Harvia Logo

Tips för energieffektiv och hållbar användning av ett elektriskt aggregat
Hur man använder ett elektriskt aggregat på ett effektivt och hållbart sätt

Det finns några saker man kan göra med hänsyn till energieffektivitet och hållbarhet när man njuter av bastuns läkande värme. Läs vidare för att se vad du kan göra för att ditt elektriska aggregat ska vara så energieffektivt som möjligt när du badar bastu.

Bra underhåll av aggregatet är avgörande

Eftersom aggregatet är hjärtat i din bastu och har till uppgift att skapa själva värmen så är det viktigt att ta väl hand om det. Generellt sett är aggregat lätta att underhålla, men vissa saker är bra att tänka på. Bastustenarna bör kontrolleras och bytas med jämna mellanrum. Välskötta stenar som är staplade på rätt sätt gör att bastun värms upp snabbt, håller en jämn temperatur och skyddar värmeelementen. Stenarna bör läggas om en gång om året, och utslitna stenar bör ersättas med nya för att säkerställa den bästa och mest energieffektiva bastuupplevelsen.

När du lägger om stenarna ska du även kontrollera värmeelementen. Om de ser skadade ut eller är böjda så kan det vara läge att byta dem för att säkerställa bästa möjliga energieffektivitet. Stenarna bör staplas jämnt och glest för att ge plats åt luft mellan stenarna.

Läs mer om Harvias bastustenar här.

Värm upp bastun ordentligt och gå in i den så fort den är klar

Det är viktigt att låta bastun värmas upp ordentligt och låta den nå önskad temperatur innan man går in eller öser vatten över stenarna. Om du behöver ösa mycket vatten över stenarna för att bastun ska bli tillräckligt varm så har den inte värmts upp tillräckligt. Det kan leda till att aggregatets livslängd förkortas på grund av överskottsvatten i aggregatet.

Det är lika viktigt att inte låta bastun stå på när den inte används, eftersom det leder till onödiga energikostnader. Ett bra sätt att hålla ner energiförbrukningen är att värma bastun direkt för hela familjen och sätta sig i bastun så fort den är klar.

Här kommer MyHarvia-appen väl till pass! Med appen kan du se till så att bastun är redo när du vill och följa hur den värms upp. På så sätt kan du ha den klar när du kommer hem från dina äventyr och behöver inte vänta eller sitta i en kall bastu.

Läs mer om MyHarvia här.

Läkande effekt redan efter 15–20 minuter

När det gäller bastuns olika möjliga hälsofördelar räcker det med 15–20 minuter för att de ska börja få effekt. På den tiden har du dessutom hunnit bli behagligt varm.

För att hålla bastubadet så energieffektivt som möjligt ska man avstå från att öppna dörrar eller fönster för ofta, eftersom det släpper ut mycket värme på en gång. Om bastun har en torkventil bör den vara stängd när bastun används.

Justera temperaturen i bastun

Ett enkelt sätt att minska energiförbrukningen är att sänka bastutemperaturen något. Generellt sett får man ett bra bastubad vid ungefär 70 °C.

Värmen som genereras när bastun värms upp stannar i de flesta fall kvar inne i byggnaden. Om du använder ventilation med värmeåtervinning eller har frånluft med värmepumpsteknik så stannar det mesta av värmen kvar för att användas till uppvärmning av byggnaden.

Låt bastun torka efteråt

Mot slutet av ditt bastubad ska du se till att aggregatet fortfarande är tillräckligt varmt för att värmen ska torka bastun. Detta förhindrar att det byggs upp fukt i bastun. Aggregat med en stor mängd stenar kan stängas av innan du är klar med bastubadet eftersom stenarna håller kvar tillräckligt med värme för att torka rummet. För mindre aggregat är det lämpligt att låta aggregatet vara på tills du är klar med att ösa vatten på stenarna. Du kan fortfarande njuta av värmen efter det, men avstå från att ösa på vatten efter att aggregatets stängts av för att undvika överflödigt vatten och fukt i aggregatet och bastun.

Läs mer om energiförbrukning