Tävlingsregler

Tävlingsarrangör
Harvia Finland Oy, härefter kallat Harvia.

Tävlingens start- och slutdatum
Du kan delta i tävlingen på Instagram från 15 september 2021 till 31 oktober 2021 genom att använda hashtaggen #experienceheat och visa hur du upplever läkning med värme.

Delta i tävlingen
Alla kan delta i tävlingen. För att delta krävs att du godkänner de här reglerna. Samma person kan delta i tävlingen flera gånger genom att publicera olika inlägg på Instagram och använda hashtaggen #experienceheat.

Tillkännagivande av vinnarna
Vinnarna tillkännages 1 november 2021 i Muurame i Finland. Bidrag som tas emot utanför tiden för deltagandet i tävlingen eller som på annat sätt strider mot de angivna instruktionerna kommer inte att beaktas.

Namnen på vinnarna i tävlingen kommer att publiceras på Harvias sociala medier efter dragningen. Vinnaren kommer att meddelas om vinsten personligen genom ett privat meddelande. Vinnaren måste registrera sig för att lösa in sitt pris senast sju dagar efter att vinnaren har offentliggjorts på sociala medier, oavsett om tävlingsarrangören har kunnat nå vinnaren genom det telefonnummer eller den e-postadress som vinnaren angav eller inte. Om vinnaren inte svarar på Harvias meddelande om vinsten inom sju dagar så kommer en ny vinnare att dras. Om försändelsen returneras på grund av ofullständig kontaktinformation så kommer vinsten inte att skickas igen. Om vinnaren inte kan eller vill ta emot priset kommer en ny vinnare av priset att dras omedelbart.

Pris
Ett (1) Harvian Cilindro XW 7,0 kW elektriskt bastuaggregat kommer att dras bland deltagarna (prisets värde är ca 770 €), samt två uppsättningar bastutillbehör. Om aggregatets modell inte passar i ditt land så kommer vi att leverera en lämplig modell till vinnaren.

Tävlingsarrangörens ansvar
Harvia begränsar sitt ansvar till vinstdragningen, och betalar skatt på priserna i enlighet med lagen och levererar priserna till vinnarna. Harvia ansvarar inte för skatter eller importtullar som eventuellt orsakas av att importera priset till vinnarnas land.

Ändring av reglerna
Arrangören av tävlingen har rätt att när som helst ändra dessa tävlingsregler.

Tävlingens publicitet
Genom att delta i tävlingen ger deltagaren rätten till tävlingens arrangör att publicera deltagarens namn/användarnamn och hens publicerade deltagande bidrag på Harvias sociala medier utan deltagarens separata samtycke eller ersättning.

Principer för databehandling
Dataskyddsförklaring i enlighet med sektion 10 och 24 i Personal Data Act (523/1999) / Harvias personuppgiftsregister.

#healingwithheat

Hur känns läkande värme? Titta på videon och delta i tävlingen. Du har en chans att vinna ett helt nytt Harvia Cilindro XW-aggregat på 7,0 kW!

Choose location and language

Available products depend on your location.