Harvia Logo

Harvia använder hållbart producerat trä i sin bastuproduktion

harvia sauna factory man building wall panel

Harvia har ett giltigt PEFC COC-certifikatnummer (Harvia Finland TT-PEFC-COC183 & Velha TT-PEFC-COC184) som bevis på företagets engagemang för inköp av hållbart trä.

Företagets PEFC Chain of Custody-system för leveranskedjan granskas årligen av ett internationellt ackrediterat certifieringsorgan från tredje part. Vid kontrollen granskas förfarandena för upphandling av trämaterial mot PEFC:s standardkrav för leveranskedjan.

Domo Wellness Romania SRL har ett giltigt FSC 100% certifikatnummer (FSC-STD-40-004 V3-0) som bevis för företagets engagemang för hållbart inköp av trämaterial.

Woman by a lake watching sunset and holding her hair

Miljöaspekter har varit ett viktigt fokusområde på Harvia under flera år. De beaktas i alla processer, från design till produktion, logistik, användning och återvinning. Vi har en miljöpolicy som är baserad på ISO 14001-standarden, och all vår verksamhet hanteras och utvecklas i enlighet med den policyn. Miljöpolicyn säkerställer att Harvia aktivt undersöker och minskar den ekologiska effekten av dess processer, produkter och tjänster.