Harvia Glow corner

Elaggregat manuellt | Glow Corner

Bastuaggregat Harvia Glow Corner TRC90 9 kW Steel

Pelaraggregatet Harvia Glow är utformat för att uppfylla även den mest krävande bastuinredarens behov. Välj den höga Glow i pelarmodell eller Glow Corner, som placeras i ett hörn, som blickfång i din bastuinredning. Vid sidan av sina estetiska kvaliteter erbjuder Glow-aggregaten även en angenäm bastuupplevelse: den stora stenvolymen möjliggör mjuka och behagliga bad. Aggregatets ytterhölje lämnar mycket stenyta synlig, och du kan reglera badets intensitet genom att rikta vattnet direkt mot stenytan eller mot aggregatets sida. Glow-aggregatet har tydliga och användarvänliga reglage, som är placerade nedtill på aggregatet. Aggregatet är försett med manuellt tidsur och värmereglage. Aggregatet är okomplicerat och enkelt att använda. Givarna är integrerade i aggregatet och garanterar en trygg funktion Termostatens funktion påverkas inte av hur stenarna är staplade, och funktionen är stabil även efter långvarig användning. Glows termostat reagerar också snabbt när stenarna svalnar, och aktiverar snabbt värmeelementen så att stenarna hinner värmas upp till nästa bad.

Artikelnummer Harvia
HTRC900400
Typkod
TRC90
Certifikat
CE 
EAC 
Room volume
8 
-
14 

Kompakt, hörninstallerat pelaraggregat

  • Hörnmonterat, kronliknande pelaraggregat
  • Passar i ett litet utrymme
  • Gott om synlig stenyta
  • Lättanvända kopplingar på aggregatets framsida

Andra produkter du kanske är intresserad av

Kompatibla produkter

Du kanske också är intresserad av


Choose location and language

Available products depend on your location.