Harvia Logo
man assembling sauna stones to heater

Att byta bastustenar gör att bastun värms upp snabbare, vilket sparar energi och tid

När du är i bastun, har du någonsin tänkt på vilken effekt bastustenarna har på bastun, eller på bastuns energiförbrukning? Bastustenarna har en central roll i varje bastubad, och när de hålls i gott skick så värms bastun upp snabbare, hela bastuupplevelsen blir bättre, och det går åt mindre energi. Av den anledningen är det viktigt att varje år se till att stenarna är i gott skick och ligger på rätt sätt i aggregatet.

Close-up of vulcanite Harvia sauna stones

Kom ihåg att underhålla ditt elektriska aggregat årligen

Precis som en bil, oavsett om det är Porsche eller en Opel, så behöver bastuaggregatet också årligt underhåll för att vara säkert att använda. Om aggregatet ser ut att vara i gott skick utvändigt så ska du ändå komma ihåg att även kontrollera bastustenarnas skick regelbundet. Samtidigt kan du kontrollera att aggregatets värmeelement fungerar korrekt. Bastustenar som är i dåligt skick och har börjat falla sönder kan skada aggregatets värmeelement, och då måste aggregatet repareras av en fackman, eller i värsta fall ersättas. Om bastustenarna ligger för hårt packade i aggregatets stenutrymme så blockerar de luftcirkulationen, vilket gör att aggregatet behöver mer tid och energi för att värma bastun. 

Om bastustenarna är i gott skick så behöver de inte bytas ut, utan ska läggas tillbaka i aggregatet tillräckligt löst för att luften ska kunna cirkulera ordentligt i aggregatet. Då värms bastun upp snabbare och aggregatet använder mindre energi för att värma upp bastun. Genom att stapla om bastustenarna säkerställer du också att bastustenarna inte ligger för tung mot aggregatets värmeelement. 

När bastun nått önskad temperatur är det stora skillnader i bastubadets energieffektivitet – det avgörs av stenarnas skick och hur de staplas i aggregatet

Vårt test gjordes i en bastu på 10 kubikmeter, utrustad med ett Harvia Cilindro PC70E-aggregat på 7 kW. Vi testade både nya och gamla bastustenar, både löst lagda * och tätt staplade, i aggregatet.  De löst lagda stenarna krävde 80 kilo stenar, och de tätt lagda staplarna krävde 90 kilo stenar. 

I testet blev skillnaderna störst i bastuns temperatur med aggregatet med löst lagda stenar. Luftcirkulationen var bättre i aggregatet med löst lagda stenar, så att mer luft kunde röra sig från aggregatet in i basturummet och värma upp det snabbare. Och när aggregatet värmdes upp med nya, löst lagda stenar nådde aggregatet värmeelement maximalt 580 °C. Med de gamla, tätt staplade stenarna nådde värmeelementen upp till 680 °C. Värmeelementen med löst lagda gamla stenar gav en maximal temperatur på 640 °C. De här temperaturskillnaderna tyder på att löst lagda bastustenar förlänger livslängden på elaggregatets värmeelement eftersom de inte kräver så höga temperaturer. 

Efter en timmes mätning var det en temperaturskillnad på cirka 10 °C mellan de nya tätt lagda och löst lagda stenarna, i ett basturum med en storlek på 10 kubikmeter. Med de nya och tätt lagda bastustenarna var bastutemperaturen runt 60 °C, och med de nya och löst lagda bastustenarna var bastutemperaturen runt 70 °C, efter en timme. 

Som sammanfattning av resultaten kan konstateras att man förbättrar aggregatets funktion och förhindrar för tidiga skador på värmeelementen genom att byta och stapla om bastustenarna. Elaggregatets förbättrade uppvärmningskapacitet innebär mindre energiförbrukning. 

*Den lösa placeringen som utförs i testet syftar till att stenarna lades i aggregatet enligt instruktionerna. Staplingen gjordes utan överdrivet noggrann placering av stenarna.

Man piling sauna stones into the heater

Enkla tips för den årliga inspektionen av bastustenarna

- Kontrollera om det ligger stenflisor under värmaren. Om det ligger flisor på golvet så bör stenarnas skick inspekteras. 
- Kontrollera bastustenarnas skick genom att knacka två stenar mot varandra. Om stenarna går sönder eller missfärgas så är det dags att byta ut dem mot nya, 
- Tvätta bastustenar som är nya eller i gott skick så att de är fria från stendamm, och lägg dem tillräckligt löst i aggregatet. 

olivine diabase sauna heater stones

Bastustenar för olika ändamål

Det finns flera olika typer av bastustenar på marknaden som passar för lite olika ändamål. Den mest traditionella typen av bastusten är olivindiabas, som lämpar sig för alla typer av bastuaggregat. Strukturen hos olivindiabas gör att stenen tål kraftiga temperaturförändringar och har utmärkt värmelagringskapacitet och värmeledningsförmåga. Traditionella bastustenar finns i två olika storlekar, så kolla alltid vad som är rätt storlek på bastustenar för ditt aggregat, enligt tillverkarens rekommendationer. 

Bastustenar av vulkanit

Precis som olivindiabas så är vulkanit en hård och hållbar naturlig bastusten som inte skiljer sig mycket från den traditionella bastustenen. Det speciella med vulkanitstenar är deras färg, som är väldigt mörk, och när stenarna är våta så blänker de nästan i svart. Vulkanitstenar passar alla aggregat, och de finns i två olika storlekar, precis som de traditionella bastustenarna.  

heat treated elite sauna stones

Bastustenarna Elite Pro Heavy Duty

Bastustenarna Elite Pro Heavy Duty är specialgjorda av finsk olivindiabas av högsta kvalitet som har värmebehandlats vid cirka 1000 °C. Tack vare värmebehandlingen är de här bastustenarna perfekta för bastur som används mycket. Värmebehandlingen förändrar stenarnas mikroporer så att de lagrar vatten och ger fuktiga bastubad varje gång. Livslängden för Elite-stenarna är många gånger längre än för de traditionella bastustenarna. 

Rundade bastustenar

Rundad olivindiabas är en vacker sten som ger mycket mjuka och behagliga bastubad, eftersom vattnet rinner från de översta stenarna till de nedre stenarna. Med aggregat som har ett litet stenutrymme rekommenderas att man använder de runda stenarna till det översta lagret med traditionella stenar av samma storlek. Det utökar området som förångar vatten till djupare ner i stenutrymmet.  

white decorative sauna stones

Dekorativa bastustenar

De dekorativa bastustenarna är, som namnet antyder, tänkta som dekoration för bastuaggregatets övre del. Dekorativa stenar finns i vit och röd granit. Högst en låda med dekorativa stenar läggs löst som aggregatets översta stenlager. De dekorativa stenarnas får inte ha kontakt med elaggregatets värmeelement. 

Läs mer