Harvia heater stones

Bastustenar | [olivine_diabase]

Bastustenar Harvia 10–15 cm, 20 kg

Visste du att man enbart bör använda bastustenar med blockyta i el- och veduppvärmda bastuugnar? Orsaken till detta är att blockstenen reserverar mycket värme vilket gör att vattnet förångas effektivare från stenens stora blockyta. Blockstenarna möjliggör bättre luftcirkulation mellan stenarna vilket gör att aggregatets värmeelement håller länge. Lätta (keramiska), mjuka (täljsten) och jämna (runda) bastustenar uppnår inte samma resultat. Harvias bastustenar har valts ut med respekt för gamla bastutraditioner. De ger bastubadarna mjuka men rejäla bad. Välj Havias lämpliga bastustenar med hänsyn till bastuugnens modell.

Artikelnummer Harvia
AC3020
Typkod
AC3020
Certifikat
EAC 
 

  • Traditionella kantiga bastustenar med hög kvalitet
  • För stora elektriska aggregat och till alla vedeldade aggregat
  • Delade stenar lagrar mycket värme, vilket gör att vattnet förångas effektivt från stenens grova yta
  • De delade stenarna är lätta att stapla och ger god luftcirkulation
  • Utmärkt värmelagringskapacitet, hållbarhet och värmeledningsförmåga
  • Färg och stenart: mörkgrå olivindiabas
  • Stenstorleken är 10–15 cm och lådan väger 20 kg
  • Innehåller inga skadliga ämnen
  • Kontrollera rätt stenstorlek för ditt aggregat i aggregatets manual
Harvia Vulcanite sauna heater stones

Harvia sauna heater stones

The best steam and appearance for your heater

Choose location and language

Available products depend on your location.