Hälsofördelarna med kylterapi

Vinterbad, kalla dopp och användning av is på vissa delar av kroppen är alla former av kylterapi. Att regelbundet exponera kroppen för kallt vatten under korta perioder har flera fördelar för den fysiska och psykiska hälsan.

Allt fler människor letar efter naturliga sätt att förbättra sin hälsa, balansera sin sinnesstämning samt hantera vardagens stress, och kallbad har blivit alltmer populärt. Forskare har tagit fasta på detta och det finns nu flera vetenskapliga studier som visar de många hälsofördelarna med kallbad.

Läs vidare för att få veta mer om fördelarna med kallbad.

Snabbare återhämtning

Forskning har visat att återhämtningen efter träning sker snabbare om den kombineras med kallbad. Kallt vatten minskar den inflammation i musklerna som orsakas av träning. Detta beror på kärlsammandragning. Kallt vatten drar ihop blodkärlen för att minska värmeförlusten från kroppens kärna.

Muskelinflammation efter träning uppstår när kroppen ökar blodflödet till de påverkade musklerna. Bad i kallt vatten minskar blodflödet till musklerna, vilket i sin tur minskar inflammationen. Forskare föreslår att man tar ett kallbad omedelbart efter träning för att uppnå maximal nytta.  

Källor: Brophy-Williams et al., 2011; Peiffer et al., 2009; Sramek et al., 2000; Vaile et al., 2010 

Minskad smärta

Inflammation i muskler och blodkärl är en vanlig orsak till smärta. Genom att minska inflammationen minskar kallbad även inflammationsrelaterad smärta. Inflammationssmärta är en vanlig orsak till försämrade prestationer inom idrotten.

Inflammation av blodkärlen i huvudet orsakar vaskulär migrän och huvudvärk som kan vara funktionsnedsättande. Kylterapi, vare sig det handlar om ett kallt dopp eller vinterbad, har visat sig minska inflammationsinducerad huvudvärk genom att blodkärlen dras samman.

Forskning visar även att bad i kallt vatten blockerar nervceller som signalerar smärta.

Källor: Abaïdia et al., 2017; Angelopoulos et al., 2022; Klich et al., 2018; Kurniasari et al., 2022; Mooventhan et al., 2014; Wang et al., 2021 

Bättre immunförsvar

Att regelbundet utsättas för kyla kan bidra till att stärka ditt immunförsvar. Forskarna menar att detta beror på att stress, till exempel genom ett dopp i kallt vatten, aktiverar immunförsvaret.

Ett kallt dopp orsakar till exempel hormetisk stress i kroppen. Hormetisk stress är bra stress som innebär att kroppen reagerar, återhämtar sig och förbättras efter att ha utsatts för den lindriga stress som det innebär att vara i det kalla vattnet.

Denna typ av kroppsträning bidrar till att förbättra ditt immunförsvar genom att aktivera det på ett infektionsfritt sätt.

Källor: Dugué et al., 2000; Janský et al., 1996; Kox et al., 2014 

Förbättrad sinnesstämning

Kylterapi förbättrar ditt humör och ditt välbefinnande.

En teori om varför är att ett dopp i kallt vatten ökar kroppens produktion av noradrenalin. Noradrenalin är ett hormon och en signalsubstans. Det ökar hjärtfrekvensen och blodtrycket, vilket kan få dig att känna dig mer energirik. Det ökar även blodsockernivån, vilket kan hjälpa dig att hantera hunger och öka din koncentration.

Låga noradrenalinnivåer har kopplats till depression och nedstämdhet.

Källor: Huttunen et al., 2004; Jedema et al., 2008; Moret et al., 2011; Rymaszewska et al., 2008; Trylińska-Tekielska et al., 2022 

Förbättrad sömnkvalitet

Genom att exponera sig för kallt vatten innan man går och lägger sig kan man öka andelen djup sömn, minska nattliga uppvaknanden och förbättra sömnkvaliteten. Forskning visar att smärta har ett direkt samband med sömnbrist. Smärta gör nervsystemet mer aktivt, vilket i sin tur gör det svårt att sova.

Sömnbrist kan också förvärra smärtupplevelsen eftersom den sänker smärttröskeln och på så sätt ökar sannolikheten för andra smärtsymptom som orsakar smärta, t.ex. huvudvärk.

Kallbad minskar smärta i samband med inflammation och främjar en god sömnkvalitet. Det minskar också kroppens kärntemperatur, vilket hjälper kroppen att uppnå ett avslappnat tillstånd innan du somnar. 

Källor: Chauvineau et al., 2021; Haack et al., 2020; Hakki et al., 2005; Krause et al., 2019

Aktiverar brunt fett

Genom att utsätta kroppen för kyla aktiveras de bruna fettcellerna.

Vuxna har en liten mängd brunt fett, som främst sitter vid nacken och axlarna. Vitt fett lagrar huvudsakligen energi, medan det bruna fettet huvudsakligen producerar värme. Brunt fett reglerar kroppstemperaturen när det är kallt och förbränner även kalorier.

Brunt fett kan hjälpa till att stabilisera blodsockret samt förbättra insulinnivåerna och ämnesomsättningen. Regelbunden exponering för kyla kan öka mängden brunt fett i kroppen.  

Källor: Blondin et al., 2014; Wouter D. van Marken Lichtenbelt et al., 2009; Yoneshiro et al., 2019 

Harvia Frosty kallbadtunna

För mer information om kallbadtunnan Harvia Frosty

Läkande värme

För mer information om fördelarna med värmeterapi

Choose location and language

Available products depend on your location.