Harvia Logo

Hoppa på den infraröda vågen
– allt du behöver veta om den värmande sensationen!

Infraröd bastu, infraröda rum, infraröda kabiner ... den är känd under många namn. Den ökande trenden med infraröd värme i bastun är fortfarande en obekant upplevelse för många. Även om infraröd bastu tekniskt sett inte är bastu i traditionell mening så har begreppet normaliserats i vårt dagliga tal och används nu ofta. I den här korta texten hjälper vi dig att bekanta dig med grunderna och fördelarna med infraröd bastu.

Till att börja med – vad är egentligen infrarött?

Infraröd teknik använder paneler som värmer upp rummet till cirka 60 °C. De här panelerna använder infraröda element för att stråla värme med olika våglängder, beroende på kategorin av infrarött: kortvågig, medellång eller långvågig. Den här värmen kan tränga in djupare i huden än bara uppvärmd luft, vilket får användarna att svettas intensivare i lägre temperatur än i en traditionell bastu (1). Infraröd värme liknar uppvärmningseffekten från solljus, men utan de skadliga UV-strålarna.

Varför välja infrarött?

Infraröd värme har samma hälsofördelar som den traditionella bastun. Det kan till exempel minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar (2) och hjälpa musklerna att återhämta sig och slappna av (3). Förutom de här fysiologiska effekterna har bastubad också positiva psykologiska effekter, som utsöndring av endorfiner och förbättrad sömnkvalitet (4).

En annan fördel med infraröd värme är användarvänligheten. Slå bara på strömmen så värms panelerna upp och är redo för användning nästan omedelbart. Och eftersom rum som värms upp av infraröd värme är torra så kan du dessutom läsa en bok eller lyssna på musik medan du njuter av en infraröd upplevelse, utan att behöva oroa dig för att förstöra din bok eller ljudenhet.

Vem passar infrarött för?

Infraröd värme är säkert och lämpar sig för alla som värdesätter effektivitet och djup muskelavslappning. Vi rekommenderar särskilt infrarött till personer som lever ett hektiskt liv och uppskattar snabbheten och bekvämligheten med infraröda lösningar. De som har ont om utrymme kan dra nytta av infraröda lösningar eftersom vår infraröda kabin Harvia Radiant bara behöver en kvadratmeter golvyta för att kunna installeras. Dessutom krävs inget särskilt bygglov eller vattentätning för att sätta upp en infraröd kabin i en lägenhet, vilket gör processen problemfri.

De lägre temperaturerna som infraröd värme ger jämfört med elektriska eller vedeldade aggregat kan också vara mer lämpliga för personer som har problem med kärlsystemet. En lättare belastning på kroppen resulterar vanligtvis i lägre puls jämfört med traditionella former av bastubad (3).

Harvias infraröda lösningar

Alla våra bastudesigner finns också med infrarött. De infraröda panelerna är lätta att installera i en redan befintlig bastukabin och är lätta att styra. Du kan också välja att kombinera fördelarna med både ett traditionellt bastuaggregat och infraröd teknik genom att välja en multibastu som har det bästa av två världar.

Referenser

  1. Beever, R. (2009). Far-infrared saunas for treatment of cardiovascular risk factors: summary of published evidence. Canadian family physician, 55 (7), 691–696.

  2. Laukkanen, T., Khan, H., Zaccardi, F., & Laukkanen, J.A. (2015). Association between sauna bathing and fatal cardiovascular and all-cause mortality events. JAMA internal medicine, 175(4), 542–548.

  3. Mero, A., Tornberg, J., Mäntykoski, M., & Puurtinen, R. (2015). Effects of far-infrared sauna bathing on recovery from strength and endurance training sessions in men. Springerplus4(1), 1–7.

  4. Hussain, J., & Cohen, M. (2018). Clinical effects of regular dry sauna bathing: a systematic review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine2018.