Harvia heater stones rounded, R-995

Bastustenar

Bastustenar, Harvia rundade 10–15 cm, 20 kg

Rundad olivindiabas är bastustenar som liknar naturens rundade stenar från de stora älvarna. Att använda den här stenen ger ånga på ett mjukt sätt. Det östa vattnet rinner lätt ner till de nedre stenlagren. På så sätt når vattnet större yta och genererar mer ånga med en mjukare känsla. Metoden att använda rundade stenar i aggregatets övre skikt fungerar i alla bastuaggregat. Vi rekommenderar att använda kantiga stenar i bottenlagren eftersom de ger mer värmeyta för vattnet. Den här kombinationen ger det bästa resultatet för mjuk ånga och effektiv värmealstring, särskilt i aggregat med mindre stenkapacitet. Om aggregatet fylls helt med rundade stenar ska man använda ett lager med mindre stenar i storleken 5–10 cm högst upp för att ge den mjukaste ångan.

Artikelnummer Harvia
R-995
Typkod
R-995
Certifikat
 

  • Eleganta rundade bastustenar gjorda av olivindiabas
  • Utvalda, rena och säkra att använda. Liknar naturens rundade stenar från forsarna.
  • Rundade stenar ger mjukare ånga
  • Måste staplas löst för att säkerställa god luftcirkulation och längre livslängd för aggregatet
  • Särskilt i aggregat med mindre stenkapacitet ska man använda jämnstora kantiga stenar i bottenlagren eftersom de ger större värmeyta för vattnet
  • Färg och stenart: grå olivindiabas
  • Stenstorleken är 10–15 cm och lådan väger 20 kg
  • Innehåller inga skadliga ämnen
  • Kontrollera rätt stenstorlek för ditt aggregat i aggregatets manual
Harvia Vulcanite sauna heater stones

Harvia sauna heater stones

The best steam and appearance for your heater

Choose location and language

Available products depend on your location.