Harvia Cilindro PC66 Black Steel
  • Harvia Cilindro PC66 Black Steel
  • Harvia Cilindro PC66E Black Steel, Modular
  • Harvia Cilindro PC66 Black Steel, Modular
  • Harvia Cilindro Black Steel, Modular
  • Harvia Cilindro Black Steel
  • Harvia Cilindro Black Steel protective sheat
  • Harvia Cilindro Black Steel protective sheath
  • Harvia Cilindro Black Steel protective sheath

Alternativ för elektriska värmeaggregat | Cilindro

Skyddsköld Harvia Cilindro PC70/PC90 Black Steel

Säkerhetsskölden på aggregatet Harvia Cilindro gör det möjligt att på ett säkert sätt installera aggregatet närmare väggen eller lavarna. Det skyddar även till exempel glasväggen och träytor från vattenstänk, vilket gör underhållet av bastun enklare. En säkerhetssköld är idealisk för att installera aggregatet i ett hörn. Två säkerhetssköldar rekommenderas när lavarna är på båda sidor om aggregatet, så att sköldarna skyddar både lavarna och väggen bakom aggregatet. Tre säkerhetssköldar är lämpligt om man bäddar in aggregatet i lavarna. Säkerhetssköldens imponerande färg i svart stål drar alltid till sig blickar. Dessutom är installationen snabb och enkel.

Artikelnummer Harvia
HPC11M
Certifikat
CE 
EAC 
 

Andra produkter du kanske är intresserad av

Produktersättning

Du kanske också är intresserad av


Kompatibla produkter

Du kanske också är intresserad av


Choose location and language

Available products depend on your location.