man assembling sauna stones to heater

Att byta bastustenar gör att bastun värms upp snabbare, vilket sparar energi och tid

När du är i bastun, har du någonsin tänkt på vilken effekt bastustenarna har på bastun, eller på bastuns energiförbrukning? Bastustenarna har en central roll i varje bastubad, och när de hålls i gott skick så värms bastun upp snabbare, hela bastuupplevelsen blir bättre, och det går åt mindre energi. Av den anledningen är det viktigt att varje år se till att stenarna är i gott skick och ligger på rätt sätt i aggregatet.

Choose location and language

Available products depend on your location.