Hur väljer man rätt vedeldat bastuaggregat?

Ett vedeldat bastuaggregat är bastuns hjärta och blir en vacker del av bastuns inredning, utöver atmosfären som ångan skapar. När du väljer bastuaggregat måste du ta hänsyn till bastuns storlek och dess material. En bra tumregel är att räkna med att det krävs 1 kW värmeeffekt per kubikmeter i bastun, och effektbehovet ökar när bastun har glasytor eller ytor som lagrar värme. När du väljer ett vedeldat bastuaggregat behöver du tänka på bastuns storlek, hur aggregatet är avsett att användas, var det ska placeras, och förstås vad dina egna önskemål för bastun är. Finns det rinnande varmvatten till bastun, eller behövs det en varmvattenberedare med en vattentank för att det ska gå att tvätta sig i varmvatten? Placeringen av bastuaggregatet bestäms av hur det installeras och vad skyddsavståndet i bastun är. Det går att minska skyddsavståndet med hjälp av skyddande väggpaneler för aggregat. Sådana väggpaneler säljs separat.

Choose location and language

Available products depend on your location.