Harvia Logo
woman watching sunset in nature

Hållbarhet

Hållbarhet är en del av vår vardag

Vi har utvecklat vår verksamhet, våra produkter och våra lösningar på ett hållbart sätt i 70 år. Under den här tiden har Harvia vuxit från en traditionell bastu- och aggregattillverkare till en ledande aktör på den internationella bastu- och spamarknaden.

Vi har sammanfattat vårt ansvar inom fyra områden:

– produktionens miljöpåverkan

– personal

– produkter och

– en ansvarsfull uppförandekod

Den största påverkan som vår verksamhet har på miljön, människor och samhället kommer från vår primära produktion av råmaterial och andra material som används i produktionen, våra egna produktionsfaciliteter, vår verksamhet som arbetsgivare och användningen av våra produkter. För att tillverka aggregat och bastur krävs stål, elektronik och elektriska komponenter samt trä. Dessutom producerar vi stenar, glas och stora volymer av andra material som krävs för produktionen.

Vi vill erbjuda våra kunder runtom i världen en avkopplande upplevelse och hälsofördelarna med bastubad.

Återförsäljare