Fördelarna med bastubad för din mentala hälsa

Vi badar bastu av många olika anledningar. Vissa av oss gör det för att öka återhämtningen efter ett träningspass, för att vårda huden eller till och med för att förbättra sömnkvaliteten. Många av oss badar naturligtvis bastu för att det får oss att slappna av, både fysiskt och mentalt. Vetenskaplig forskning har visat att bastubadet är bra för vår fysiska hälsa, men vad säger forskningen om hur bastubadet kan hjälpa vår mentala hälsa? Läs vidare för att få reda på mer.

Tvingar fram en paus från digital teknik

Vetenskaplig forskning har visat att ju mer tid vi ägnar åt att vara uppkopplade via digital teknik desto större är risken att vi drabbas av psykiska störningar som depression och ångest. Dessutom kan digital teknik vara beroendeframkallande och detta beroende ökar, särskilt bland yngre generationer.

Studier visar att regelbunden ”avgiftning” från digital teknik kan leda till en bättre balans mellan arbete och fritid, bättre relationer mellan människor och bättre mental hälsa överlag.

Det rekommenderas inte att ta med sig elektronisk utrustning in i en traditionell bastu, eftersom bastuns värme och fuktighet kan skada utrustningen. Därför tvingar bastun fram en paus från den digitala tekniken och främjar både fysisk och mental avkoppling.

Fri från distraktioner och/eller stress som orsakas av användning av digital teknik kan du koppla av helt i bastun. Den lugna och tysta miljön i bastun kan hjälpa dig att lugna ditt sinne och bidra till mental, såväl som fysisk, avslappning.

Källa: Cash et al., 2012; Hollis et al., 2020; Lebni et al., 2020; Mirbabaie et al., 2020; Khoshakhlagh et al., 2012; Murali et al., 2010; Sevelko et al, 2018; Thomée et al., 2007

Främjar kontakt med andra

När vi badar bastu får vi inte ta med oss några elektroniska enheter, så som mobiltelefoner. Förutom att det tvingar fram en digital ”avgiftning” innebär det också att vi kan ägna hela vår uppmärksamhet åt andra i bastun.

Vetenskaplig forskning visar att sociala kontakter med andra minskar risken för depression och ångest samt främjar positiv sinnesstämning och självkänslan. Dessutom har det visat sig att personliga kontakter är mer gynnsamma för vår mentala hälsa än virtuella kontakter.

Globalt sett är bastur sociala platser. Företag kan erbjuda bastuträffar där kollegorna kan koppla av, prata och lära känna varandra i bastun. Vänner kan välja att träffas för ett gemensamt bastubad istället för att träffas för att ta en drink.

Den oavbrutna, fridfulla miljön i bastun ger möjlighet till meningsfulla kontakter med andra. Att bada bastu tillsammans med andra kan därför förbättra vår mentala hälsa. 

Källor: Newman et al., 2020; Rouxel et al., 2023; Santini et al., 2020; Skałacka et al., 2021; Small et al., 2011

Främjar bättre sömn

Dålig sömn är förknippad med många negativa effekter, t.ex. fetma, diabetes, depression och ångest.

För lite sömn, avbruten sömn och/eller dålig sömn kan, förutom att vi känner oss utmattade, bidra till att vi rör oss mindre, blir nedstämda och får svårt att koncentrera oss. 

Bastubadet förbättrar sömnkvaliteten på olika sätt. För det första slappnar spända och ömma muskler, som orsakar smärta, av i bastuvärmen. Genom att lindra smärtan gör bastubadet att vi kan sova bättre utan att bli störda av obehag. Den förbättrade sömnen kan också ha en positiv effekt på smärtor: bättre sömnkvalitet är kopplat till en högre smärttröskel. Därför är det mindre sannolikt att du upplever smärta även mellan bastubaden.

Genom att sova bättre är det mer sannolikt att vi känner oss positiva under dagen och deltar i aktiviteter som ökar vårt mentala välbefinnande, så som motion och socialt umgänge med andra.

Källor: Duraccio et al., 2020; Fatima et al., 2016; Gangwisch et al., 2007; Haack et al., 2020; Hakki et al., 2005; O’Leary et al., 2016; Paunio et al., 2015; Rahe et al., 2015

Varför badar vi bastu?

Sommaren 2023 publicerade vi en omröstning på Harvias Instagram-kanal där vi frågade folk varför de bastar. 64 procent av de som röstade sa att de bastar för att förbättra sin mentala hälsa, jämfört med 36 procent som sa att de bastar för att förbättra sin fysiska hälsa.

Bastubadet är en växande friskvårdsaktivitet runt om i världen, eftersom fler och fler människor börjar bada bastu regelbundet. Harvia erbjuder flera olika bastualternativ för alla behov, inklusive badrums- och utomhusbastur. Du kan se hela utbudet av Harvias produkter via den här länken.

Choose location and language

Available products depend on your location.