Harvia Logo

Hälsofördelarna med ångbastu

Ångbad är en metod som har funnits länge, där ånga används för att uppnå avslappning och förbättra allmänhälsan. Denna terapeutiska metod, från ångduschar till turkiska bad (hamam), älskas av människor världen över för dess positiva påverkan på både kropp och sinne. Ångbad främjar hjärt- och kärlhälsan, ger avslappning och förbättrar hudens hälsa. I den här artikeln tittar vi närmare på några av de största fördelarna med ångbad och hur ångbad kan påverka din hälsa positivt.

Förbättrar hjärt- och kärlhälsan

Studier har visat att exponering för värme (till exempel i ångbastu eller ångdusch) kan förbättra hjärt- och kärlhälsan avsevärt genom att öka blodflödet och minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Den varma ångan får blodkärlen att vidgas, vilket ökar blodflödet i hela kroppen. Den förbättrade cirkulationen förbättrar tillförseln av syre och viktiga näringsämnen till celler, vävnader och organ, vilket i sin tur ger bättre allmänhälsa.

Dessutom har det visat sig att blodtrycket sjunker vid exponering för värme, och detta är mycket viktigt eftersom högt blodtryck är en stor riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Den behagliga värmen och ångans fuktighet bidrar till att blodkärlen slappnar av, vilket minskar belastningen på hjärtat och sänker blodtrycket.

Dessutom främjar värmen från ångbehandlingen avgivning av kväveoxid, en molekyl som är mycket viktig för reglering av blodtryck och hjärt- och kärlhälsa. Kväveoxid vidgar blodkärlen, förbättrar blodflödet och förhindrar att blodproppar bildas. Tack vare det minskas risken för

Källor: Coşkun et al., 2014; Kunutsor et al., 2018; Laukkanen et al., 2015; Laukkanen et al., 2018; Pandiaraja et al., 2018

Lindrar andningsbesvär

Forskning har visat att ångbehandling kan vara en effektiv naturlig behandling mot en flera typer av andningsbesvär. I hundratals år har ånga använts för att lindra täppthet, luftrörskatarr, bihåleinflammation och andra andningsbesvär. Ett av de sätt på vilka inandning av ånga kan underlätta andningsbesvär är genom att lösa upp slem. På så sätt kan täpptheten lindras och andningen underlättas.

Den fuktiga värmen lindrar också inflammerade näsgångar, vilket kan minska symtomen vid allergier och andra andningssjukdomar.

Källor: Chowdhury et al., 2022; Lenglet et al., 2012; Tungsukruthai et al., 2018; Vathanophas, 2021

Lindrar hudproblem

Ångbad är ett naturligt och effektivt sätt att förbättra hudens hälsa och lindra olika hudproblem. Ångbastun är en fuktig och varm miljö som främjar svettning.

Svett transporterar fukt till hudytan, vilket är särskilt positivt för personer med torr hud. Svett avlägsnar också smuts och olja som ansamlats på huden. På så sätt rengörs huden samtidigt som akne och andra hudproblem förebyggs.

Den varma, fuktiga miljön i en ångdusch eller ångbastu ökar blodflödet till huden, vilket främjar kollagenproduktionen (kollagen är ett protein som ger huden dess elasticitet). Genom att främja kollagenproduktionen kan ångbehandling förbättra hudens allmäntillstånd.

Källor: Baker, 2019; Laukkanen et al., 2018

Smärtlindrande

I ångbad får hela kroppen vistas i en varm miljö. Denna lugnande och fuktiga värme har visat sig kunna lindra smärta.

Dåligt blodflöde orsakar muskelstelhet, kramper och smärta. Men med värme kan blodcirkulationen förbättras. Den förbättrade cirkulationen reducerar de muskelanspänningar och den smärta som är förknippade med dåligt blodflöde.

Ångbehandling ger också avslappning som bidrar till smärtlindring. Den lugnande och avstressande påverkan från ångbehandling kan lindra spänningar och eventuell oro, som annars kan ge smärta och obehag.

Källor: Elvin et al., 2006; Groeneweg, 2009; Hussain et al., 2019; Khamwong et al., 2015; Matsumoto et al., 2011

Främjar avslappning

Ångduschar, ångrum och ångbastur är lugna och rofyllda miljöer där du får en chans att reflektera över livet – helt bortkopplad från det stressande tekniksamhället.

Ångans lugnande värme mjukar upp spända muskler och löser upp spänningar. Ångbehandling lindrar fysiska stressfaktorer och underlättar djupavslappning, vilket gör att du varvar ned och stressar av. </p><p>Dessutom har forskning visat att den milda värme som genereras av ångan kan aktivera en signal i hjärnan som minskar eventuella depressionssymptom och påverkan känslan av välbefinnande positivt.

Källä: Janssen et al., 2016

Harvia Nova ångduschkabin

För mer information om ångduschkabin Harvia Nova

Läkande värme

För mer information om fördelarna med värmeterapi