Harvia Logo
Harvia Protective Sheath WL575

Tillbehör för vedeldat aggregat | Linear

Skyddsvägg Harvia H22, heltäckande, svart

WL575 är designad och godkänd för Harvias vedeldade bastuugnar (Harvia 22/Linear 22). Skyddsväggen minskar säkerhetsavståndet till brännbara material – i praktiken ryms bastuugnen i ett mindre utrymme. Skyddsväggen fästs direkt på ugnen och den följer ugnens form. Eftersom Harvias skyddsväggar designas specifikt för varje ugnsmodell, uppstår inga kompromisser i design eller säkerhet. Skyddsväggen finns som heltäckande eller som skydd för en valfri sida. Skyddsväggarna är tillverkade i svartmålad stål. Tillsammans med skyddsväggen rekommenderar vi golvskyddsplåten WL100.

Artikelnummer Harvia
WL575
Certifikat
Room volume
-