste åren. 

Vi kan därmed konstatera att vi med hjälp av olika vetenskapliga undersökningar, ständigt ökat vår förståelse kring bastuns positiva hälsoeffekter. Bastuvärmen har flera olika fördelar: den förbättrar blodcirkulationen och immunförsvaret, lindrar mängden stress och smärta i musklerna, och har en avslappnande effekt både fysiskt och mentalt.  

För din hälsa!  

Bastubad och hjärtat

% - %

En person som badar bastu minst två till tre gånger i veckan har en minskad risk på 20 procent för hjärt- och kärlsjukdomar, jämfört med personer som bastar enbart en gång i veckan. Ett regelbundet bastubadande kan minska risken för både hjärt-, och kärlsjukdomar med hela 65 procent.

< %

Att bada bastu 4–7 gånger i veckan minskar risken för demens med över 60 procent.

%

En av flera studier kring sambandet mellan sömn och bastubadande visar att bastubadande har en positiv påverkan på sömnkvaliteten. Att bada bastu ökar bland annat mängden djupsömn med över 70 procent inom de första två timmarna, samt 45 procent inom de första sex timmarna. Att bada bastu gör det även enklare att somna om kvällarna.

°C

De största hälsoeffekterna uppnås genom att basta 4–7 gånger i veckan, 20 minuter i taget, med en temperatur på cirka 80 °C.

Bastubad är bra för ditt hjärta

Älskar du att bada bastu? Bra – ditt hjärta gör det också!

Att bada bastu två till tre gånger i veckan minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar med mer än 20 % i jämförelse med personer som badar bastu enbart gång i veckan. Kort sagt, ju oftare du badar bastu, desto mer minskar också risken för hjärt-, och kärlsjukdomar – med ända upp till 65 %. 

Vi har ännu inte hittat vilken mekanism som ligger bakom att frekvent bastubadande skyddar hjärtat. Vi kan däremot med säkerhet säga att både pulsen och blodtrycket förändras under bastubadande på ett sätt som går att jämföras med fysisk aktivitet, eftersom förändringarna i kroppen är av liknande slag. Bastubad sänker därmed blodtrycket och ser till att blodkärlens elasticitet bibehålls. Källa

Förbättra din sömnkvalitet med att basta

Varför påstår så många att de sover bättre efter att de har badat bastu?  

En av flera studier om sambandet mellan sömn och bastubadande visar att mängden djupsömn efter ett bastubad ökar med över 70% inom de första två timmarna och med 45% inom de första sex timmarna. Statistiken visar likväl att bastubadandet förbättrar förmågan att somna om kvällarna.    

Forskare påstår att vi känner oss sömniga några timmar efter att vi bastat, på grund av den process då vår kropp både värms upp och svalnar, vilket påverkar vår hormonaktiviteten på ett sätt som gör oss trötta.  

Har du bastubad i blodet?

Värmen påverkar kroppen på samma sätt som träning gör – den får hjärtat att pumpa mer blod. När de ytliga blodkärlen expanderar blir det samtidigt enklare för hjärtat att göra sitt jobb. Samtidigt orsakar uppvärmningen av vävnaderna att det frigörs ämnen som hjärtats artärer och blodkärl behöver för att fungera bra. 

Bastuns värmeterapi gör det därför möjligt för vem som helst att gynnas av träningens fördelar – även de personer som av en eller annan anledning har svårt att träna, eller inte kan göra det alls. Källa

Kvinna som sitter i bastu

Minska risken för minnesproblem

Visste du att det är möjligt att sakta ner och förebygga demens? Att bada bastu två gånger i veckan är redan tillräckligt för att minska risken för demens med en femtedel, jämfört med att bada bastu endast en gång i veckan. De som badar bastu fyra till sju gånger i veckan kan minska risken för demens med över 60 %. 

Dessa intressanta observationer har i synnerhet tagit den finska typen av bastubad i beaktande. De största hälsoeffekterna kan uppnås genom att bada bastu fyra till sju gånger i veckan vid en temperatur på cirka 80 °C i cirka 20 minuter i taget. Källa

Låt värmen ta hand om din hud

Har du trott att ett frekvent bastubadande torkar ut din hud? Det är i själva verket tvärtom. Värmen i bastun ökar mängden blod som passerar genom de ytliga blodkärlen, vilket i sin tur förbättrar hudens ämnesomsättning. Huden får näring och hålls fuktig vilket ökar elasticiteten. 

På sommaren är det vanligt för många att bada bastu så gott som varje dag. Det kan vara en bidragande faktor till att huden inte blir lika torr på sommaren som på vintern, även för personer med torr hud. Att bada bastu regelbundet hjälper mot psoriasis och flera andra hudsjukdomar, så som seborré och infekterade eksem. Källa

Man sitter i bastun

Få dina muskler att slappna av i värmen

Att bada bastu är ett bra sätt att få ansträngda muskler att slappna av efter en löptur eller ett pass på gymmet. Men att bada bastu INNAN man tränar kan vara ännu nyttigare. Studier har visat att bastubad före ansträngande träning förhindrar att musklerna blir ömma och gör att de blir mer rörliga efter träningen. 

Det är också bra att använda tiden i bastun till att stretcha och göra rörelser som upprätthåller ledernas rörlighet. Källa

Svar på allmänna frågor om bastubad och hälsa

Har hälsoeffekterna av att bada bastu studerats vetenskapligt?

Jo. Det har gjorts olika studier i Finland och på andra håll i världen där testgrupperna oftast bestått av några tiotals personer. Östra Finlands universitet publicerade en studie som visar att bastubad har positiva effekter på både minnet och hjärt- och kärlsystemet. Studien pågick i över 20 år och hade över 2 000 finska män som deltog. Källa

Har bastubad alltid en gynnsam effekt?

Flera experter hävdar att bastun är en trygg plats så länge man är kapabel att ta sig dit utan utomstående hjälp. Däremot är det viktigt att komma ihåg att följa hälsosamma bastuvanor. Ifall du inte mår som vanligt, eller har hjärtproblem, är det viktigt att du kollar läget med en läkare före du bastar. I allmänhet går det att konstatera att bastubadande är bra för dig så länge det känns bra. Samma regel gäller däremot inte då det är frågan om ledvärk som är relaterad till reumatism, eftersom smärtan ofta känns lindrigare i bastun, men kommer ofta tillbaka nästa dag och smärtan känns ännu starkare. Detta kan man försöka undvika genom att svalka sig ordentligt efter bastun.  

Vad är en passlig mängd bastu med tanke på hälsan?

Allt bastubad som inte känns bra eller som orsakar oönskade effekter efteråt bör undvikas. Men de som är vana vid att bada bastu kan utan problem göra det så ofta som varje dag. I studien som publicerades av Östra Finlands universitet, observerades de största hälsoeffekterna då deltagarna badade bastu fyra till sju gånger per vecka, cirka 20 minuter i taget. Källa

Jag har diagnostiserats med högt blodtryck. Är det fortfarande säkert för mig att bada bastu?

Värmen i bastun höjer pulsen och ökar mängden blod som pumpas, särskilt genom de ytliga blodkärlen. Dessutom expanderar blodkärlen, vilket sänker blodtrycket. Blodtryckssänkningen är tillfällig och varar i några timmar. Uppvärmningen av vävnaderna verkar frigöra ämnen som förbättrar artärernas och blodkärlens normala funktion. Ett Måttligt bastubadande kan anses vara säkert, men som med allt som rör hjärt- och kärlsystemet bör du alltid rådgöra med din läkare och kontrollera om det rekommenderas att du badar bastu. 

Lindrar bastubad astma?

Vissa människor som lider av astma känner att det är lättare för dem att andas i den fuktiga ångan, medan andra inte gör det. Det har ingen effekt på själva sjukdomen.

Torkar huden om jag bastar varje dag?

Nej, tvärtom är det bra för huden att bada bastu. Värmen i bastun ökar blodflödet i de ytliga blodkärlen, vilket transporterar byggmaterial till hudens celler och hjälper dem att regenereras och avlägsna slaggprodukter mer effektivt. Frisk och ren hud behåller fukten bättre och ökar elasticiteten. Källa

Går det att bota en förkylning genom att bada bastu?

Att vara förkyld och ha feber innebär att det finns virus i blodet. Till exempel rekommenderas inte träning när man är sjuk, eftersom ansträngning med virus i blodet kan orsaka en allvarlig infektion i hjärtat. Eftersom bastubadandets effekter på hjärtat är liknande som effekten av träning så rekommenderas heller inte bastubad vid förkylning. Täppt näsa eller halsont är trots allt inget hinder för att bada bastu. 

Hjälper bastubad mot sömnproblem?

I bastun kan pulsen öka upp till 150 slag per minut, vilket ofta leder till att man inte känner sig speciellt sömnig direkt efter att ha bastat. Men när kroppen börjar svalna frigörs det hormoner som gör det lättare att somna. Studier har också visat att sömnen kan vara djupare än vanligt efter bastubadande. Med att testa sig fram, hittar du de bastuvanor som passar dig allra bäst.  

Borde jag bada bastu efter att jag tränat?

Många idrottare har en uppfattning av att bastubad hjälper till att reducera mjölksyror som har lagrats i musklerna. Men i och med att värme leder blodflödet till de ytliga blodkärlen, det vill säga bort från musklerna och organen, är bastubad inte till nytta för musklerna på det sättet. Däremot bör du dra nytta av den stund du tillbringar i bastun genom att sträcka ut musklerna och göra rörelser som bibehåller ledernas rörlighet. Det har också visat sig att värmeterapi före träning kan minska muskelsmärtor som träningen orsakar. Källa

Läs mer om bastuns hälsofördelar

Hitta din närmaste återförsäljare

De bästa bastu- och spaupplevelserna väntar på dig.

Choose location and language

Available products depend on your location.