Harvia Logo

En säker bastu kan också vara en mysig bastu

Bastun har förändrats från en plats där man blir ren till en plats som är till för hälsan, där man kan koppla av och njuta. Säkerhet är särskilt viktigt för barnfamiljer. Små barn njuter ofta av värmen i bastun, precis som vuxna, men barn är sällan bekväma med att sitta stilla under längre tid. Det är bra att ha skyddsräcken i bastun för att undvika olyckor som skulle kunna uppstå på grund av att ett barn fortfarande har lite osäkra steg.

När man designar en bastu är det viktigt att ta hänsyn till olika användare – från barn till äldre. Det är viktigt att se till att det är säkert att röra sig i bastun. Även tillräcklig belysning är viktigt.

Arto Harvia, produktgruppchef på Harvia

För att förhindra oavsiktlig start, kan aggregatet indikera att det är tänt, till exempel med lampor. Start av aggregatet förhindras av en barnspärr, eller så är aggregatets kontrollpanel placerad utom räckhåll för barn.

Bastun måste underhållas på samma sätt som andra system hemma. Aggregatet och bastulavarna måste underhållas regelbundet. Bastun är gjord för att fungera som en bastu, inte som ett förråd. Bastu är också en helt fel plats att torka kläder, handdukar och andra textilier. Ett klädstreck av nylon som har hängts över aggregatet töjer sig i en varm bastu och risken för brand är garanterad, påminner Harvia.

Ett ordentligt och väl installerat skyddsräcke är en säker och snygg del av bastun. Skyddsräckets eleganta och strömlinjeformade design passar väl in i samtida bastutrender. Dessutom ger skyddsräcket stil till bastun och binder aggregatet till dess avsedda plats.

Bastun startas med den mobila enheten

Antalet fjärrstartare av elektriska aggregat har ökat både i hem och stugor. Korrekt installerade fjärrstartare värmer inte bastun utan en föregående bekräftelse där fjärrstartaren har satts i standbyläge. Den som slår på aggregatet ansvarar för uppvärmningen av bastun, även om hen inte är närvarande. Därför förhindrar dörrsensorn att aggregatet startar om dörren öppnas efter kontrollen.

Harvias dörrsensorer tillsammans med en kompatibel styrenhet fjärrstartar elaggregatet och styr bastuns andra funktioner på ett säkert sätt. Säkerhet är en nyckelfaktor i alla Harvia-produkter, till exempel nya Harvia Cilindro och väggaggregaten.

Harvia har expanderat från tillverkare av aggregat till en heltäckande skapare av bastu- och spaupplevelser. Harvia tillhandahåller allt du behöver för en bastu, inklusive utformningen av din drömbastu.

Du kanske också är intresserad av