Harvia MyHarvia Application
 • Harvia MyHarvia Application
 • Harvia Xenio WiFi control panel
 • Harvia Xenio WiFi Control Panel
 • Harvia MyHarvia Mobile Functions
 • Harvia Xenio WiFi Control Panel

Styrenhet tillbehör | Xenio

Styrenhet Harvia Xenio-fjärrkontrollsats

Den moderna och snygga Harvia Xenio WiFi är en kontrollpanel för bastu med upplysta knappar och en dörrsensor som kan styras med en mobil enhet. Kontrollpanelen kan anslutas till ett trådlöst nätverk. Mobilappen MyHarvia gör att du kan fjärrstyra av funktioner på kontrollpanelen, till exempel temperatur och luftfuktighet, belysning och ventilation, temperaturkalibrering, minnesfunktion vid strömavbrott, tidsinställd start och användning av veckotimern. Funktionerna varierar beroende på vilka enheter som är anslutna till systemet. Harvia Xenio WiFi möjliggör en mängd olika installationsalternativ och kan även installeras i efterhand. Vi rekommenderar att du placerar kontrollpanelen nära bastudörren på väggen eller inbäddad i väggen. Din bastuupplevelse blir säkrare och mer avslappnad tack vare kontrollpanelens inbyggda säkerhetsfunktion vid fjärrstart som till exempel märker om bastudörren har lämnats öppen eller om någon befinner sig i bastun. Kontrollpanelen är tydlig och gör det enkelt att styra bastun. Du kan starta bastun och justera temperaturen med knapparna på kontrollpanelen. De upplysta knapparna på skärmen gör den enkel att använda även i svagt ljus. Följ bastuns status med mobilappen MyHarvia, eller på kontrollpanelens digitala display. Dörrsensorn för bastuns status för fjärrstart kan aktiveras direkt från kontrollpanelen.

Artikelnummer Harvia
CX001WIFI
Certifikat
CE 
EAC 
 
xenio_wifi

Kontrollpanel med mobil styrning

 • Bastuugnens styrpanel kommer med en dörrsensor som kan fjärrstyras med MyHarvia-appen. Kompatibel med XE-modellernas bastuugnar och Xenio-styrenheterna CX170 (2020) och CX110C (2020).
 • Upplev trådlös bekvämlighet! Styrpanelen kan anslutas till ett lokalt WiFi-nätverk, och funktionerna kan styras med appen MyHarvia. Kräver en lokal WiFi-anslutning och MyHarvia-appen för att fungera.
 • Inbyggd dörrsensorfunktion möjliggör säker fjärrstart (SFS-EN 60335-1 och 60 335-2-53). Bastun kan fjärrstartas när statusen är säker, och fjärrstarten avbryts om dörren öppnas.
 • Appen MyHarvia kan användas för att styra olika funktioner, t.ex. att börja värma aggregatet, ställa in temperaturen och luftfuktigheten, anpassa belysningen och ventilationen, fungera som minnesfunktion vid strömavbrott, samt ange tidsinställd start och användning av veckotimern.
 • Funktionerna gör det lättare att använda bastun dagligen och ger dig många nya möjligheter. Du kan till exempel komma in i en fullt uppvärmd bastu och följa bastuns funktioner på din telefon.
 • Lätt att installera i efterhand för att ersätta en basmodell av en Xenio-kontrollpanel.
 • Styrning av olika typer av säkerhetsutrustning, till exempel dörrsensor och säkerhetsbrytare.
 • Modern styrning som kan uppdateras. Xenio WiFi-styrpanelen kan uppdateras genom appen MyHarvia, vilket ger dig tillgång till de senaste funktionerna.
Phone App

Sauna at your fingertips

Remote access to your sauna anytime, from anywhere.

Andra produkter du kanske är intresserad av

Produktersättning

Du kanske också är intresserad av


Choose location and language

Available products depend on your location.