Harvia Protective Sheath WL800

Tillbehör för vedeldat aggregat | PRO

Skyddsvägg Harvia Pro 36

Skyddsväggen minskar säkerhetsavståndet till brännbara material – i praktiken ryms bastuugnen i ett mindre utrymme. Skyddsväggarna är designade specifikt för varje bastuugnsmodell.

Artikelnummer Harvia
WL800
Certifikat
 

    Choose location and language

    Available products depend on your location.